X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42853
Przesłano:

Scenariusz zajęć z przedmiotu Grafika Komputerowa. Klasa 3, Technikum Informatyki

Scenariusz zajęć
Czas 45 min
Temat : Podstawowe pojęcia związane z cyfrowym przetwarzaniem obrazu
Zakres treści
• Rozdzielczość obrazu
• Rozdzielczość ekranu
• Poprawa jakości obrazu
• Transformacja pomiędzy RGB a CMYK i na odwrót
• Transformacja geometryczna
• Filtracja obrazów
• Binaryzacja
• Percepcja kształtów
• Kompresja danych

Cel ogólny
Poznanie rozdzielczości, nabycie umiejętności przetwarzania obrazu
Cele szczegółowe
Uczeń poprawnie:
• definiuje rozdzielczość ekranu i obrazu, binaryzację
• dostrzega różnice w kształtach, umie je rozróżnić z punktu widzenia pułapki percepcji
• Nabywa umiejętności skalowania, obrotu, przekształcania, zniekształcania i innych elementów związanych ułożeniem, odbiciem
• Stosuje filtry
• Umie poprawić jakość obrazu
• Wykonuje kompresję stratną i bezstratną
Formy pracy
Indywidualna, grupowa

Metody
• pogadanka
• studium przypadku

Środki dydaktyczne
Materiały nauczyciela, studium przypadku, prezentacja, stosowanie programów do grafiki wektorowej i rastrowej

Przebieg lekcji:
Faza wstępna
Przywitanie się z uczniami, zajęcie miejsc i rozpakowanie się. Sprawdzenie obecności. Wyjaśnienie celu zajęć.
Faza główna
1.Nauczyciel prezentuje materiał z lekcji za pomocą różnych prezentacji i przykładów za pomocą różnych programów
2. Przedstawia rodzaje rozdzielczości. Wyjaśnia ppi. Rozdaje materiały uczniom.
3. Zmiana rozdzielczości ekranu monitora w szkole, po ćwiczeniu powrót do wybranej wartości.
4. Nauczyciel tłumaczy binaryzację. Transformację danych z RGB na CMYK oraz geometryczną.
5. Wstępne ćwiczenia w programie- wykonywane przez uczniów.
6. Uczniowie prezentują zadanie domowe na temat kompresji stratnej i bezstratnej
Faza końcowa Podsumowanie zajęć – synteza omówionych zagadnień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.