X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4261
Przesłano:

Scenariusz zajęć dla dzieci autystycznych: Jak mierzymy temperaturę powietrza?

Klasa: Oddział klasowy dla dzieci autystycznych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (3 uczniów na III etapie edukacyjnym)
Prowadzący: Aleksandra Różańska

Czas zajęć: 90 minut

Temat: Jak mierzymy temperaturę powietrza?
Cel główny:
Nabycie umiejętności mierzenia i odczytywania temperatury

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
-wymienić rodzaje termometrów,
-powiedzieć do czego one służą,
-wskazać i wymienić części termometrów,
-zaznaczyć elementy termometru na obrazku,
- prawidłowo (właściwe ustawienie) odczytać temperaturę dodatnią i ujemną na termometrze,
-zapisać odczytaną temperaturę,
-zaznaczyć temperaturę na obrazku prezentującym termometr,

Metody: słowne, pokaz, praktyczne działanie

Forma: praca indywidualna i zbiorowa

Środki pracy: termometr zaokienny, termometr pokojowy, termometr rtęciowy, obrazki prezentujące termometry, obrazki z prawidłowym odczytem temperatury

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Zajęcia wstępne

Zajęcia wstępne odbyły się na początku dnia pracy przed hospitacją. Polegały na:
-sprawdzeniu listy obecności – przypięciu etykietki z imieniem do tablicy obecności,
-obserwacji pogody za oknem i przypięciu symbolu pogody na tablicy dni tygodnia,
-ustaleniu daty i zapisaniu jej na tablicy.

II. Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie

1.Utrwalanie wiadomości o termometrach
a)obserwacja termometrów
-rozróżnianie rodzajów i omówienie przeznaczenia;
b)omówienie wyglądu (słupek cieczy, zbiorniczek z cieczą, skala temperatury)
-nazywanie elementów
-wskazywanie elementów;
c)zaznaczanie w.w. elementów na obrazkach prezentujących termometr.

2.Zapoznanie z zapisem temperatury

a)odczytywanie zapisanej przez nauczyciela temperatury (dodatniej i ujemnej);
b)samodzielne zapisywanie stopni temperatury na polecenie nauczyciela;
c)zapis temperatury według polecenia np.: „50 C ciepła”, „150 C mrozu” z użyciem znaków +, -.

3.Zapoznanie z zasadami prawidłowego odczytu temperatury

a)prezentacja właściwego odczytu temperatury przez nauczyciela;
b)wybieranie obrazka przedstawiającego właściwe odczytywanie temperatury;
c)prawidłowe ustawienie podczas odczytywania temperatury przez uczniów.

4.Pomiary temperatury na termometrze zaokiennym i pokojowym

a)mierzenie temperatury powietrza na zewnątrz klasy
-zaznaczanie temperatury na obrazku przedstawiającym termometr;
b)mierzenie temperatury powietrza w klasie
zaznaczanie temperatury na obrazku przedstawiającym termometr;

III. Ekspresja

1.Odczytywanie temperatury dodatniej i ujemnej na obrazkach prezentujących termometry.

IV. Zajęcia końcowe

1.Przypomnienie tematu
2.Udzielenie nagrody społecznej poprzez pochwalenie uczniów za dobrą pracę oraz pozytywne efekty uzyskane na zajęciach
3.Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.