X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41976
Przesłano:

Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w dniu 16.02.2018 r.
przez nauczycielkę Martę Wildangier – Ciuraj

Liczba uczniów: 5
Przewidywany czas trwania zajęć: jedna godzina lekcyjna
Temat: Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Cele główne:
1. Poznanie gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę.
2. Uświadomienie konieczności systematycznego dokarmiania ptaków pozostających w naszym kraju.

Cele operacyjne:
1. UCZEŃ ZNA:
• wygląd i nazwy ptaków pozostających w Polsce na zimę: wróbel, sikorka, gil, sroka, gołąb;

2. UCZEŃ ROZUMIE:
• proste polecenia słowne poparte pokazem i pomocą nauczyciela;
• potrzebę dokarmiania ptaków zimą;

3. UCZEŃ UMIE:
• rozpoznać ptaki: wróbla, sikorkę, gila, srokę i gołębia;
• Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać pracę plastyczną związaną z tematem zajęć;

Rodzaj zajęć: Edukacja wczesnoszkolna
Metody: praktycznego działania, problemowe.
Formy organizacji pracy: praca indywidualna i grupowa.
Środki dydaktyczne: prezentacja filmu wykonanego przez nauczyciela w programie Windows Live Movie Maker; list do dzieci (załącznik nr 1), ilustracje z ptakami (załącznik nr 2), elementy z papieru kolorowego, niebieskie kartki formatu A4, kreda, kleje, kredki;

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci przez nauczyciela;
2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć;
3. Następuje prezentacja filmu pt. „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”, po obejrzeniu filmu nauczyciel zadaje pytania związane z treścią materiału multimedialnego;
4. Odczytanie listu do dzieci od tajemniczych potrzebujących (załącznik nr 1);
5. Rozmowa na temat treści listu. Podjęcie zobowiązania do udzielania pomocy potrzebującym ptakom;
6. Omówienie ilustracji przedstawiającej wyżej wymienione ptaki (załącznik nr 2), przyklejenie nazw ptaków pod odpowiednimi ilustracjami;
7. Ustalenie co jedzą ptaki zimą:
• wróbel – ziarna zbóż, okruchy czerstwego białego pieczywa, płatki owsiane, kaszę;
• sikorka – słonina;
• gil – owoce głogu, jarzębiny, jemioły;
• sroka – ziarna zbóż, owoce głogu, jarzębiny, jemioły;
• gołąb – okruchy czerstwego białego pieczywa, pszenica, kasza;
8. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną: na niebieskiej kartce przyklejają gotowe elementy (drzewo, ławka, ptaki, słoninka). Uczniowie kolorują kredką karmnik na kolor brązowy i również go przyklejają do kartki. Następnie białą kredą rysują na kartce śnieżek.
9. Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach.

Konspekt przygotowała
Marta Wildangier – Ciuraj

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.