X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42005
Przesłano:
Dział: Świetlica

Podróże małe i duże. Scenariusz zajęć świetlicowych

1. Grupa wiekowa : uczniowie klas I – III

2. Hasło tygodnia : Podróże małe i duże

3. Temat dnia: Palcem po mapie - planujemy naszą wielką podróż

4. Cele zajęć :
Wiadomości – uczeń powinien :
- umieć wymienić przedmioty potrzebne w podróży;
- poznać różne przedmioty, jakie podróżnik powinien mieć;
- poznać sposoby podróżowania;
- poznać cele, w jakich ludzie podróżują;
- poznać ciekawe miejsca, jakie ludzie mogą odwiedzać w podróży.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :
- nazwać widziany przedmiot,
- wymienić przedmioty potrzebne w podróży, krótko je scharakteryzować,
- potrafi określić, do czego mogą być potrzebne przedmioty, jakich używamy w podróży.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :
- wymyślić koncepcję wymarzonej postaci podróżnika;
- wykonać postać według własnej inwencji.

Rozumie wiadomości :
- rozumie potrzebę poznania sensu i celu podróżowania,
- rozumie różnorodne sposoby podróżowania, cele, miejsca, które można odwiedzić.

Wychowawcze :
- zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
- wyrabianie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
- wyrabianie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami pracy ( nożyczki);
- dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
- kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
- wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
- wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
- wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

5. Metody pracy :

słowna
- rozmowa z dziećmi,
- swobodne wypowiedzi dzieci na temat możliwości podróżowania we współczesnym świecie,
- wymienianie nazw przedmiotów,
- wymienianie miejsc podróży, celów, sposobów podróżowania,
- określanie możliwości wykorzystania danego przedmiotu;
- wspólne tworzenie mapy myśli (burza mózgów - zapisujemy każdy pomysł, a potem o nim dyskutujemy);

praktyczna
- badanie przedmiotów dotykiem,
- tworzenie mapy myśli;
- wykonywanie pracy plastycznej ,
- komponowanie wystawy skończonych prac plastycznych.

oglądowa
- oglądanie mapy myśli,
- podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

6.Formy pracy :

zbiorowa ;
- wspólne badanie przedmiotów ze skrzynki, omawianie ich zastosowania;
- dyskusja podczas tworzenia mapy myśli;
- mapa myśli sporządzona wspólnie z nauczycielem;

indywidualna
- wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
- wykonanie postaci podróżnika według własnej koncepcji.

7. Pomoce i środki dydaktyczne :
- różne przedmioty kojarzące się z podróżami,
- skrzynka nakryta materiałem,
- postać podróżnika skserowana dla odpowiedniej liczby uczestników zajęć;
- klej, nożyczki, kredki, ścinki materiałów, naklejki.

8.Przebieg całodziennych zajęć

Przebieg zajęć

1. Powitanie dzieci .
Nawiązanie do tematu lekcji.
Zachęcenie dzieci do zajęć przygotowaną niespodzianką – skrzynką nakrytą materiałem, z ukrytymi w niej przyborami potrzebnymi w podróży (paszport, walizka, kompas, prowiant, apteczka, mapa, buty).
(Edukacja polonistyczna)

2. Wybranie losowe dwóch osób.
Jedna osoba wkłada obydwie ręce do skrzynki i za pomocą dotyku bada pierwszy napotkany przedmiot. Stara się odgadnąć, co to jest.
Po wypowiedzeniu nazwy dziecko wyciąga przedmiot, a reszta dzieci określa, czy dobrze odgadło. Jeśli nie, dzieci starają się zgadnąć, co to jest i do czego służy.
Nauczyciel wymienia możliwości zastosowania tego przedmiotu, a dzieci dopowiadają swoje pomysły.
(Edukacja polonistyczna, społeczna)

3. Po tym, jak kilkoro dzieci miało możliwość losowania przedmiotu ze skrzynki, nauczyciel informuje dzieci o następnym zadaniu.
Nauczyciel przygotowuje mapę myśli z hasłem: podróże. Tworzymy wspólnie kilka odnóg, na których może pojawić się wszystko, co kojarzy się z podróżami: miejsca naszych podróży prawdziwych czy tych wymarzonych, miejsca do zwiedzania, po co podróżujemy, czym podróżujemy, sposoby podróżowania, przedmioty, które mogą się przydać, a których nie było w skrzynce etc. Tworzenie mapy myśli może zająć 10-20 minut, w zależności od zaangażowania dzieci (Edukacja polonistyczna, społeczno-przyrodnicza)
4. Praca plastyczna: tworzymy sylwetkę podróżnika wykorzystując technikę collage. Przygotowujemy postać podróżnika - skserowaną sylwetkę z walizką.
Dzieci kolorują postać kredkami, a następnie doklejają jej elementy twarzy wycięte z gazet i katalogów - usta, nosy, oczy, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze. Każdy podróżnik ma walizkę, którą dzieci dowolnie ozdabiają, aby uczynić postać jak najbardziej spersonalizowaną (naklejki, kolory, symbole).

4.Zakończenie i pożegnanie uczniów.

Co się udało:
- dzieci potrafią wymienić nazwy przedmiotów;
- dzieci znają przedmioty dotychczas niektórym nieznane, np. kompas;
- dzieci potrafią określić zastosowanie danego przedmiotu;
- dzieci potrafią współdziałać w zabawie i w wykonaniu zadań, dzielić się materiałami i narzędziami pracy;
- dzieci potrafią działać w sposób kulturalny i szanując drugą osobę;
- dzieci potrafią wykonać postać podróżnika estetycznie, bezpiecznie, pomysłowo, wykorzystując własne pomysły oraz działając twórczo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.