X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42930
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych za pierwsze półrocze

Sprawozdanie z działalności zespołu samokształceniowego
nauczycieli języków obcych

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018 / 2019 nauczyciele języków obcych realizowali szereg działań. Było to min.:
• przeprowadzenie diagnozy przedmiotowej uczniów szkoły podstawowej i analiza wyników,
• udział szkoły w międzynarodowym projekcie Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych „100 widokówek z Polski na stulecie Niepodległości”,
• zorganizowanie konkursu plastyczno-językowego „Moje wspomnienia z wakacji”,
• zorganizowanie międzynarodowej wymiany ze szkołą z Niemiec,
• zorganizowanie w szkole Europejskiego Dnia Języków Obcych,
• przygotowanie uczniów kl. 8a i 3b do konkursu „Język Giętki”,
• nadzór szkolnego etapu wojewódzkiego konkursu języka angielskiego i sprawdzanie prac,
• przygotowanie ucznia kl.3b do udziału w stopniu rejonowym wojewódzkiego konkursu języka angielskiego,
• udział szkoły w projekcie organizowanym przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych „Gniazdo” - „Dyktando patriotyczne / uroki Polski”,
• przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, sprawdzenie testów i analiza wyników,
• przygotowanie lekcji pokazowej z wykorzystaniem kompetencji kluczowych na języku angielskim,
• opracowanie programu nauczania języka angielskiego z rozszerzoną liczbą godzin dla klas edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VIII,
• udział w spotkaniach metodycznych,
• uczestnictwo w webinariach organizowanych przez wydawnictwa Nowa Era oraz PWN pt. „Współpraca z rodzicami”, „Jak przygotować się do pracy w obszarze dojrzewania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Konflikty dzieci i młodzieży”, „Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę? Jak możemy to zmienić?”, „Problem? I co dalej? Case studies i strategie wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie dojrzewania.”, „Każde dziecko jest inne, ale razem tworzą jedną grupę – jak pracować z różnicami w klasach?”,
• udział w internetowym badaniu naukowym z zakresu oświaty dotyczącego kooperatywnych metod uczenia się i nauczania,
• udział w szeregu warsztatów i wykładów na temat nauczania gramatyki „Języki odNowa” organizowanym przez wydział neofilologii UAM w Poznaniu,
• ukończenie szkolenia warsztatowego pt.”Unplugged” przygotowującego nauczycieli do realizacji szkolnego programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczonego dla młodzieży w wieku 12-14 lat,
• nawiązanie współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego poprzez udział w seminarium „Nowe Muzeum, nowe perspektywy współpracy”,
• zdobycie uprawnień egzaminatora egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego przez nauczyciela odbywającego staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat przebytych szkoleń i warsztatów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.