X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4197
Przesłano:

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim

Uczeń: Kamil .....................
Nauczyciel prowadzący: Renata Łoza

Głównym celem edukacji jest rozwijanie jego percepcji zmysłowej, samoobsługi oraz doprowadzenie go do umiejętności współdziałania z otoczeniem w ramach posiadanych przez ucznia realnych możliwości.

ZADANIA PROGRAMOWE DO REALIZACJI W ZAKRESIE:

I SAMOOBSŁUGA:

Cel rewalidacyjno-wychowawczy: Stymulowanie rozwoju samodzielności dziecka w danej sferze zgodnie z jego możliwościami psychomotorycznymi
- Usprawnianie czynności karmienia i wdrażanie dziecka do samodzielnego spożywania posiłków
• nauka trzymania łyżki i kierowania jej do ust
• nauka trzymania pokarmu(paluszki, chrupki)i kierowania ich do ust
• nauka chwytania kubka, butelki i kierowania do ust
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego i kształtowanie umiejętności gryzienia i żucia pokarmów

II KOMUNIKOWANIE SIĘ

Cel rewalidacyjno-wychowawczy: tworzenie swoistego kodu porozumiewania się z dzieckiem za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej:
- budowanie atmosfery sprzyjającej odczuwaniu przez ucznia potrzeby akceptacji i bycia dostrzeżonym przez nauczyciela
- budowanie atmosfery sprzyjającej nawiązaniu kontaktu z dzieckiem poprzez pozytywne emocje i regulację rytmów wewnętrznych
- nawiązani kontaktu poprzez słowo tzn. rozpoznawanie głosu nauczyciela, reakcji ucznia na własne imię
- nawiązywanie kontaktu którego źródłem jest dotyk poprzez masaż
- budowanie atmosfery sprzyjającej odczuwaniu przez ucznia potrzeby pełnienia roli podczas zajęć, zabaw
- wspólne zdobywanie i wymianę doświadczeń poprzez ćwiczenia ruchowe
- wdrażanie do rozumienia prostych poleceń popartych gestem
- kształtowanie umiejętności kojarzenia czynności z sytuacją za pomocą bodźców sygnałowych
- rozwijanie umiejętności nawiązywania przez dziecko kontaktu wzrokowego
- doskonalenia naśladowania dźwięków
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez kształtowanie narządów oddechowych i celowych ruchów warg i języka

III USPOŁECZNIENIE

Cel rewalidacyjno- wychowawczy: nawiązywanie pozytywnego kontaktu z osobami z otoczenia:

1. Nawiązywanie pozytywnego kontaktu w relacji nauczyciel dziecko:
- wykorzystanie tendencji ucznia do naśladownictwa (echolalii i echopraksji) do rozwoju kontaktu społecznego z uczniem
- kształtowanie zasad zachowania się dziecka podczas zajęć
- respektowanie przestrzeni życiowej dziecka poprzez zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa
- wdrażanie ucznia do respektowania przestrzeni życiowej nauczyciela
- rozwijanie umiejętności współdziałania z drugą osobą
- budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy nauczycielem i dzieckiem
2. Rozwijanie u dziecka akceptacji kodów porozumiewania się w zakresie stosowania nakazów i zakazów
- wdrażanie do właściwego reagowania na zakazy i nakazy
- eliminowanie oporu, grymaszenia czy niechęci ze strony dziecka podczas zajęć

IV MOTORYKA DUŻA I MAŁA

Cel rewalidacyjno-wychowawczy: doskonalenie umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki

1. Motoryka mała
- rozwijanie i kontrolowanie ruchów palców i rąk
- usprawnianie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe i baraszkowanie
- nauka i doskonalenie chwytu przedmiotów z otoczenia, zabawek, dłoni partnera
- stymulowanie umiejętności manipulowania przedmiotami poprzez: dotykanie przedmiotów o różnej fakturze, gniecenie papieru, malowanie dłonią, zabawy z wodą, plasteliną, woreczkami foliowymi itp.
2. Motoryka duża
- poszerzanie świadomości własnego ciała, strojności oraz jego położenia względem drugiej osoby
- pobudzanie aktywności dziecka w pozycji siedzącej
- rozwijanie koordynacji wzrokowo –słuchowo-ruchowej poprzez ćwiczenia rytmizujące przy muzyce
- ukierunkowywanie umiejętności turlania się i pełzania dziecka

V POZNANIE POLISENSORYCZNE

Cele rewalidacyjno-wychowawczy: poszerzanie wiedzy na temat otaczającego świata za pomocą zmysłów

1.Rozwijanie percepcji słuchowej :
- rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka
- wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia
- wysłuchiwanie wytwarzanych dźwięków
- uwrażliwienie na głos: śpiew, mlaskanie, gwizdanie, syczenie itp. oraz wdrażanie do powtarzania odgłosów przez ucznia
- przekazywanie dziecku zjawisk muzycznych za pomocą piłek, rytmicznego masażu, kołysania do muzyki
- wdrażanie do reagowania na imię

2.Rozwijanie percepcji wzrokowej:
- rozróżnianie osób z najbliższego otoczenia
- skupianie wzroku na określonym przedmiocie
- wodzenie wzrokiem za przedmiotem
- wdrażanie do reagowania na przedmioty o określonych cechach: kolorze, połysku, kształcie, wielkości itp.
- wyciąganie ręki po wskazany przedmiot
- chwytanie wskazanego przedmiotu
3. Stymulowanie zmysłu smaku i węchu
- próbowanie różnych smaków
- aromaterapia
4. Rozwijanie zmysłu dotyku:
- dotykanie i masaż różnych części ciała, poklepywanie, opukiwanie, przytulanie, głaskanie, łaskotanie
- dostarczanie dziecku doświadczeń zmysłowych poprzez poznawanie różnych struktur powierzchniowych i doznań termicznych: kształt przedmiotów, miękkość, chłód, suchość, wielkość, wagę, zapach, smak, szmer dotykowy przy dotykaniu np. owocu, głuchy szmer przy opadaniu np. owocu

METODY PRACY

1. Program C.Knilla- Dotyk i komunikacja;
2. Zabawy paluszkowe i w baraszkowanie;
3. Ćwiczenia usprawniające czynności samoobsługowe;
4. Metody rozwijające aktywność własną – metoda działań praktycznych;
5. Metoda Weroniki Scherborne;
6. Elementy pedagogiki zabawy;
7. Warunkowanie instrumentalne;
8. Aromaterapia;
9. Metody relaksacyjne – muzykoterapia i masaże ciała;
10. Metody wpływu osobistego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.