X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42993
Przesłano:
Dział: Języki obce

At the airport - ćwiczenia na mówienie i słuchanie. Scenariusz lekcji j. angielskiego

Klasa: 1 RR - 1. klasa liceum ogólnokształcącego
Poziom: język angielski rozszerzony ( 1 h w tygodniu)
Temat: At the airport – ćwiczenia na słuchanie i mówienie.

Materiały własne od nauczyciela:
1) zdania do uzupełnienia wyrażeniami: take off, land, flight attendant, check in, boarding pass, passenger, aisle seat, window seat, business class, economy class, first class, gate number.
2) zadanie na słuchanie: komunikaty na lotnisku
3) Spot the difference: opis obrazka w parach i znalezienie 8 różnic
4) piosenka: "I believe I can fly" R. Kelly - uzupełnianie luk.

Cel główny:
• rozwijanie sprawność mówienia
• rozwijanie sprawności słuchania
• rozwijanie sprawności czytania
• rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wprowadzenie tematyki podróżowania samolotem

Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
• nowe słownictwo związane z podróżą samolotem

Uczeń potrafi:
• zrozumieć komunikaty na lotnisku
• opisać obrazki i znaleźć różnicę między nimi
• ćwiczyć wymowę
• słuchać ze zrozumieniem i odpowiedzieć na pytania szczegółowe odnośnie słyszanego tekstu
• pracować w parach oraz grupach

Założenie: Uczeń zna i umie posługiwać się czasem Present Simple oraz Present Continuous oraz słownictwem związanym z ubiorem.

Metody: komunikacyjna, burza mózgów

Formy pracy: praca z tekstem, praca z całą grupą, praca w parach, praca w plenum

Środki dydaktyczne: materiały od nauczyciela, tablica interaktywna, głośniki, tablica, komputer

WSTĘP
Nauczyciel mówi, a następnie pisze temat lekcji na tablicy i prosi uczniów o przepisanie go do zeszytów.
Topic: At the airport – ćwiczenia na słuchanie i mówienie.

Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie znanego im słownictwa związanego z podróżą samolotem ( burza mózgów), pomysły zapisuje na tablicy w postaci mapy oraz dopisuje słownictwo od siebie.

Ucz. słuchają, a potem przepisują temat do zeszytów.

ROZWINIĘCIE
Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie 1 oraz po jednej kartce ze słówkiem , którym trzeba uzupełnić zdania.
Uczniowie po kolei czytają na głos zdania i osoba, która ma słówko, które pasuje do zdania zgłasza się.

Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie 2 i prosi o ułożenie w odpowiedniej kolejności czynności na lotnisku

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o udzielenie odpowiedzi do zadania 2.

Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z poleceniem 1 z zadania 2.
Nauczyciel włącza nagranie.

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o udzielenie odpowiedzi do polecenia 1 z zadania 2.

Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z poleceniem 2 z zadania 2.
Nauczyciel włącza nagranie ponownie.

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o udzielenie odpowiedzi do polecenia 2 z zadania 2.

Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie 3 i prosi o znalezienie różnic między obrazkami.
Nauczyciel monitoruje wykonanie zadania.

ZAKOŃCZENIE
Nauczyciel rozdaje zadanie 4 i prosi uczniów o wysłuchanie piosenki i uzupełnienie w nim luk.

Nauczyciel prosi o udzielenie odpowiedzi przez wybranych uczniów.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom pracę domową.
Uczniowie mają przygotować wypowiedź na temat gdzie ostatnio lecieli samolotem lub podróżowali jakimś innym środkiem transportu.

Nauczyciel żegna się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.