X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4206
Przesłano:

Przybory i środki do mycia ciała - konspekt zajęć przeprowadzonych metodą ośrodków pracy

KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH METODĄ OŚRODKÓW PRACY W KLASIE IV – V DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Prowadzący zajęcia:
Data:
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne
Realizowane przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, rytmika, technika (2 h).

Tygodniowy ośrodek pracy: „ Codzienna toaleta”
Dzienny ośrodek pracy: „Przybory i środki do mycia ciała”

Cele zajęć – w wyniku realizacji zajęć uczeń:
• Poprawnie nazywa środki i przybory służące do mycia się;
• Zna przeznaczenie środków i przyborów do utrzymywania higieny ;
• Potrafi prawidłowo je stosować;
• Wie, że nie należy korzystać z niektórych przyborów innych osób (szczoteczki, kubka, ręcznika) ;
• Potrafi śpiewać piosenkę o utrzymywaniu czystości i inscenizować ją ruchem;
• Potrafi formować kuleczki z plasteliny.

Metody pracy: słowne, oglądowe, praktycznego działania, zabawy muzyczno – ruchowe.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: tablica i znaczki obecności , kalendarz, obrazki przedstawiające
pogodę, ilustracje dziecka czystego i brudnego, środki i przybory do mycia ciała, ich ilustracje i etykiety z nazwami, ilustracje części ciała, nagranie melodii do piosenki pt. „Kot jest czysty”, przybory szkolne.


Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:

1. Powitanie z dziećmi.
2. Krótka rozmowa na temat samopoczucia uczniów i aktualnych wydarzeń.
3. Sprawdzenie zadania domowego.
4. Przypomnienie nazw dni tygodnia, ustalenie jaki dzień był wczoraj , jaki jest dzisiaj i jaki będzie jutro.
5. Przeczytanie imion uczniów uczęszczających do klasy, sprawdzenie obecności (uczniowie kolejno przypinają znaczki w wyznaczonych dla nich kolorach).
6. Przeliczenie ilu uczniów jest w klasie, ile jest dziewczynek a ilu chłopców.
7. Wybór dyżurnego, przypomnienie obowiązków dyżurnego.
8. Odczytanie daty z kalendarza, wybranie i przypięcie daty na kalendarzu klasowym.
9. Ustalenie jaka jest pogoda, przypięcie odpowiednich obrazków.

II. Ukazanie celu pracy, wzbudzenie pożądanego zainteresowania:

1. Prezentacja ilustracji dwóch chłopców, brudnego i czystego
2. Rozmowa, zwrócenie uwagi na wygląd chłopców, wspólne zastanowienie się co brudny chłopiec musi zrobić i co mu będzie potrzebne.
3. Podanie tematu dzisiejszego dnia.
4. Zapisanie do zeszytów (odwzorowanie z tablicy lub pisanie po śladzie), dzisiejszej daty, tematu, opisanie lub narysowanie pogody, liczby dzieci w klasie (w przypadku niektórych uczniów ćwiczenia dodatkowe w pisaniu).
III. Praca poznawcza:

1. Obserwacja dowolna - uczniowie oglądają przyniesione przez nauczyciela środki i przybory służące do mycia ciała.
2. Obserwacja ukierunkowana – rozpoznawanie i nazywanie prezentowanych środków i przyborów, rozmowa na temat ich przeznaczenia i sposobu ich stosowania.
3. Czytanie nazw, dobór ilustracji do nazwy, dobieranie przyborów i środków do właściwej części ciała.
4. Przepisanie nazw przyborów lub przyklejenie obrazków (uczniowie mniej sprawni) pogrupowanych w zależności od przeznaczenia.
5. Dodawanie w zakresie do dziesięciu w oparciu o konkrety.

IV. Przerwa śniadaniowa – stosowanie przyborów i środków w praktyce (mycie rąk, twarzy, zębów).

V. Ekspresja:

1. Śpiewanie piosenki pt. „Kot jest czysty”, inscenizowanie w kole z towarzyszeniem magnetofonu.
2. Wyklejanie plasteliną konturowego kubka i szczoteczki, formowanie kuleczek.
3. Malowanie mydłem i farbą wzorów na ręczniku (dokańczanie szlaczków).

VI. Zajęcia końcowe:

1. Wspólne oglądanie wykonanych przez uczniów prac.
2. Rozwiązywanie zagadek zadawanych przez nauczyciela.
3. Zadanie zadania domowego.
4. Podsumowanie pracy uczniów, podkreślenie pozytywnych zachowań.
5. Ocena pracy dyżurnego.
6. Pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.