X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42974
Przesłano:
Dział: Języki obce

Meine Schule ist einfach spitze! Konspekt lekcji języka niemieckiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Banaszak

a) cele ogólne):
- rozwój umiejętności mówienia;
- rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- rozwój umiejętności słuchania;
- rozwój umiejętności pisania;
- rozwój umiejętności wyrażania swojego zdania i pytania i opinię innych.
b) cele operacyjne:
- znajomość przymiotników służących do wyrażania opinii;
- wyrażanie opinii o szkole, nauczycielach i przedmiotach;
- odszukiwanie informacji z tekstu.
c) cele wychowawcze:
- wspieranie pracy w parach i w grupach;
- rozwój tolerancji wobec opinii innych.
6. Temat lekcji: Moja szkoła jest po prostu świetna.
7. Planowane metody lekcji: ćwiczeniowa, poszukująca, podająca.
8. Planowane formy lekcji: praca w parach, plenum, praca indywidualna.
9. Środki dydaktyczne: słowniki, odtwarzacz płyt CD, karteczki z przymiotnikami, podręcznik "Hier und da 1", piłka.

Przebieg lekcji

I Faza wstępna.
1. Powitanie
2. Lista obecności
3. Krótka rozgrzewka językowa

II Faza prezentacji.
1. Przedstawienie celów lekcji.
2. Zapisanie daty i tematu na tablicy i w zeszytach przedmiotowych.
3. Zadanie A1 w podręczniku na stronie 28. Uczniowie za pomocą słowników wyszukują znaczenie przymiotników służących do wyrażania opinii oraz przyporządkowują je do odpowiedniego symbolu (Praca w parach)

III Faza ćwiczeń
1. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: "Wie findest du Mathe?", "Wie findest du die Sportlehrerin?", Wie findest du die Schule?", „Magst du Sport?“. Uczniowie odpowiadają na pytania poznanymi przymiotnikami. (Plenum)
2. Zadanie A2 w podręczniku na stronie 28. Zadaniem uczniów jest przeczytać tekst ze zrozumieniem i przyporządkować określenia dotyczące szkoły, nauczycieli i przedmiotów. (Praca indywidualna)
3. Zabawa "Mistrz zapamiętywania". Pierwszy uczeń wypowiada zdanie: "Ich finde die Schule spitze". Kolejny uczeń powtarza to zdanie dodając inny przymiotnik. Wygrywa ten, kto nie pomyli kolejności i zapamięta najwięcej wyrazów. (Plenum)
4. Nauczyciel rozdaje karteczki, na których są podane dwa przymiotniki: jeden w języku niemieckim, drugi w języku polskim. Pierwszy uczeń wstaje i wypowiada przymiotnik po polsku, następnie wstaje uczeń, który posiada go na swojej kartce w języku niemieckim i dalej czyta swój przymiotnik w języku polskim. (Plenum)
5. Zadanie A4 w podręczniku na stronie 29. Uczniowie słuchają wywiadu i uzupełniają tabelkę. Następnie opowiadają o swoich notatkach. (Praca indywidualna)

IV Faza utrwalająca
1. Nauczyciel rzuca piłkę do jednego z uczniów i pyta go „Wie findest du die Schule?”, „Magst du Polnisch?”. Po poprawnej odpowiedzi uczeń rzuca piłkę do wybranej innej osoby i zadaje jej podobne pytanie. (Plenum)
2. Nauczyciel ponownie zadaje uczniom pytania upewniając się, że potrafią wyrażać swoją opinię na temat szkoły, przedmiotów szkolnych i nauczycieli: "Wie findest du Deutsch?", "Wie findest du die Musiklehrerin?", Magst du die Schule?". Uczniowie odpowiadają na pytania poznanymi zwrotami. (Plenum)

V Praca domowa
1. Nauczyciel wyjaśnia zadanie domowe: ćwiczenie 29 i 32 na stronie 109, które polega na wyrażeniu opinii o podanych przedmiotach szkolnych oraz nauka poznanych na lekcji wyrazów i zwrotów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.