X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41966
Przesłano:

Blaski i cienie chodzenia na wagary - lekcja wychowawcza

Konspekt lekcji wychowawczej kl Ib TE

Temat: „Blaski i cienie” chodzenia na wagary
Cele lekcji :
- uczeń poznaje konsekwencje opuszczania lekcji
- uczeń potrafi podać argumenty przeciw „wagarowaniu”
- uczeń potrafi odmówić namowom kolegów i koleżanek do pójścia na wagary
Metody:
- pogadanka, dyskusja
- burza mózgów
- praca z tekstem
Środki dydaktyczne :
- ankieta
- komputery z dostępem do internetu
Przebieg lekcji:
I. Część wstępna :
1. Sprawdzenie obecności
2. Podanie tematu lekcji
II. Część główna :
1. Uczniowie metodą burzy mózgów definiują określenie „wagary” , a następnie korzystając z internetu wyszukują definicję tego pojęcia.
Wagary: ucieczka z lekcji (łac. vagari = „błąkanie się”) – samowolne uchylanie się od obowiązku szkolnego przez ucznia, nieuzasadniona (z punktu widzenia władz szkolnych; nieobejmująca np. choroby), jedno- lub wielokrotna, celowa oraz świadoma nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
2. Uczniowie metodą burzy mózgów definiują pojęcia:
Obowiązek: konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego.
Poczucie obowiązku, obowiązkowy
Obowiązek szkolny
3. Obowiązek szkolny w ujęciu prawnym:
Konstytucja RP art. 70: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 15 : Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia
Art. 18 : Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do :
pkt. 2 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
Art. 20. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku.
Statut ZSE § 19 pkt 2
Uczeń ma obowiązek
- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
4. Podział klasy na 4 grupy robocze, dwie grupy wpisują argumenty przemawiające za pójściem na wagary, pozostałe dwie grupy wypisują argumenty przeciwko chodzeniu na wagary.
Przykładowe argumenty „za” wagarami:
1. Uniknięcie słabej oceny, pytania, sprawdzianu
2. Możliwość przeżycia czegoś nowego, dobrej zabawy
3. Możliwość poznania nowych ludzi
4. Uzyskanie akceptacji kolegów/koleżanek
Przykładowe argumenty „przeciw” wagarom:
1. Złamanie obowiązku chodzenia do szkoły
2. Konsekwencje w domu i w szkole
3. Zagrożenie podczas wagarów
- wypadki
- agresywni ludzie
- nałogi
5. Dyskusja na temat powodów chodzenia na wagary (analiza wyników ankiety rozdanej uczniom za początku zajęć) i czy aby na pewno warto im ulegać.
Przykładowo :
- chcąc uniknąć sprawdzianu czy odpytywania – i tak trzeba zaliczyć dany materiał
- z nudy – czy na wagarach na pewno jest tak atrakcyjnie że warto narażać się na konsekwencje
- dla towarzystwa – należy zastanowić się dlaczego koledze zależy na tym, by poszedł z nim ktoś na wagary
- ponieważ samotne wagarowanie nie jest atrakcyjne
- nie chce sam ponosić konsekwencji wagarów
- chce mieć kogoś, kto będzie usprawiedliwiał jego postępowanie.
6. Dyskusja na temat zależności pomiędzy frekwencją a ocenami w klasie.
Frekwencja najlepszej klasy w szkole w I sem wynosi 89,26%
Średnia ocen tej klasy 4,06
Frekwencja najgorszej klasy w szkole w I sem wynosi 75,77%
Średnia ocen tej klasy 2,81

Klasa Ib TE
Frekwencja w I sem 87,01%, średnia 3,5
Frekwencja w lutym 79,9%
Frekwencja w marcu 78,8%
7. Ćwiczenie - scenka sytuacyjna
Koledzy z klasy namawiają Cię do pójścia na wagary. Kiedy odmawiasz pada zdanie :
- Jeśli nie pójdziesz jesteś kujonem
- Jesteś tchórzem boisz się nauczycieli
- Jak nie pójdziemy dostaniemy 1 i to będzie Twoja wina
8. Podsumowanie
Nie warto chodzić na wagary ponieważ :
- łamiemy prawo
- narażamy się na konsekwencje w szkole i w domu
- możemy narazić się na utratę życia i zdrowia
- tracimy materiał przekazywany na lekcjach przez nauczycieli, co może prowadzić do obniżenia średniej ocen, a w konsekwencji braku promocji do następnej klasy.

ANKIETA
1. Ile razy w życiu byłaś/eś na wagarach?
□ nigdy
□ 1-5 razy
□ 6-10 razy
□ więcej niż 10 razy

2. Zaznacz powody, które skłoniły Cię lub mogłyby Cię skłonić do pójścia na wagary.
□ nuda
□ strach przed lekcją/nauczycielem
□ chęć przeżycia czegoś nowego
□ namowa kolegi/koleżanki
□ nieprzygotowanie do lekcji/sprawdzianu
□ dokuczanie kolegów/koleżanek
□ inne, wymień jakie

3. Czy o Twoich wagarach dowiedzieli się rodzice?
□ tak
□ nie

4. Czy poniosłaś/eś konsekwencje za wagarowanie?
□ tak, wymień jakie
□ nie

5. Czy pomimo, że rodzice wiedzieli o Twoich wagarach to usprawiedliwili Ci te opuszczone godziny?
□ tak
□ nie

6. Czy uważasz, że wagarowanie ma związek z postępami w nauce?
□ tak
□ nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.