X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42600
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna z języka polskiego dla uczniów na koniec roku szkolnego

Drogi Uczniu!

Zbliża się koniec roku szkolnego... To czas podsumowań i refleksji nad całoroczną pracą... Proszę Cię o rzetelne i szczere wypełnienie poniższej ankiety. Pozwoli mi to ocenić naszą wspólną pracę na lekcjach języka polskiego w tym roku, ulepszyć to, co wymaga poprawy, wyeliminować to, co jest niepotrzebne, dodać to, co by się przydało...
Proszę, abyś wypełnił te ankietę razem z rodzicami. ANKIETA JEST ANONIMOWA.

1.Czy nauczyciel j. polskiego ocenia Ciebie i Twoich kolegów zgodnie z ustalonymi na początku roku szkolnego zasadami?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

2.Czy ocena z odpowiedzi ustnej, recytacji wiesza, wypracowania, czytania głośnego itp. jest omawiana przez nauczyciela i objaśniana?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

3.Czy masz możliwość poprawy KAŻDEJ oceny z j. polskiego?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

Czy masz taką samą możliwość na innych lekcjach z innych przedmiotów?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

4.Czy Twój nauczyciel j. polskiego angażuje uczniów w proces oceniania, np. prosi o wspólne ustalenie oceny z recytacji wiersza, głośnego czytania, wykonania pracy dodatkowej itp.?

Tak, często Tak, czasami Tak, rzadko Nie, nigdy

5.Czy Twój nauczyciel j. polskiego daje możliwość wykonania dodatkowej pracy w celu polepszenia ocen uczniów?

Tak, często Tak, czasami Tak, rzadko Nie, nigdy

Jeżeli tak, to zaznacz, z której z proponowanych przez nauczyciela form pracy dodatkowej na języku polskim skorzystałeś?
a)wykonywanie materiałów na gazetkę klasową, b)wykonywanie zadań dodatkowych z podręcznika, c)wykonywanie pracy na konkurs polonistyczny, d)inne(jakie?)........................................
6.Czy na lekcjach języka polskiego uzyskujesz tzw. „plusy” ?
Tak, często Tak, czasami Tak, rzadko Nie, nigdy

Jeżeli tak, zaznacz, za co dany „plus” został Ci przyznany:

a)za aktywność, b) „wyłapanie” pomyłki w zapisie, wypowiedzi nauczyciela, c)znalezienie błędu w zapisie na tablicy dokonanego przez uczniów, d)odpowiedzi na pytanie nauczyciela w sytuacji, kiedy inni jej nie znali, e)wykonanie ilustracji do wiersza, lektury itp., f)inne(jakie?)........................................
7.Czy Twoja nauczycielka języka polskiego stara się promować swoich uczniów, pokazywać ich osiągnięcia na forum szkoły, zachęca do brania udziału w zadaniach dodatkowych?

Tak, często Tak, czasami Tak, rzadko Nie, nigdy

Jeżeli tak, to w jakiego rodzaju zadaniach ,oferowanych przez polonistkę, brałeś udział:

a)udział w konkursie ortograficznym, b)udział w konkursie literackim/poetyckim (pisanie opowiadania, wiersza), c)udział w zajęciach Koła Teatralnego, d)redagowanie tekstów do szkolnej gazetki.

8.Czy Twoja polonistka urozmaica lekcje poprzez to, że:
a)zleca czytanie tekstu z podziałem na role lub odgrywanie scenek na forum klasy, b)przynosi rekwizyty wykorzystywane w prowadzeniu lekcji, c)przynosi płyty z nagraniami tekstów, d)daje uczniom gotowe, wydrukowane notatki lub karty pracy, e)organizuje wyjścia na lekcje do muzeum i biblioteki pedagogicznej, f)inne (jakie?)........................................

9.Czy kiedykolwiek chciałeś/aś o coś zapytać nauczycielkę j. polskiego lub coś powiedzieć, a nie zrobiłeś/aś tego i zachowałeś/aś pytanie dla siebie i wybrałeś milczenie?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

Jeżeli tak lub raczej tak, podaj przyczyny Twojego milczenia:

a)wstyd przed klasą,
b)obawa przed krytyką ze strony nauczyciela,
c)obawa przed skonstruowaniem niepoprawnej wypowiedzi,
d)brak czasu na lekcji i konieczność realizacji zadań przewidzianych w rozkładzie nauczania,
e)inne (jakie?)........................................

10.Czy zaobserwowałeś, żeby Twoja nauczycielka języka polskiego:
a)powiedziała do ucznia po nazwisku, b)obraziła ucznia słownie (użyła słów typu: ty „leniu”, „obiboku”, „nierobie” itp.), c)podniosła głos, d)użyła wobec ucznia siły fizycznej, e)wyśmiewała się z ucznia, f)w inny sposób obraziła godność ucznia (jaki?)........................................

11.Czy na lekcjach j. polskiego czujesz się dobrze, bezpiecznie?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

12.Czy z jakichkolwiek powodów obawiasz się swojego nauczyciela j. polskiego?

Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

Jeżeli tak lub raczej tak, wyjaśnij, dlaczego........................................
........................................

12.Jakie zmiany wprowadziłbyś/łabyś na lekcjach j. polskiego :

a)bardziej szczegółowe tłumaczenia sposobu wykonania zadawanych prac domowych, b)mniejszą ilość zadawanych prac domowych, c)niezadawanie pracy domowej na weekend, d)częstsze uśmiechanie się i żartowanie ze strony nauczyciela, e)dawanie większej ilości czasu na poprawienie danej oceny, f)częstsze okazje do pracy w grupach, g)więcej pomocy dydaktycznych na lekcjach, h)inne (jakie?)........................................
........................................

Dziękuję za szczere wypełnienie ankiety
Magdalena Tręboszka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.