X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42591
Przesłano:

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek - o współczesnym patriotyzmie. Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji otwartej zajęć wychowawczych w klasie 6.
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek „ – o współczesnym patriotyzmie
Cel ogólny: Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w czasach pokoju w XXI wieku.

Cele szczegółowe:
- uczeń ma poczucie własnej tożsamości narodowej;
- uczeń rozumie pojęcie "patriotyzmu" oraz potrafi je zdefiniować
- uczeń wie, jakie są obowiązki wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju, jakie były w czasach dawnych, a jakie są współcześnie;
- uczeń posiada subiektywne pojęcie patriotyzmu lokalnego i ogólnonarodowego;
-uczeń zna pieśni patriotyczne;
- uczeń zna i szanuje symbole narodowe;
- uczeń zna daty rocznic narodowych,
-wypowiada się na temat polskiej kuchni.

Metody dydaktyczne:
- dyskusja,
-pogadanka,
-rozmowa kierowana,
-praca w grupach

Środki dydaktyczne: piosenki patriotyczne odtwarzane z Internetu, teksty piosenek, karty pracy
Przebieg lekcji:
1.Burza mózgów. Uczniowie podają swoje skojarzenia ze słowem ojczyzna.
2. Dyskusja kierowana: Nauczyciel porusza takie tematy jak np.:
a. Symbole narodowe (flaga, godło, hymn )- jaki szacunek powinniśmy im okazać?
(współczesne „naszywki”);
b. Język ojczysty-zachowanie ogłady i poprawności w Internecie;
c. Historia, patriotyzm- przypomnienie o bohaterstwie ludzi, którzy oddali życie, byśmy my
mogli żyć w wolnej Polsce.

3.Święta narodowe- znam czy nie? Rozwiązanie mini karty pracy. Nauczyciel wskazuje na Święto Odzyskania Niepodległości- przypomina najważniejsze informacje.
4. Podział uczniów na 2 grupy: Uczniowie mają za zadanie podać hasła i skojarzenia dotyczące patriotyzmu dawnego i współczesnego np. Jak przejawiał się patriotyzm?/ Patriota i jego życie: kiedyś/ dzisiaj?/Jakość życia/ rodzina. Marzenia i możliwości. Jak służyć ojczyźnie?
5.Prezentacja pracy grup. 10+5 minut

Przewidywane przykładowe odpowiedzi
Patriota dawny i jego życie Patriota współczesny i jego życie
Walczył o ojczyznę, ciągły głód , strach, straty materialne np. domu, poświęcenie szczęścia osobistego, ciagły lęk o najbliższych lub ich utrata, brak możliwości rozwoju osobistego, człowiek jest jak zwierzę walczące o przetrwanie
tolerancja, szacunek wobec bliźnich, wobec natury, angażowanie się w lokalne akcje, praca życzliwość do cudzoziemców, nauka, odpowiedzialność, propagowanie swojego kraju, zachowuje tradycję i zwyczaje, dba o środowisko, szanuje symbole narodowe, nauka, zdobywanie wiedzy i kwalifikacji, praca dla ojczyzny

5. Dyskusja podsumowująca. Wskazanie przez uczniów zalet pokoju i zgody w kraju, braku wojny. Docenienie naszej pozycji w Europie. (NATO, Unia Europejska) .

6. Wspólna analiza tekstu i śpiewanie piosenek patriotycznych. Nauczyciel rozdaje teksty piosenek uczniom. Nauczyciel zauważa, że współcześni znani artyści chętnie je wykonują, dając im nowe życie i współczesny pazur. Nauczyciel omawia trudne słowa w tekście:
a) zaciągnąć się, cisawy, manierka, gorzałczyna, bagnet;
b) lampasy ,surmy
c) pałacyk Michla, ”Parasol”, batalion, „tygrysy” , visy, morowe panny, dekowniki, intendentura, umrzyki, szkopy, „szafa”

Wspólne śpiewanie z podkładem muzycznym z youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=aGIlD78-Kio- wyk .Z. Wodecki „O mój rozmarynie” 3:35
https://www.youtube.com/watch?v=Rqr8qbBh0OY wyk. K. Bednarek „Piechota” 4:20
https://www.youtube.com/watch?v=Y4fmr6zoNAY „Pałacyk Michla” 3:13
Do zrealizowania ponad scenariusz:
* 7. Nauczyciel rysuje tarczę na tablicy. Uczniowie umieszczają na „tarczy” elementy ojczyzny lokalnej i globalnej :mój dom, moja ulica, moja dzielnica, moja wieś, moje miasto, mój kraj. Nauczyciel podsumowuje: OJCZYZNA mój cel!
*8. Ewentualnie , gdy starczy czasu, nauczyciel może zainicjować rozmowę o kuchni polskiej, np. Potrawy narodowe. Ciekawostki. Swobodne wypowiedzi uczniów.

Wykonała:
Jolanta Kwiatkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.