X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43031
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Wskazania do pracy z dzieckiem autystycznym, cele ogólne i szczegółowe

Wskazania do pracy z dzieckiem autystycznym
Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności funkcjonowania w środowisku,
-usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji (usprawnianie pamięci długotrwałej, analizatora wzrokowego),
-stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej,
-usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji ucznia oraz wspomaganie rozwoju jego zdolności i zainteresowań,
-podnoszenie poczucia własnej wartości i pewności siebie, wzmocnienie wiary we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
-rozwijanie umiejętności społecznych,
-rozwijanie wiedzy ogólnej i szkolnej,
-doskonalenie techniki i poprawnego pisania i poprawnego czytania,
-stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo skutkowego, umiejętności myślenia przez analogię, klasyfikowania, samodzielnego wyciągania i formułowania wniosków,
-usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji, aby dać szansę na sukces.
Cele szczegółowe:
-tworzenie sytuacji sprzyjających wzmacnianiu słabych stron (poziomu wiadomości ogólnych, zasobu słownikowego, rozumienia pojęć i sytuacji,
-aktywne włączanie w życie szkoły, zachęcanie do zabaw wraz z rówieśnikami,
-zachęcanie do pomocy w pracach domowych,
-doskonalenie techniki samodzielnego wykonywania określonych czynności domowych,
-usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
-doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzrokowej i słuchowej,
-usprawnianie motoryki palców i rąk,
-kształtowanie orientacji przestrzennej,
-kształtowanie umiejętności definiowania pojęć,
-doskonalenie umiejętności logicznego wnioskowania w oparciu o materiał konkretny,
-poszerzanie zasobu wiedzy o otaczającym świecie,
-usprawnianie procesu gromadzenia, nabywania i odtwarzania informacji,
-usprawnienie długotrwałej pamięci werbalnej,
-doskonalenie techniki wyraźnego pisania,
-wdrażanie do pisania zgodnego z zasadami ortografii i interpunkcji,
-usprawnianie techniki czytania,
-wdrażanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji,
-wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na trosce, zaufaniu i wsparciu,
-budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności,
-wzmacnianie mocnych stron i niezaburzonych funkcji,
-usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji,
-wdrażanie do funkcjonowania społecznego,
-kształtowanie umiejętności rozumienia i uznawania norm społecznych,
-stwarzanie sytuacji do wykazania się samodzielnością.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.