X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42034
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Indywidualny plan pracy z uczniem słabym dla uczennicy Technikum Usług Fryzjerskich

INDYWIDUALNY PLAN PRACY Z UCZNIEM SŁABYM
DLA UCZENNICY TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO
OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, DATA URODZENIA, ROK SZKOLNY

NUMER OPINII Z DNIA
OKRES NA JAKI UTWORZONO IPET
ROZPOZNANIE WYNIKAJĄCE Z OPINII Obniżony i nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych, wybiórcze deficyty rozwojowe
ZALECENIA ZAWARTE W OPINII - dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych
- indywidualizacja metod, form, tempa pracy
- pomoc uczennicy np. w formie dodatkowych zajęć dydaktycznych
- ukierunkowanie pracy zadaniowej
- mobilizowanie do podejmowania aktywności na zajęciach, wzmacnianie nawet niewielkich osiągnięć edukacyjnych
WYNIK OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZENNICY
MOCNE STRONY :
- zdolność rozumienia i oceny sytuacji o charakterze społecznym
- umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego w oparciu o materiał niewerbalny
- zdolność koordynacji wzrokowo-ruchowej SŁABE STRONY:
- spowolniony przebieg procesów myślenia
- niski poziom myślenia arytmetycznego i abstrakcyjnego
- zaburzone procesy analizy i syntezy wzrokowej
- obniżona umiejętność organizacji przestrzennej materiału percepcyjnego

Uczennica jest objęta opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z powodu choroby genetycznej, Zespołu Turnera. Analizując Opinię z Poradni PP oraz poziom funkcjonowania uczennicy na zajęciach przygotowałam Plan Pracy z uczniem słabym, jak również pomoc dla niej w formie zajęć dodatkowych. Moim priorytetem jest przygotowanie uczennicy do egzaminu poprawkowego z kwalifikacji A19, gdyż w regularnym terminie nie powiodło się jej. Uczennica jest osobą bardzo pracowitą i zdyscyplinowaną. Jej marzeniem jest zostać dobrym fryzjerem. Pewne dysfunkcje związane z chorobą powodują, że nie wszystkie zagadnienia z podstawy programowej są dla niej łatwe do przyswojenia. Uczennica ma największy problem z opanowaniem technik strzyżeń, gdyż są to cięcia geometryczne, a dziewczynka ma problem głównie z myśleniem arytmetycznym i abstrakcyjnym. Teoretycznie zna wszystkie zasady , lecz praktyczne odzwierciedlenie sprawia jej trudność. Można powiedzieć, że nie potrafi wyobrazić sobie efektu końcowego. Podczas pojedynczych elementów tworzenia fryzury, pod okiem instruktora wykonuje poprawne powtórzenia, lecz po chwili jej ruchy stają się coraz mniej precyzyjne, co w efekcie końcowym daje nieprawidłową formę fryzury. Inne elementy z zakresu fryzjerstwa nie sprawiają jej poważnych problemów.
Podczas zajęć dodatkowych skupię się na formach strzyżeń, kątach projekcji, dystrybucji pasma pamięci oraz technikach uzupełniających .

RODZAJ I ZAKRES DOSTOSOWAŃ NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTU „PROCESY FRYZJERSKIE I STYLIZACJA FRYZUR”.

ORGANIZACJA PRACY NA ZAJĘCIACH Dzielenie materiału na części, pracy na etapy. Sprawdzanie znajomości i zrozumienia poleceń.
W razie potrzeb – wydłużanie czasu pracy. Polecenia kierowane do ucznia muszą być formułowane
w sposób konkretny oraz krótko i jasno określać cel działania. Zadania, polecenia dłuższe i bardziej skomplikowane dzielimy na kolejne etapy ich wykonania.
Pracę samodzielną poprzedzamy dokładną instrukcją, analizą zadania, tekstu, demonstracją, wykorzystaniem poglądowych pomocy i środków dydaktycznych, dodatkowymi objaśnieniami.
W trakcie pracy dydaktycznej angażować częściej w czynności praktyczne, manipulacyjne. Należy bazować na materiale poglądowym, pokazie, Wszystkie formy i metody pracy nakierowana na wsparcie indywidualnego potencjału rozwojowego
ucznia oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.
Każdorazowo dostosowana powinna być ilość czasu do specyfiki zadania (zwiększenie ilości czasu na samodzielne wykonanie pracy lub taka sama ilość czasu jaki mają inni uczniowie, ale mniej zadań

OCENIANIE Ocenianie zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole, z uwzględnieniem specyfiki dysfunkcji uczennicy. Ocena osiągnięć powinna uwzględniać wysiłek uczennicy włożony w pracę, zaangażowanie, przygotowanie do lekcji, w celu budowania systemu motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej)
-częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy,
w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.