X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42363
Przesłano:

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych i metod pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych i metod pracy
z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (język angielski)

1)Rodzaj niepełnosprawności ucznia
2)Zaobserwowane symptomy, trudności ucznia (wyniki diagnozy na podstawie obserwacji)
3)Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
4)Stosowane metody pracy z uczniem
5)Stosowane środki dydaktyczne

1)Niepełnosprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

2)
-trudności z prawidłową wymową,
-trudności w zapamiętywaniu i/lub odtwarzaniu treści, słówek, zdań,
-trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat,
-trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu,
-problemy z gramatyką.
3)
-zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania,
-pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie,
-odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany,
-wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczono do kilku krótkich, prostych zdań,
-stosowanie pochwał na forum klasy.
4)
-metody ekspresji nastawione na emocje i przeżywanie,
-metody praktycznego działania,
-metoda obserwacji,
-praca na konkretach,
-opis i pogadanka (związane z konkretem),
-metody ćwiczeń utrwalających,
-metoda wpływu osobistego (wysuwanie sugestii, działanie przykładem osobistym, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty).
5)
-wizualne pomoce dydaktyczne - ilustracje, fotografie itp.,
-nagrania AUDIO,
-pomoce audiowizualne, np. projektor, tablica interaktywna.

************************************************************

1)Niepełnosprawność intelektualna wynikająca z Zespołu Aspergera

2)
-skłonność powracania do sztywnych, stereotypowych zachowań,
-brak elastyczności poznawczej,
-trudności w myśleniu i działaniu perspektywicznym,
-trudności w rozumieniu i odpowiadaniu na społeczne/emocjonalne sygnały,
-trudności w rozumieniu sensu,
-problemy z uwagą,
-obniżenie poziomu umiejętności w sytuacjach stresujących,
-łatwość zapamiętywania wzrokowego,
-trudności z formułowaniem dłuższych wypowiedzi ustnych,
-kłopoty z wyobraźnią.
3)
-omawianie niewielkich partii materiału o mniejszym stopniu trudności,
-systematyczne przywoływanie uwagi i kontaktu wzrokowego,
-stosowanie prostych, jasnych komunikatów bezpośrednio do ucznia,
-ustalenie systemu nagradzania za właściwe zachowanie, aktywność na lekcji i konsekwentne jego wdrażanie i przestrzeganie,
-wydłużenie lub ustalenie określonego czasu pracy (odliczanie upływu czasu na wykonanie zadania),
-przygotowanie ucznia do wszelkich zmian w otoczeniu i rozkładzie dnia,
-utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami ucznia,
-zachęcanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
-dbanie o optymalną pozycję, relacje ucznia w klasie,
-stosowanie pochwał na forum klasy.
4)
-metody problemowe rozwijające umiejętność krytycznego myślenia,
-metody ekspresji nastawione na emocje i przeżywanie,
-metody praktycznego działania,
-metoda obserwacji,
-praca na konkretach,
-opis i pogadanka (związane z konkretem),
-metody ćwiczeń utrwalających,
-metoda wpływu osobistego (wysuwanie sugestii, działanie przykładem osobistym, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty).
5)
-wizualne pomoce dydaktyczne - ilustracje, fotografie itp.,
-nagrania AUDIO,
-pomoce audiowizualne, np. projektor, tablica interaktywna.

************************************************************

1)Niepełnosprawność związana z dysfunkcją wzroku (uczeń słabowidzący)
2)
-mylenie wyrazów o podobnej strukturze,
-przestawianie liter,
-brak rozumienia tekstu w całości,
-wolniejsze tempo czytania związane z problemami w spostrzeganiu całego wyrazu, zdania,
-możliwe trudności w pisaniu z uwagi na obniżoną sprawność spostrzegania i zakłóconą koordynację wzrokowo – ruchową,
-możliwe popełnianie wielu błędów: przestawianie, mylenie, opuszczanie liter.
3)
-właściwe umiejscowienie ucznia w klasie,
-dostosowanie wielkości i grubości czcionki w razie potrzeby,
-udostępnianie tekstów w wersji powiększonej,
-zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową (wydłużanie czas na wykonanie określonych zadań),
-umożliwianie uczniowi korzystania z komputera na lekcji,
-realizowanie treści programowych przy wykorzystywaniu wielu zmysłów,
-stosowanie pochwał na forum klasy.
4)
-pogadanka,
-werbalny opis przedmiotów lub zjawisk,
-wyjaśnienie,
-praca z książką,
-instruktaż,
-rysunek jako metoda kształcenia wyobraźni i orientacji.
5)
-teksty, ilustracje, zdjęcia dostosowane dla uczniów słabowidzących (odpowiednia czcionka),
-nagrania AUDIO,
-edytory tekstu,
-dyktafon,
-pomoce audiowizualne, np. projektor, tablica interaktywna.

************************************************************

1)Niepełnosprawność związana z dysfunkcją słuchu

2)
-trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie; uczennica nie jest w stanie słuchać nauczyciela - co wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie,
-problemy ze skupieniem uwagi słuchowej na tekstach słownych.
3)
-nauczyciel mówiąc do całej klasy znajduje się w pobliżu uczennicy zwrócony twarzą w jej stronę - nie chodzi po klasie, nie odwraca twarzy do tablicy, co utrudniałoby odczytywanie mowy z jego ust,
-dbanie o odpowiednie warunki pracy podczas lekcji (cisza, spokój), eliminowanie zbędnego hałasu,
-upewnianie się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez uczennicę; w przypadku trudności zapewnienie dodatkowych wyjaśnień,
-aktywizowanie uczennicy do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jej odpowiedzi, dopowiadanie pojedynczych słów; umowne gesty, mimika twarzy,
-zachęcanie uczennicy do podejmowania prób wykonania ćwiczeń słuchowych – wspólne ustalenie zasad takiej pracy w trakcie lekcji,
-stosowanie pochwał na forum klasy.
4)
-metody oparte na słowie, obserwacji, działaniu praktycznym,
-metody aktywizujące,
-metody poszukujące,
-metody kierowania samodzielną pracą uczennicy,
-elementy integracji sensorycznej.
5)
-aparaty słuchowe, implanty i inne urządzenia techniczne odpowiednie do wady słuchu,
-komputerowe translatory,
-dyktafon,
-wizualne pomoce dydaktyczne,
-nagrane ścieżki dźwiękowe na nośnikach elektronicznych (e-booki, audiobooki),
-pomoce audiowizualne, np. projektor, tablica interaktywna,
-filmy i wideoklipy z napisami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.