X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42285
Przesłano:
Dział: Świetlica

Morski świat - Meduza. Rozwijanie zainteresowania bogactwem głębin morskich. Scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
DATA :
PROWADZĄCY : Aneta Kolarska
GRUPA/KLASA: I klasy szkoły podstawowej
CZAS TRWANIA: 45 min.
TEMAT ZAJĘĆ: „Morski świat - Meduza – Rozwijanie zainteresowania bogactwem głębin morskich”
CEL OGÓLNY: Rozwijanie zainteresowania bogactwem głębin morskich.
CELE OPERACYJNE :
Uczeń:
- Potrafi rozwiązać krzyżówkę.
- Wie co to jest meduza.
- Wie jak wygląda meduza
- Potrafi wypowiadać się całymi zdaniami.
- Potrafi wykonać pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela.
- Wie jak należy zachować się w czasie wykonywania pracy.
- Potrafi słuchać poleceń wychowawcy ze zrozumieniem.
- Zostawia po sobie porządek.
- Potrafi bawić się z grupą.
CEL WYCHOWAWCZY :
- Integracja dzieci.
METODY:
- Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – krzyżówka, zabawa ruchowa.
- Metoda asymilacji wiedzy – pokazanie zdjęć meduzy, ciekawostki.
- Metoda praktyczna – realizacja zadań wytwórczych (wykonanie prac plastycznych).
FORMY PRACY:
- Zbiorowa, indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Krzyżówka, ilustracje, papierowy talerzyk, kolorowe kółeczka, klej, bibuła.
TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Edukacja plastyczna:
- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;
Zajęcia techniczne:
- utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,
- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,
KRYTERIUM POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW: Dzieci wykonały wszystkie ćwiczenia przygotowane przez wychowawcę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczestników zajęć.
2. Zagadkowa krzyżówka - Wspólne rozwiązanie krzyżówki. (Kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy.)
1.MORZE
Może być niebieskie, szare lub zielone. Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, jego małe fale stopy ich całują.

2.MEWA
Biały ptak ponad falami lata lecz nie śpiewa. Letnią porą cała plaża, krzykiem jej rozbrzmiewa

3.DESZCZ
Kropelki wody na głowy padają. Wszyscy przed nimi Pod dach uciekają.

4.KURA
Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi. Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi

5.MUSZELKA
Gdy do ucha ją przyłożę, morza szum powróci do mnie. W tej skorupce, małe morze, lato może nam przypomnieć.

6.WIATR
Czujemy go na twarzy, włosy nam rozwiewa. Jest niezbędny dla żeglarzy, głośno szumi w drzewach.

Hasło: MEDUZA

3. Przedstawienie ilustracji, ciekawostek o meduzie oraz krótka rozmowa. (Rozwijanie ciekawości u dzieci, Doskonalenie umiejętności słuchania)
4. Zabawy paluszkowe – przykłady:
- strząsanie wody z palców,
- krążenia palcami, np. jednego palca wokół drugiego nieruchomego, wokół siebie obu palców,
- ćwiczenia dłoni- wymachy, krążenia, uderzenia, pocierania, otwierania, zamykania
- zabawa w gotowanie obiadu - naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, ubijania piany
5. Indywidualna praca dzieci – Meduza z papierowego talerzyka – dzieci będą doklejały do papierowego talerzyka papierowe elementy, według poleceń nauczyciela, tak aby powstała meduza. (Rozwijanie twórczości, fantazji, estetyki i wyobraźni).
6. Posprzątanie przez dzieci stanowisk pracy. (Wdrażanie do pozostawiania za sobą porządku).
7. Zabawa „Niedźwiadek”. (Doskonaląca świadomość prawej i lewej strony ciała.)
Lewa łapka, prawa łapka,
Ja jestem niedźwiadek,
lewa nóżka, prawa nóżka,
a to jest mój zadek.
Kocham miodek, lubię miodek
I kradnę go Pszczółką
Lewą łapką, prawą łapką,
Albo ciągnę rurką.
8. Rozdanie przedszkolakom prac plastycznych oraz dyplomów.
9. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Zatwierdzenie scenariusza do realizacji : ........................................
Data i podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.