X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41938
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa

Sprawozdanie z realizacji planu pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa
za roku szkolny 2018/2019
Koordynator na bieżąco obserwował i analizował zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.
Na bieżąco, poprzez obserwację, rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz przegląd dokumentacji szkolnej monitorowane było przestrzeganie szkolnych procedur. Wszyscy pracownicy szkoły natychmiastowo reagowali na przejawy niepożądanych zachowań uczniów, informowali o nich wychowawców, dyrektora szkoły. O problemach na bieżąco informowani byli rodzice, zarówno agresorów, jak i ofiar. Z uczniami przeprowadzano rozmowy, zajęcia o charakterze wychowawczym.
 W Listopadzie w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły.
 Uczniowie klas I – III brali udział w spotkaniu z policjantem. Tematem tego spotkania było bezpieczeństwo na drodze.
 Uczniowie klasy VI i VI uczestniczyli w pogadance na temat „ Przemoc i agresja”, którą przeprowadziła psycholog i psychoterapeuta Krzysztof Łowigus.
 Przed zimową przerwą świąteczną rozmawiałam z uczniami o niebezpieczeństwie, jakie grozi przy odpalaniu petard.
 Przed feriami zimowymi wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, korzystania z lodowisk i innych zimowych przyjemności.
 W klasach IV i V przeprowadzone zostały ankiety badające poziom bezpieczeństwa w naszej szkole.
 Pracownicy Urzędu Celno -Skarbowego z Poznania przeprowadzili spotkanie informacyjne dla uczniów klasy VII i VII nt. hazardu. Przestrzegli młodych ludzi przed nielegalnym procederem urządzania i prowadzenia gier , w tym w sieci Internet. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki na temat zagrożeń jakie niesie hazard i aktywnie uczestniczyli
w spotkaniu zadając funkcjonariuszom wiele pytań.
 W klasach IV – VIII przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania
z Internetu.
 Dla uczniów klasy VIII zorganizowane zostało spotkanie z panią kurator sądową Iwoną Pawlicką
na temat prawa i obowiązki wynikające z prawa karnego.
 Uczniowie klas VI, VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Sierż. sztab. Waldemarem Rymarskim, asystentem Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Tematem tego spotkania były dopalacze, narkotyki oraz skutki zdrowotne ich zażywania, a także skutki prawne ich zażywania i sprzedaży.

Wnioski do dalszej pracy:
1. W dalszym ciągu na bieżąco diagnozować ogólne warunki bezpieczeństwa w szkole.
2. Bardziej skoncentrować pracę wychowawców na zajęciach w klasach poświęconych relacjom grupowym, sposobom rozwiązywania konfliktów.
3. Szczególną opieką objąć klasę pierwszą.
4. Aktywizować uczniów do samodzielnego dbania o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych,
do wyrabiania nawyku reagowania na wszelkie przejawy zła i przemocy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.