X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42695
Przesłano:

Arkusz kontroli. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych

ARKUSZ KONTROLI

Data: 20 listopad 2019r. odpowiedzialny za dokumentację K.Maślanka, B. Nowicka
Rodzaj analizowanej dokumentacji: dokumentacja obserwacji pedagogicznych
Okres objęty analizą: rok szk. 2019/20
Cel podjętych czynności : Przeprowadzenie obserwacji – ustalenie wniosków do indywidualizacji oddziaływań

Wymaganie/zakres badania Spostrzeżenia
Przeprowadzono obserwację wstępną
W oddziale „Motylki” przeprowadzono wstępną obserwacje na podstawie „Arkusza Potrzeb i kompetencji dziecka 4-letniego”. Termin przeprowadzenia obserwacji do 20 października 2019r
Obserwacja dotyczy wszystkich sfer rozwoju dziecka
Arkusz obserwacji zawierał 4 obszary rozwoju poszczególnych umiejętności u dzieci :
-obszar rozwoju fizycznego
-obszar rozwoju emocjonalnego
-obszar rozwoju poznawczego
-obszar dotyczący opanowań języka nowożytnego
W dokumentacji są uwagi na temat potrzeb dziecka, ewentualnie sytuacji społecznej dziecka
W dokumentacja zawiera spostrzeżenia na temat sytuacji społecznej dziecka w opinii rodziców i opiekunów.

W arkuszu określono wnioski tj. sposób wspomagania dziecka oraz udzielania pomocy w toku bieżącej pracy (indywidualizacja)
- jako podsumowanie obserwacji
Tak

........................................ ........................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za dokumentację) (podpis dokonującego analizy)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.