X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4288
Przesłano:

W krainie trójkątów - utrwalenie wiadomości o trójkątach. Lekcja matematyki w klasie 5

Cele:
Uczeń:
wie, jaką figurą jest trójkąt,
potrafi podać przykłady przedmiotów w kształcie trójkątów w najbliższym otoczeniu,
potrafi obliczyć obwód trójkąta,
potrafi wskazać i obliczyć kąty wewnętrzne i zewnętrzne trójkąta,
wymienia i rozróżnia trójkąty ze względu na boki i ze względu na kąty,
zna i potrafi zastosować zasadę „suma kątów w każdym trójkącie wynosi 180°”,
wie, co to jest wysokość trójkąta i potrafi ją narysować,
wie, kiedy trójkąty są przystające

Metody:
Pogadanka, praca w parach

Pomoce dydaktyczne:

Karty pracy (zał. 1, 2), krzyżówka (zał. 3), zeszyt ćwiczeń „Matematyka wokół nas” nr 2, komputer i projektor multimedialny, tzw. „zachętki i motywce” – do oceny pracy ucznia

Tok lekcji:

Nauczyciel zaczyna lekcje od przytoczenia „Bajki o trójkącie”, następnie nawiązując do niej prowadzi z uczniami pogadankę na temat poznanych wcześniej wiadomości o trójkątach. Uczniowie podają przykłady przedmiotów w kształcie trójkątów w najbliższym otoczeniu. Nauczyciel uzupełnia je o przykłady praktycznego zastosowania trójkątów w życiu codziennym ( przy budowie dachów, w konstrukcji np. wieży Eiffla, w sygnalizacji morskiej flag, znaki ostrzegawcze, itp.) Nauczyciel przedstawia krótką prezentację multimedialną, w której jest mowa o przykładach stosowania własności trójkątów i ich rodzajach w życiu człowieka.
Następnie uczniowie w parach wykonują ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.
Pod koniec zajęć nauczyciel ocenia pracę uczniów-pochwała ustna, najbardziej aktywni uczniowie otrzymują plusy. Wszyscy uczniowie otrzymują kolorową nakleję „zachętę” , która motywuje do dalszej pracy na lekcjach.
Uczniowie otrzymują zróżnicowaną pracę domową (uczniowie którzy doskonale radzą sobie z tym tematem otrzymują zadania dodatkowe).

Praca domowa
Ćwiczenia nr 2 :
Ćw. 1str. 29, 2, 3 str. 30
Dla chętnych – zdania trudniejsze ćwiczenia 10 str. 28, 5 str.30

Załącznik 1

Zadanie 1.

W miejsce kwadracika wstaw F, jeśli zdanie jest nieprawdziwe lub P, jeśli zdanie jest prawdziwe.

a)W każdym trójkącie są trzy przekątne

b)W trójkącie prostokątnym jeden z kątów wewnętrznych jest prosty

c)Można narysować trójkąt rozwartokątny równoramienny

d)Można narysować trójkąt o kątach wewnętrznych 60°, 80°, 40°.

e)W trójkącie rozwartokątnym wszystkie kąty wewnętrzne są rozwarte

f)W każdym trójkącie suma kątów wewnętrznych wynosi 190°

g)W trójkącie prostokątnym równoramiennym przyprostokątne są równej długości

h)Każdy trójkąt równoramienny jest trójkątem równobocznym

i)Trójkąt, w którym każdy kąt ma po 60° jest trójkątem ostrokątnym

j)Obwód trójkąta o bokach długości 3 cm 5 mm, 4cm,
6 cm 5 mm wynosi 14 cm

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.