X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42437
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Szkolnego Konkursu z Matematyki

REGULAMIN
Szkolnego Konkursu z Matematyki

100 zadań na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
w ramach projektu „Niepodległa”

1. Cele konkursu:
• utrwalanie i poszerzanie wiedzy matematycznej i historycznej
• rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów
• kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia
• kształtowanie umiejętności uczenia się, pracowitości i wytrwałości
• integracja środowiska uczniowskiego
• wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych

2. Uczestnicy: uczniowie klas 4- 8 szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum

3. Termin konkursów:
I etap - do 12.10.18r.,
II etap – 19.10.18r.,
III etap – 26.10.18r.,
IV etap – 5.11.18r.
4. Warunki konkursu:
• w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4- 8 szkoły podstawowej oraz klas
trzecich gimnazjum
• uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie nauczycielowi matematyki uczącemu dany oddział (najpóźniej do 4.10.18r.)
• konkurs przeprowadzany jest oddzielnie dla każdego poziomu klas
• konkurs obejmuje treści programowe oraz wiadomości i umiejętności zawarte w
Podstawie Programowej przewidziane do realizacji na poziomie o jeden niższym
• konkurs składa się z czterech etapów
- każdy etap składa się z 25 zadań
- w każdym tygodniu nauczyciele udostępniają uczniom 25 zadań do samodzielnego rozwiązania i po danym tygodniu uczniowie rozwiązania zadań na kartkach oddają nauczycielom matematyki odpowiedzialnych za dany poziom
- zadania konkursowe mają formę zadań otwartych, zadań na
dobieranie, przyporządkowanie, zamkniętych wielokrotnego wyboru
- wyniki konkursu ogłoszone zostaną 13.11.18 r.

5. Nagrody:
• uczniowie, którzy uzyskają 100 % liczby punktów otrzymują cząstkową ocenę bardzo dobrą z matematyki, dyplomy oraz upominki
• uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów otrzymują cząstkową ocenę bardzo dobrą z matematyki
• oficjalne podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w czasie
uroczystości szkolnej 13 listopada 2018 r.

6. Koordynatorem konkursu jest p. Emilia Szymanek - Ciabach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.