X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42908
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program zajęć świetlicowych rozwijających kreatywność, koncentrację uwagi oraz zdolność logicznego myślenia

PROGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ,
KONCENTRACJĘ UWAGI
ORAZ ZDOLNOŚĆ LOGICZNEGO MYŚLENIA.

I. Ogólna charakterystyka programu
Program zajęć przeznaczony jest dla dzieci klas pierwszych uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie w tym wieku nieustannie pytają
i poszukują odpowiedzi, są dociekliwi i chłoną wiedzę z ogromną łatwością. Jednakże świat zmienia się z nieprawdopodobną szybkością, dzieci zasypywane są ogromem nowych wiadomości przez co muszą nauczyć się analizować te informacje, wyciągać wnioski, pokonywać trudności i osiągać cele. Niezwykle pomocna jest w tym zdolność logicznego myślenia, która wymaga niezwykłej koncentracji uwagi.
Proponowane zajęcia, w skład których wchodzą różnorodne ćwiczenia rozwijają w uczniach kreatywność, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność rozróżniania informacji oraz ich analizowania. Zajęcia te pomogą dzieciom w nauce oraz w codziennym życiu, będą one miały formę otwartą, dostosowaną do zainteresowań
i potrzeb uczniów.

II. Cele programu
CEL GŁÓWNY
Celem nadrzędnym programu jest rozwinięcie dziecięcej kreatywności, poprawa koncentracji uwagi oraz opanowanie zdolności logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE
- Wzbudzanie zainteresowania planszowymi grami logicznymi;
- Wdrażanie dzieci do analizowania sytuacji problemowej pod kątem jej racjonalizowania;
- Wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu;
- Motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego;
- Zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań;
- Rozwijanie umiejętności twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami;
- Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania;
- Poprawienie sprawności umysłu

III. Formy i metody pracy
W celu zrealizowania programu stosować będę następujące metody pracy:
- Metody oparte na słowie: wykład, pogadanka, opis, dyskusja;
- Metody oparte na obserwacji: pokaz;
- Metody oparte na praktycznej działalności uczniów: zajęcia praktyczne, gry dydaktyczne;
- Metody aktywizujące;
- Zabawy
Program przewiduje stosowanie następujących form pracy z dziećmi:
- Indywidualna
- Grupowa
- Zbiorowa

IV. Materiały i środki dydaktyczne
- Gry logiczne
- Przybory plastyczno-techniczne
- Odtwarzacz płyt CD
- Klocki
- karty pracy
- Instrumenty muzyczne ( bębenek, dzwoneczki)

V. Spodziewane osiągnięcia
W wyniku realizacji programu wychowankowie świetlicy powinni dłużej koncentrować uwagę, rozwiązywać sytuacje problemowe zarówno w sytuacjach fikcyjnych jak i rzeczywistych, podejmować wysiłek intelektualny, współdziałać w grupie, rozwijać swoje zainteresowania.

VI. Tematyka zajęć
Tematyka zajęć dotyczyć będzie następujących zagadnień:
- Logicznego myślenia
- Metod wspomagania pamięci
- Kreatywności
- Koncentracji uwagi
- Gier logicznych
- Konstrukcji przestrzennych
Należy pamiętać, że zajęcia mają charakter otwarty i będą dostosowane do zainteresowań, i potrzeb uczniów.

VII. Ewaluacja programu
- Zaangażowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach;
- Udział w różnorodnych konkursach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.