X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42665
Przesłano:

Czym jest uzależnienie? Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie

Temat lekcji: Czym jest uzależnienie? – lekcja otwarta.

Osoby biorące udział w zajęciach:
- uczniowie klasy I-III- 17 osób,
- wychowawca klasy-1 os.,
- psycholog szkolny- 1 os.,
- pedagog szkolny – 1 os.,
- rodzice – liczba zależna od tego, ile osób przyjdzie na zajęcia.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Cel ogólny:
- poznanie pojęcia uzależnienia, konsekwencji wynikających z uzależnienia oraz możliwości zapobiegania i leczenia.

Cele szczegółowe:
- poznanie pojęcia uzależnienia,
- rożnego typu uzależnienia,
- cechy zachowania charakterystyczne dla każdego z uzależnień,
- powody sięgania po używki,
- konsekwencje uzależnień,
- sposoby zapobieganie uzależnieniom,
- sposoby leczenia uzależnień,
- instytucje udzielające pomocy osobom uzależnionym.

Przebieg lekcji:
1.Przedstawienie tematu lekcji.
2.Dyskusja na temat tego, jak uczniowie rozumieją pojęcie „uzależnienie”. Przedstawienie przez nauczyciela naukowego pojęcia „uzależnienia”.
3.Burza mózgów- Rożnego rodzaju uzależnienia. Zapisywanie na tablicy wymienianych przez uczniów uzależnień.
4.Praca w grupach:
Podział na 4 zespoły (w każdym z zespołów są również rodzice). Zespoły dostają duże kartony, na których opracowują przydzielony im temat:
ZESPÓŁ I - ma za zadanie wypisać cechy zachowania charakteryzujące rożne rodzaje uzależnienia oraz znalezienie cech wspólnych dla wszystkich rodzajów.
ZESPÓŁ II – ma za zadanie wypisać konsekwencje uzależnień oraz znaleźć konsekwencje wspólne dla wszystkich rodzajów uzależnień.
ZESPÓŁ III – ma za zadanie wypisać sposoby leczenia różnego rodzaju uzależnień oraz znaleźć sposoby leczenia, które są podobne w każdym rodzaju ( do tej grupy przydzielony zostaje psycholog szkolny). Grupa ta ma do dyspozycji laptopa z podłączeniem do Internetu.
ZESPÓŁ IV - ma za zadanie wypisać osoby oraz instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym oraz opisać sposoby ich działania ( do tej grupy zostaje przydzielony pedagog szkolny). Grupa ta ma do dyspozycji laptopa z podłączeniem do Internetu.
5.Podsumowanie pracy w grupach- każda z grup prezentuje efekty swojej pracy. Jedna
z osób omawia je głośno.
6.Dyskusja i burza mózgów:
a)powody sięgania po używki (podawane sposoby są zapisywane na tablicy),
b)próba znalezienia sposobów walki z uzależnieniem (podawane sposoby są zapisywane na tablicy):
- na poziomie każdego z nas- Jak bronić się przed uzależnieniem?
- na poziomie grupy- Jak obronić kolegę/koleżankę przed uzależnieniem?
- na poziomie szkoły- Jak szkoła może ustrzec uczniów przed uzależnieniem?
- na poziomie domu- Jak rodzice mogą ochronić dzieci przed uzależnieniem?
- na poziomie instytucji- Co mogą zrobić różnego rodzaju instytucje np. policja w walce z uzależnieniami?
- na poziomie kraju- Co może zrobić rząd by uchronić obywateli przed uzależnieniami?
7.Praca indywidualna. Wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej uzależnień.
8.Podsumowanie lekcji.

Metody pracy:
- burza mózgów,
- dyskusja,
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: flipchart, ulotki dotyczące uzależnień, kartony, mazaki do pisania,
2 laptopy z dostępem do Internetu, ankieta

Opracowała: Anna Sady

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.