X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41927
Przesłano:

Fortepian Chopina wciąż gra. Scenariusz zajęć - Muzyka z rytmiką dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Scenariusz zajęć z przedmiotu muzyka z rytmiką
klasa gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Skład zespołu: pięcioro uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Temat: „Fortepian Chopina wciąż gra”- opowieść o muzyce Fryderyka Chopina.
Forma organizacyjna: jednostka lekcyjna – 45 min.
Cel główny:
Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej oraz wyobraźni muzycznej poprzez interpretację ruchową i instrumentalną.
Cele operacyjne:
Uczeń:
• doskonali poczucie rytmu w zabawach rytmicznych i tanecznych do różnych rodzajów muzyki z rekwizytami i bez,
• akompaniuje na instrumentach perkusyjnych do utworów muzyki klasycznej,
• określa tempo i dynamikę wysłuchanego utworu,
• interpretuje ruchem utwory muzyki klasycznej z wykorzystaniem różnych rekwizytów,
• potrafi określić nastrój i emocje towarzyszące wysłuchanemu utworowi muzycznemu oraz jego charakter i nastrój.

Metody:
• metody oparte na słowie: opowiadanie n-la, swobodne wypowiedzi uczniów,
• metody oparte na obserwacji: oglądanie filmu,
• metody oparte na działalności uczniów: granie na instrumentach perkusyjnych, zabawy rytmiczne, interpretowanie ruchem i gestem muzyki z wykorzystaniem rekwizytów.
Formy pracy:
• praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:
• wiersz pt. „W Żelazowej Woli”,
• film – pt. „ Żelazowa Wola”,
• instrumenty perkusyjne,
• nagrania utworów F. Chopina- Barkarola Fis- dur, Preludium Des -dur „Deszczowe”, Mazurek D – dur, Etiuda C- moll „Rewolucyjna”,
• rekwizyty do zabaw rytmicznych i dźwiekonaśladowczych ( folia, takaniny animacyjne
w kolorze czerwonym i niebieskim).

PRZEBIEG LEKCJI

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Zabawa rytmiczna z drewnianymi łyżkami- „Na raz, dwa, trzy.....!”
2. Przestawienie tematu i celów lekcji- krótka opowieść n-la o muzyce Chopina.

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Oglądania filmu pt. „Żelazowa Wola”. Słuchanie wiersza pt. „ W Żelazowej Woli”.
Określanie nastroju muzyki ilustracyjnej wykorzystanej w filmie.

2. Barkarola Fis- dur – interpretowanie ruchem utworu muzyki klasycznej z wykorzystaniem tkaniny animacyjnej w kolorze niebieskim- naśladowanie miarowego plusku wody.

3. Słuchanie nagrania F. Chopina Preludium Des -dur („Deszczowe”)-
Rozmowa na temat wysłuchanego utworu:
Jaki nastrój wywołał w was ten utwór?
Co wyobraziłeś sobie słuchając tego utworu?
Jakie nastrój towarzyszy muzyce (smutek, złość, radość, powaga, spokój)?
Zabawa dźwiękonaśladowcza do wysłuchanego utworu z wykorzystaniem foliowych torebek-
naśladowanie padającego deszczu- uderzanie palcami w foliowe torebki.

4. Wysłuchanie fragmentu Mazurka D – dur- określenie charakteru (taneczny), dynamiki (głośno, cicho) oraz tempa (skoczne) utworu.
Zabawa rytmiczna. – akompaniowanie do utworu na instrumentach perkusyjnych (trójkąty, marakasy).

5. Polonez A- dur- wojskowy - określenie charakteru muzyki (patriotyczny, marszowy, nawołujący do walki)?
6. Etiuda rewolucyjna- określenie charakteru i nastroju muzyki (dramatyczny, dynamiczny, gniewny).
Interpretowanie ruchem utworu z wykorzystaniem tkaniny animacyjnej w kolorze czerwonym.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Podsumowanie wiadomości- odpowiadanie na pytania
a. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?
b. Kim był Fryderyk Chopin?
c. Na jakim instrumencie grał?

2. Ocena pracy oraz zaangażowania uczniów podczas lekcji.

Opracowała
Bożena Matulewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.