X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4181
Przesłano:

Metoda na powtórkę z matematyki

Lekcje powtórzeniowe mogą odbywać się w różnorodny sposób. Niektórzy uczniowie mogą mieć z utrwalaniem problemy ze względu na większą część materiału na jednej lekcji. Jedną z metod jest przeprowadzenie konkursu klasowego z utrwalanego materiału. Do konkursu uczniowie przygotowują się wcześniej i biorą aktywny udział w czasie jego trwania. Jest to metoda projektu.
Nauczyciel przygotowuje zestaw zadań, w których brak jest danych liczbowych. Ilość zadań zależy od tego, co ma być powtórzone. Przynajmniej dwa – trzy tygodnie przed powtórką uczniowie dostają zadania do uzupełnienia. Ustalony jest termin oddania i termin konsultacji.
Uczniowie oddają przygotowane zadania w podpisanej kopercie. Na każdym z pytań piszą w kółeczku swój numer z dziennika. W ten sposób powstaje dużo zadań o różnym stopniu trudności.
Przed konkursem należy podzielić klasę na kilka grup (4-6) w taki sposób, by w każdej były osoby o różnych umiejętnościach matematycznych. Zostaje wyznaczony szef grupy. Można to zrobić w taki sposób, że osoby najlepiej radzące sobie z matematyką zostają szefami i oni na przemiennie dobierają uczestników.
Na konkurs najlepiej przeznaczyć 2 godziny lekcyjne. Należy także określić regulamin i formy nagród. Przykładowy regulamin:
1.grupy po kolei losują zadania,
2.wylosowane zadanie jest odczytane głośno, a także numer osoby je układającej,
3.grupa ma 1 do 1,5 minut na rozwiązanie zadania; w tym czasie inne grupy też pracują, gdyż mogą uzyskać dodatkowy punkt,
4.po upływie tego czasu jedna osoba z grupy (za każdym razem inna) bez pomocy przy tablicy prezentuje rozwiązanie zadania i udziela pełnej odpowiedzi,
5.po tym przedstawieniu osoba, która układała to zadanie stwierdza prawidłowość rozwiązania,
6.nauczyciel kontroluje przebieg konkursu, poprawność rozwiązań i przydziela punkty:
jeżeli grupa dobrze odpowie, to uzyskuje 1 punkt, jeżeli źle to 0 punktów,
jeżeli osoba układająca zadanie odpowie źle, to jej grupa uzyskuje -1 punkt i podobnie za błędnie ułożone zadanie,
jeżeli losująca grupa i osoba, która ułożyła to zadanie nie udzielą prawidłowej odpowiedzi, to pozostałe grupy mają szansę na uzyskanie 1 punktu (odpowiada ta grupa, która pierwsza rozwiązała zadanie),
7. za zajęcie I miejsca uczniowie otrzymują oceny celujące, za II miejsce bdb, itd.
Konkurs rozpoczyna się od przydzielenia zadań dla wszystkich grup przez nauczyciela przy udziale szefów. Każda grupa powinna mieć pudełko do losowania. Do tych pudełek wrzuca się kartki tak, by zadania ułożone przez danego ucznia znalazły się w innej grupie. Po zakończeniu konkursu następuje podsumowanie, podliczenie punktów i nagrodzenie ocenami grup.
Przeprowadzenie takiej lekcji jest dla uczniów atrakcyjne. Taka forma zmusza każdego uczestnika do zaangażowania się. Najpierw układa zadanie, a potem musi umieć je rozwiązać i brać czynny udział w konkursie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.