X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42083
Przesłano:
Dział: Języki obce

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas VI-VIII

Szkolny konkurs języka angielskiego
dla klas
VI- VIII 2018/2019
Imię i nazwisko: ___________________________________________________
Czas pracy: 45 minut
Ilość uzyskanych punktów: ___ / 40

VOCABULARY

1. Połącz w pary przymiotniki o znaczeniu przeciwnym. Do każdego przymiotnika oznaczonego 1-5 dopasuj jego przeciwieństwo A-G. Dwie odpowiedzi są podane dodatkowo i nie pasują.

1. dry A. light
2. intelligent B. boring
3. heavy C. dark
4. easy D. wet
5. light E. difficult
F. interesting
G. stupid
1.__ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ ___ / 5

2. Uzupełnij zdania jednym wyrazem, tak by powstała logiczna wypowiedź. Jedna kreska
odpowiada jednej literze. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1. At this time of year all the leaves fall off the trees. It's __ __ __ __ __ __ .
2. A person whose job is to help sick or hurt people. She's a __ __ __ __ __ .
3. You sleep in one of these if you go camping. It's a __ __ __ __ .
4. You can use these when you need to cut paper. They're __ __ __ __ __ __ __ __ .
5. You can borrow some books there. It's a __ __ __ __ __ __ __.
___ / 5
GRAMMAR

3. Uzupełnij zdania (1-5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.

1. This is one of (bad / restaurant) ___________________________ I have ever visited!
2. She (hate / learn) ____________________________ languages like French or German.
3. When I came back from school, some (people / paint) ______________________ my room.
4. This film (be / make) ____________________________ Steven Spielberg in 2010.
5. Last weekend, I (invite / I / friends) ____________________________ to my house.
___ / 5
4. Uzupełnij zdania (1-5), tłumacząc na język angielski fragmenty w nawiasach, tak aby
otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

1. Mary (chce być) ........................................ a fashion designer.
2. (Czy ty kiedykolwiek złamałeś) ........................................ a leg?
3. What (potrafiłeś robić) ........................................ when you were four years old?
4. I think that Peter (wygra)........................................ the competition.
5. What (ty zamierzasz robić) ........................................ on Saturday?
___ / 5
5. Z podanych trzech możliwości wybierz i podkreśl właściwą.

1. The children are wearing / wear / is wearing hats and scarves because it’s cold and windy today.
2. George mustn’t / couldn’t / wouldn’t do his homework as he was ill.
3. This is Carol and Tony / Carol’s and Tony’s / Carol and Tony’s horse.
4. We went to Scotland by a / -- / the car.
5. Where are / were / is the money that Uncle Jim gave us yesterday?
6. If it rains, the children usually played / will play / play chess in the sitting room.
___ / 6

COMMUNICATION

6. Dwie przyjaciółki chcą pójść na zakupy. Uzupełnij ich dialog zdaniami wybranymi spośród podanych tak, by otrzymać spójny i logiczny tekst. W każdą lukę wpisz literę A-G odpowiadającą zdaniu. Dwie odpowiedzi są dodatkowe i nie pasują do kontekstu.

A.) Yes, I'd like one.
B.) That would be nice.
C.) I don't think you did.
D.) Well, I prefer the red one.
E.) No, it's cheap.
F.) The clothes shop.
G.) It's near here.

Kate: Do you want to go shopping together?
Jackie: (1.) ........................ .
Kate: Which shop do you want to go?
Jackie: (2.) .......................... .
Kate: Do you know where it is?
Jackie: (3.) .................... .
Kate: Do you like these silver trousers?
Jackie: I hate them.
Kate: Do you think I should buy this black dress?
Jackie: (4.) .................... .
Kate: Is it expensive?
Jackie: (5.) ......................... .
Kate: Great! I'll buy it.
Jackie: You'll look very nice when you wear it. ___ / 5
7. Uzupełnij dialogi (6.1.–6.3.). Wybierz spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź
jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.

1. X: How can I help you?
Y: _____________________________________
A. I can help you too.
B. I would like a loaf of bread, please.
C. You can help me now.

2. X: Could you take a picture of us, please?
Y: _____________________________________
A. Sure, no problem.
B. Sure, I love pictures.
C. Sure, you could.

3. X: Are you ready to order?
Y: Yes, one medium steak and one salad, please.
X: _____________________________________
A. Anything to drink?
B. Here’s your change.
C. Steak isn’t ready.

4. X: How was the trip?
Y: _____________________________________
A. It was a trip from Berlin to Paris.
B. It was about 400 kilometres.
C. It was long and tiring.

5. X: Excuse me, which bus goes to the city centre? Y: _____________________________________
A. Number 47.
B. Yes, it does.
C. From the bus stop. ___ / 5

READING

8. Przeczytaj oferty zajęć sportowych (A–C) oraz pytania dotyczące tych ofert (1 - 4).
Do każdego pytania dopasuj właściwą ofertę. Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedna oferta pasuje do dwóch pytań.

GET SPORTY!

A
Are last season’s clothes too tight for you? There is no better way to do something about it than join the aqua-aerobics group. Train with our instructors from Monday to Friday and at the weekend talk to our specialists who will advise you on a proper diet. Only £18 a week!

B
Is the summer season coming and you can’t swim? Do you want to have a go
at snorkelling? No problem! Come to our sports centre and train on Saturdays
and Sundays with experienced lifeguards. We accept the first 15 people for free! After swimming sessions, why not visit our café, where you can eat a vegetarian lunch for only £5!

C
If you like team sports and if you’re good at volleyball, join our club. We want to organise two mixed teams for the town championships. Teenagers between 15 and 18 are welcome. Training sessions are planned for Mondays
and Wednesdays (at the weekend the club is closed). Only £20 a month, but if you bring a friend, you will pay less!

Which offer is best for someone who
1. wants to do some sport at the weekend? _____
2. wants to learn about healthy eating? _____
3. doesn’t want to pay for taking part in an activity? _____
4. wants to take part in a competition? _____
___ / 4

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.