X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4203
Przesłano:

Co utracił człowiek wygnany z raju? - Konspekt lekcji języka polskego w kl. VI

I Cele lekcji
Cel ogólny: odkrywanie sensu i źródła symboliki służącej ukazywaniu ludzkiego losu.
1.Cele szczegółowe:
a)uczeń powinien znać:
- pojęcia: fresk, peryfraza, Raj, Biblia, Michał Anioł,
b)uczeń powinien umieć:
- kojarzyć nazwiska A. Kamieńskiej z tekstami ,,Stworzenie świata”, ,,Stworzenie człowieka”,
- odczytywać tekst ze zrozumieniem,
- wyszukiwać elementy i symbole pojawiające się w tekście,
- określić cechy Boga i Szatana
- zinterpretować znaczenie wygnania z raju dla człowieka,
- opisać fresk Michała Anioła,
a)cel wychowawczy
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym
- dostosowanie się do wymaganych sytuacji

2. Środki dydaktyczne
- - podręcznik ,,To lubię: str.170- 171,słownik frazeologiczny
3. Metody pracy: praca z tekstem, pogadanka, mapa mentalna(słoneczko skojarzeniowe)
4. Formy pracy: praca indywidualna, praca zbiorowa

II. Tok lekcji

1.Część organizacyjno- porządkowa
Sprawdzenie listy obecności

2.Rekapitulacja wtórna- nawiązanie do wiadomości i umiejętności już znanych
- Jaki poznaliśmy w piątej klasie tekst Anny kamieńskiej ( Stworzenie świata)
- Czy Anna Kamieńska dosłownie przytacza tekst Pisma Świętego (pojęcie peryfrazy)
3. Wprowadzenie do nowego materiału
Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z tekstem Anny Kamieńskiej ,,Wygnanie z raju” oraz freskiem Michała Anioła pod tym samym tytułem. Chciałabym, żebyście zapamiętali znaczenie najważniejszych symboli pojawiających się w tekście oraz umieli zinterpretować znaczenie wygnania z raju dla współczesnego człowieka.

Proszę zapisać temat lekcji:

Temat: Co utracił człowiek wygnany z raju?

Przebieg lekcji:
1. Przypomnienie tekstu z piątej klasy Anna kamieńska ,,Stworzenie świata”, fresk Michała Anioła

2. Ustalenie symboliki raju w formie mapy mentalnej
Raj:
niewinność, możliwość kontaktu z Bogiem, doświadczenie radości, miłości, zdrowia, pokoju, harmonii)

- Uczniowie podają związki frazeologiczne z tym słowem :np,, rajskie życie", ,,raj na ziemi" i wyjasniają ich znaczenie.

3. - Przeczytajmy teraz tekst ,,Wygnanie z raju”

- Jakie ważne symbole pojawiają się w tekście, zapiszmy je na tablicy i wyjaśnijmy ich znaczenie.

Wąż- podstęp
Adam- pierwszy mężczyzna
Ewa- pierwsza kobieta
Drzewo- wieczność
Jabłko- owoc zakazany
Raj- kraina szczęścia i spokoju

- Gdzie znajdowało się drzewo, z którego nie wolno było zrywać owoców , Co to oznaczało?
- Jak zachowuje się wąż w stosunku do pierwszych ludzi, dlaczego nakłania Ewę do zerwania owocu?
- Dlaczego Ewa zrywa owoc?
- Jak reaguje Bóg na grzech Adama i Ewy?, Jak zachowuje się w stosunku do pierwszych ludzi?
- Jaką karę ponoszą Adam i Ewa?

Notatka uzupełniana na bieżąco podczas analizy tekstu:

Drzew........pokusa.......wąż.......złamanie zakau....kara
*drzewo wiadomości dobrego i złego *wychodzi od węża- próba odebrania Bogu jego praw. *chce skłócić człowieka z Bogiem
* doświadczają lęku, odkrywają nagość ,wstydzą się
* wygnanie

Cechy Boga:
- wszystkowiedzący (mimo swej wszechwiedzy pozwala Adamowi się bronić)
- wyganiając z raju gestem potężnego ramienia Bóg nadal troszczy się o nich i obdarza ich skórami zwierząt do okrycia się.
- rzuca przekleństwo na węża
- u wrót raju stawia Anioła Cherubina z mieczem (znak rozstania)

Teraz opiszemy Fresk Michała Anioła i porównamy go z tekstem Anny Kamieńskiej

Zad. Opisz ilustrację Wygnanie z raju” używając zwrotów : fresk, kobieta, mężczyzna, w centrum, po lewej stronie, po prawej stronie, gama barw.

NOTATKA
Motyw kuszenia Ewy przez diabła bardzo często wykorzystywany był przez artystów. Pojawił się zarówno w malarstwie, poezji i prozie. Michał Anioł ozdobił freskami Kaplicę Sykstyńską, Anna Kamińska opisała historię w książce ,,Książka nad książkami”

4. Rekapitulacja pierwotna
- Co nam dała dzisiejsza lekcja
- Czego się nauczyliśmy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.