X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42989
Przesłano:

Półroczne sprawozdanie z panu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

20.01.2020
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ALEKSANDRA CHMARA

Czynności organizacyjne
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi procedury awansu zawodowego. Zaplanowałam dalszy rozwój zawodowy, sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, przedstawiłam plan rozwoju zawodowego Pani Dyrektor Sporządziłam plan rozwoju zawodowego tak, aby wdrażane działania przyczyniły się do doskonalenia własnego warsztatu pracy i tym samym podnosiły jakość pracy przedszkola.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
W pracy z dziećmi stosuje pełen wachlarz metod aktywizujących- burza mózgów, drama ,dyskusja, gry dydaktyczne, mapa mentalna. Ale uważam, że powinnam nadal pogłębiać swoją wiedzę w tym obszarze. Dlatego zamówiłam prenumeratę magazynu „Bliżej przedszkola”, dzięki której mogę wzbogacać swoją wiedzę m. in nt pracy z dziećmi. Korzystam z publikacji na stronie internetowej wydawnictwa z którym współpracuje- mac.
2. Stosowanie nowatorskich metod w pracy z dziećmi.
W pracy z grupą najczęściej stosuję metodę Weroniki Sherborne, muzyczną metodą Orffa ( ruch przy muzyce, gra na instrumentach, tworzenie muzyki) , stymulacji sensorycznej wg pór roku ( jesień i zima w pierwszym półroczu) oraz elementy metody M. Ch. Knill.
3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Technologia komputerowa i informacyjna stała się stałym i niezbędnym narzędziem mojej pracy. Opracowuje co miesiąc zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, plany pracy, obserwacje dzieci, dokumentację stażu. Komputer i Internet pomagają mi w przygotowaniu się do zajęć z dziećmi- wydruk liczmanów, ilustracji do metod aktywizujących ( mapa mentalna, gry dydaktyczne). Zdobywam również podkłady muzyczne jak np. do przedstawienia „Królowa Śniegu”, utwór na jubileusz „Levan Polka”, czy tez utwory Stanisława Moniuszki. Korzystam również z głośnika który mam na Sali poprzez łącze Bluetooth i odtwarzam dzieciom zabawy muzyczno- ruchowe z języka angielskiego. Stworzyłam prezentacje multimedialną do przedstawienia „Królowa Śniegu”, która była tłem do spektaklu. Projektor również używałam do zajęć- dzieci oglądały prezentację „Świat dinozaurów” oraz krótkich filmików o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki. Dostarczałam na stronę internetową zdjęcia z wycieczek, oraz uroczystości grupy. Opisałam uroczystość jubileuszu przedszkola i również wstawiłam na stronę internetową. Wykorzystuję strony internetowe w celu zapoznania się ze szkoleniami, wzięłam udział w dwóch e- konferencjach „Trudne rozmowy z rodzicem – z katarem do przedszkola?” oraz „ Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym”. Opublikowałam również swój plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej publikacje.edux.pl.
4. Wykorzystywanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
Komunikuję się z innymi koleżankami poprzez pocztę elektroniczną przesyłając sobie informację o szkoleniach, wymieniamy zdjęcia. Z rodzicami z grupy również koresponduję drogą e-mailową. Przesyłają mi oferty np. upominków dla dzieci na bal, ja przesyłam zdjęcia z różnych wycieczek czy uroczystości. Wymieniam się również scenariuszami, publikacjami, ofertami edukacyjnymi z Ewelina, u której jestem opiekunem stażu.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

1. Aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji.
Wraz z innymi koleżankami z zespołu ewaluacyjnego zajęłyśmy się tematem na to półrocze a mianowicie „ Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”. Odbyło się kilka spotkań zespołu. Został wyznaczony cel ewaluacji, stworzyłyśmy ankiety dla nauczycieli, dla rodziców oraz dla dzieci grup 5 i 6 letnich. Opracowałyśmy zebrane ankiety, na ich podstawie powstały wykresy oraz sformułowane wnioski, które zostaną odczytane na radzie pedagogicznej.
2. Pełnienie dodatkowych funkcji
Koordynator programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”.
Od wielu lat pełnie role koordynatora programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”. Głównymi założeniami programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Jest to program skierowany do dzieci 5-6 letnich, i najczęściej jest on realizowany w miesiącach styczeń/marzec. Rozdałam nauczycielką grup 5 i 6 letnich przewodniki z gotowymi scenariuszami zajęć, drobne pomoce dydaktyczne formie plakatów oraz kolorowanek dla grupy.
Koordynator ds. organizacji jubileuszu przedszkole.
Stworzyłam scenariusz uroczystości, napisałam rys historyczny przedszkola. Dostarczyłam zdjęcia do prezentacji multimedialnej. Byłam na wszystkich próbach. Współprowadziłam uroczystość. Przygotowałam dzieci do występu z orkiestrą do utworu „Levan Polka”, która to rozpoczynała uroczystość. Udzieliłam również wywiadu dla Radia Stargard. Napisałam krótki opis uroczystości na nasza stronę internetową przedszkola.
Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych "Terapia ręki”.
Pod koniec wrześnie 2019 roku wzięłam udział w dwu dniowym szkoleniu „Terapie ręki”, który to został sfinansowany UE i Fundacji Milon, z którymi realizuję projekt. Zakłada on 50 godzin terapii ręki z dziećmi z mojej grupy. Napisałam program pracy oparty na poszczególnych etapach potrzebnych w terapii ręki. Sukcesywnie go wdrażam podczas zajęć oraz współpracując z innymi terapeutami w naszym przedszkolu, gdyż jest to dla mnie nowość oraz zdobywanie nowych doświadczeń.
Organizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych.
W tym półroczu zorganizowałam konkurs „Halloweenowa Dynia”.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
Poszerzając swoją wiedzę oraz zakres umiejętności z tematyki terapii ręki planuję przeprowadzić radę szkoleniową dla nauczycielek dopiero pod koniec roku szkolnego bądź też w pierwszym półroczu 2020/2021.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
W tym roku szkolnym przeprowadziłam dwa zajęcia, „Matematyczne Andrzejki”, oraz „Halloween na wesoło”, na których gościłam inne nauczycielki- Ewelina Kędzierska, Magda Chmara .
§ 8 ust. 3 pkt. 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach, przeglądach
W tym półroczu przygotowywałam dzieci z grupy na uroczystości: Jubileusz przedszkola- orkiestra , Stargardzie Spotkania Sceniczne – występ „Królowa Śniegu”, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wychowankowie brali udział w następujących przedsięwzięciach:
• Bicie rekordu w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu Polski
• Warsztaty świąteczne „Bombka”
• Bal Karnawałowy
• Udział w akcji „Razem na Święta”- wysyłanie pocztówek samodzielnie wykonanych do emerytów, osób samotnych.
• Zabawa mikołajkowa w Sali zabaw Kogel Mogel
Byłam organizatorem w następujących działaniach:
• Udział i współorganizacja przedstawienia z okazji Dnia Przedszkolaka pt : „Trzy Świnki”
• Jubileusz przedszkola- organizacja i prowadzenie
• Matematyczne Andrzejki w grupie
• Zajęcia otwarte dla rodziców „Dynia na Halloween”

2. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem, krajem poprzez wycieczki i spotkania.
Wycieczki i wyjścia:
- „Chlebowy Dom w Marianowie,
-Teatr Lalek Pleciuga,
- Fundacja Eureko- wystawa interaktywna
- Filharmonia w Szczecinie
- SCK –spektakl „Jak Smok Heniek bajki czytał”
-SCK- spektakl „Królowa Śniegu”
-SCK – musical „Cudowna Lampa Alladyna
Dzieci podczas wyjść i wycieczek poznały różne zawody. Zapoznały się z pracą piekarza, odwiedzając i uczestnicząc w warsztatach w Domu Chleba. Podczas wyjść na spektakle do dzieci mogły zaobserwować na czym polega praca aktora. Na warsztatach muzycznych w Filharmonii, dzieci zaznajomiły się z zawodem muzyka. Wszystkie formy pracy w zakresie preorientacjo zawodowej dostarczyły dzieciom ogólnych wiadomości oraz rozbudziły zainteresowania.
3. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
Współpraca przebiega zgodnie z założeniami Planu Współpracy z Rodzicami, który stworzyłam na początku roku szkolnego. Odbyły się dwa spotkania grupowe oraz kilka spotkań indywidualnych na prośbę moją jak i rodzica. W dwóch przypadkach zaproponowałam spotkanie z psychologiem. Rodzice włączyli się do współdziałania przy zakupie paczek na bal, poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka, wykonali stroje do przedstawienia „Królowa Śniegu”. Zakupili na grupę nowy telewizor. Przeprowadziłam dla rodziców zajęcia otwarte „ Halloween na wesoło”. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w konkursach przedszkolnych. Chętnie biorą udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
4. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Przeprowadzenie uroczystości jubileuszu przedszkola było znakomitą okazją, kiedy można było wypromować nasza placówkę. Udzieliłam wywiadu dla Radia Stargard, opowiadając po krótce o naszym przedszkolu, jego historii. W jednej z gazet ukazał się również artykuł na temat uroczystości. Opisałam przebieg uroczystości i wstawiłam na stronę internetową przedszkola.
5. Udział w projekcie z Unii Europejskiej „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5” , współpraca z fundacją Milon.
Przystąpiłam do projektu na rok szkolny 2019/2020. Dzięki wsparciu finansowemu mogłam odbyć szkolenie „Terapia ręki”. Prowadzę zajęcia z tego zakresu w formie 50 godzin na cały rok. Dzięki udziałowi w tym projekcie grupa zyskała wiele pomocy dydaktycznych.
6. Realizacja programów profilaktycznych, zdrowotnych oraz akcji społecznych
Każdego roku zachęcam dzieci oraz rodziców do aktywnego uczestnictwa w akcjach charytatywnych na rzecz innych tj. Góra grosza, zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, zbiórka plastikowych nakrętek. Braliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Już od kilki lat kontynuuje akcje „Cała Polska czyta dzieciom” podczas której odwiedzają nas rodzice dzieci i czytają ulubione bajki, opowiadania. W tym roku szkolnym moja grupa przystąpi do programu profilaktycznego „ Czyste powietrze wokół nas”.
7. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca w grupie integracyjnej wymaga ode mnie współpracy z całym zespołem terapeutyczno-wychowawczym tj. psychologiem, logopedą, rehabilitantem ruchowym oraz ścisłego współdziałania z pedagogiem specjalnym. Razem z pedagogiem omawiałam problemy dydaktyczne i wychowawcze powstałe podczas prowadzonych wspólnie zajęć. Wymiana doświadczeń umożliwia nam wypracowanie sposobów rozwiązania problemów. Skorzystałam kilkukrotnie z rad, sugestii pani psycholog. Dwoje dzieci uczęszcza na zajęcia do pani psycholog. W ramach ukończenie kursu terapii ręki - oraz prowadzenie tej terapii w mały grupach- mam okazję przyjrzeć się bliżej pracy dzieci z niepełnosprawnościami, określić ich mocne strony i wysunąć wnioski nad czym muszę z nimi popracować, co sprawia im trudność. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to również dzieci zdolne. Nie mam w grupie dzieci szczególnie uzdolnionych. Jest jedna dziewczynka, która przejawia talent w kierunku plastycznych, jak i recytatorskim. Wystąpiła ona na jubileuszu prezentując wiersz „Abecadło”.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

1. Realizacja programu autorskiego.
We wrześniu 2019 roku włączyłam się do udziału w projekcie z Unii Europejskiej „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5” , współpraca z fundacją Milon. Rozpoczęłam od 8 października terapię ręki. Ma ona na celu przede wszystkim usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Prowadząc zajęcia doskonale swoje umiejętności, pogłębiam wiedzę, mam możliwość odkrywania potencjału dzieci oraz niesienia pomocy w trudnościach przez nie napotkanych. Po rocznym okresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, wzbogacenia doświadczeń w temacie zaburzeń motoryki małej, zamierzam stworzyć program autorski „Rączki pracują”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Jestem opiekunem stażu Eweliny , która ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego. We wrześniu zawarłyśmy i podpisałyśmy kontrakt. Napisała plan rozwoju zawodowego. Wymieniamy się scenariuszami, publikacjami, ofertami edukacyjnymi. Byłyśmy razem na szkoleniu „Ćwiczenia i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne przedszkolaków”. Przed jubileuszem Ewelina wiele razy konsultowała się ze mną w sprawie doboru repertuaru, wybrałam dla niej kilka wierszy, które finalnie jej dzieci przedstawiły podczas uroczystości. Obserwowałam jej przygotowania do występu oraz byłam na zajęciach „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Ewelina również brała udział w zajęciach przygotowywanych przeze mnie „ Halloween na wesoło”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.