X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42162
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin szkolnego konkursu filmowego "Me and My Workplace"

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO

„Me and My Workplace”

CEL:

Prezentacja i upowszechnianie twórczych działań filmowych oraz poszerzanie umiejętności językowych uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
2.Zgłoszone do konkursu filmy powinny zawierać walory estetyczne oraz posiadać wartości artystyczne. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną animacją, prezentację itp.). Mile widziane elementy humorystyczne.

3.Film powinien ukazywać ucznia/uczniów w wybranym przez siebie miejscu pracy.

4.Film powinie zawierać treści w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim oraz polskie napisy;

4. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.
5.Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 3 minuty.

6.Temat konkursu brzmi: Me and My Workplace.

ZGŁOSZENIA:

1. Aby zgłosić wybrany film do Konkursu należy wysłać (na adres podany poniżej), najpóźniej do dnia 10 czerwiec 2016 roku, kopię filmu w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ROM w jednym z formatów: .MPEG4 lub AVI.

2. Do płyty z filmem należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę filmu kartę zgłoszenia (dostępna wraz z Regulaminem na stronie www.rcez.lubartow.pl)
3.Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.Prace konkursowe (wraz z kartą zgłoszenia) należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
1 Maja 82, 21-100 Lubartów
W kopercie z dopiskiem: SzkolnyKonkurs Filmowy „Me and My Workplace”.

Nadesłany film bez dołączonej i podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęty do Konkursu.

PRAWA AUTORSKIE
1.Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu.
2.
Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
3.
Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów na wszelkich polach eksploatacji.

KOMISJA KONKURSOWA
1.Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.
2.Jury przyzna jedną Nagrodę Główną i trzy Wyróżnienia.
3.Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród należy do Komisji Konkursowej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszeniem wyników Konkursu nastąpi w miesiącu czerwiec 2016.

UWAGI KOŃCOWE
1.Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach DVD, pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
2.Zgłoszony do konkursu nośnik DVD na którym zamieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora.
3.Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.