X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43067
Przesłano:
Dział: Języki obce

Rodzaje sklepów i towary - scenariusz lekcji otwartej

Scenariusz lekcji języka niemieckiego -klasa VIII B

Temat lekcji: Gdzie to kupiłeś?-rodzaje sklepów i towary.
Czas trwania zajęć: 45 minut

Cel główny:

Uczeń utrwala słownictwo dotyczące nazw sklepów i artykułów

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi wykorzystać poznane słownictwo w ćwiczeniach
Uczeń potrafi zastosować celownik w ćwiczeniach
Uczeń potrafi wykorzystać w zadaniu informację usłyszaną w nagraniu
Uczeń potrafi tworzyć minidialogi w sklepie
Uczeń rozwija umiejętność efektywnego współdziałania w grupie

Sprawności: pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie
Formy pracy: zbiorowa, praca indywidualna, praca w grupach, w parach
Metody pracy: podająca, ćwiczeniowa, poszukująca(metoda problemowa). Metody aktywizujące pracę ucznia: gry sytuacyjne-odgrywanie ról, quiz multimedialny.
Środki dydaktyczne: tablica, materiały przygotowane przez n-la(karteczki), slajdy przygotowane przez nauczyciela, podręcznik, quiz multimedialny przygotowany przez n-la.

Przebieg zajęć:

1. Faza organizacyjna
Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu i przedstawienie celów lekcji.

2. Faza wprowadzająca
Nauczyciel sprawdza za pomocą slajdów znajomość słownictwa dotyczącego nazw sklepów i artykułów.

3. Faza główna
-Uczniowie słuchają nagrania. Zadaniem uczniów jest usłyszenie, gdzie wymienione osoby robią zakupy i co kupują. Poprawne zdania zapisywane są przez uczniów na tablicy.
-Uczniowie wykonują w grupach kolejne zadanie. Należy dopasować artykuły do nazw sklepów. Wykonane zadanie uczniowie prezentują ustnie na forum klasowym.
- Uczniowie tworzą w parach minidialogi na podstawie ćwiczenia z podręcznika i zapisują je w zeszytach. Następnie odczytują je na głos.

4. Faza podsumowująca

Uczniowie biorą udział w quizie multimedialnym. Sprawdzają swoją wiedzę na temat znajomości słownictwa z lekcji. Jest to praca indywidualna. W przypadku braku telefonu lub dostępu do internetu uczniowie mogą pracować w parach.
Nauczyciel pyta uczniów, czego dotyczyła dzisiejsza lekcja, robi podsumowanie wiadomości i dokonuje oceny pracy uczniów za aktywność podczas zajęć.
Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną.

Praca domowa: opanowanie słownictwa i poznanego materiału gramatycznego

Opracowała Agnieszka Skowron

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.