X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4173
Przesłano:

Program wychowania fizycznego JS-2010 Lublin

ZWIĄZEK STRZELECKI STRZELEC ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

JEDNOSTKA STRZELECKA - JS-2010

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JS-2010 LUBLIN

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU

- Zajęcia prowadzone są we wszystkich drużynach.
- Na zajęcia przeznaczone jest od 1 do 7 godzin w zależności od ich specyfiki.
- Z zajęć fizycznych zwalnia tylko zwolnienie lekarskie.
- Prowadzący zajęcia może sam zwolnić z zajęć fizycznych każdą osobę, widząc pogorszenie jej stanu fizycznego lub psychicznego.
- Każda osoba może otrzymać o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń, przedstawiając stosowne zaświadczenie o przeciwwskazaniach.
- Każda osoba może poprosić o zwolnienie w trakcie zajęć w chwili gdy się źle poczuje lub odniosła kontuzję.
- Po każdych zajęciach prowadzący ma obowiązek zapytać czy ktoś nie odniósł kontuzji.
- Wszelkie kontuzje natychmiast zgłaszamy do prowadzącego zajęcia.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

- Wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu przez dobór odpowiednich środków pobudzających funkcjonowanie układu ruchowego, krążenia, oddychania i systemu nerwowego.
- Kształtowanie aktywności ruchowej, niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka: utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej.
- Kształtowanie psychomotoryki przez dobór odpowiednich środków wspomagających rozwój ogólnej motoryczności człowieka – eksponowanie indywidualnych możliwości, zainteresowań i umiejętności strzelców oraz korelacji między rozwojem fizycznym, umysłowym i psychicznym.
- Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
- Wyposażenie strzelców w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA
JS-2010 LUBLIN

- Kształtowanie sprawności psychomotorycznej poprzez stosowanie ćwiczeń w formie ścisłej i zabawowej.
- Zdobywanie zasobu ćwiczeń ruchowych indywidualnych oraz zespołowych – utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych.
- Kształtowanie umiejętności z zakresu gimnastyki, lekkoatletyki, sportów walki – elementów combat, pływania, narciarstwa, zespołowych form aktywności ruchowej.
- Wyposażenie w praktyczne umiejętności i teoretyczne podstawy tworzenia konspektów zajęć wychowania fizycznego.
- Praktyczne wykorzystanie podstawowych informacji z zakresu wiedzy ogólnej, organizacji prostych form wypoczynku.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Psychomotoryczność:
- bieg do wyznaczonego miejsca,
- szybki bieg z wymijaniem lub obieganiem przedmiotów,
- biegi w terenie otwartym z pokonywaniem naturalnych przeszkód,
- zabawy bieżne z różnymi formami ruchu (rzut, przenoszenie, itp.),
- sztafety wahadłowe,
- skoki przez przeszkody,
- zabawy rzutne w połączeniu z elementami marszu, biegu i skoku (rzuty na odległość, rzuty do celu),
- biegi na czworakach przodem i tyłem,
- przechodzenie pod i nad przeszkodą,
- pełzanie i czołganie,
- gry i zabawy z wykorzystaniem niekonwencjonalnego sprzętu np. opon, butelek plastikowych, drewnianych pali itp.,
Umiejętności:
a) gimnastyka podstawowa:
- przyjmowanie podstawowych pozycji gimnastycznych,
- przewroty w przód i w tył, pady,
- ćwiczenia kształtujące z przyborami (opony, liny, drewniane pale),
- pokonywanie torów przeszkód z elementami biegu, skoku, rzutu, wspinania, czołgania,
b) lekkoatletyka:
- bieg szybki,
- bieg sztafetowy,
- bieg z pokonywanie niskich przeszkód,
- rzuty małymi przedmiotami (np. granat) na odległość i na celność,
- skoki z miejsca i z rozbiegu,
c) samoobrona :
- postawa, pady
- garda, elementy poruszania się i bloków
- podstawowe sposoby wyprowadzania uderzeń i kopnięć
- podstawowe rzuty i przeciągnięcia do pozycji bezpiecznej
d) zespołowe formy aktywności ruchowej:
- ćwiczenia z przyborami (opony, drewniane bale itp.),
- gry i zabawy z elementami mini gier (rugby, koszykówka)
e) pływanie:
- podstawowe umiejętności pływackie
- znajomość styli pływackich – styl dowolny, klasyczny
f) narciarstwo:
- podstawowe sposoby przemieszczania się na nartach, ruszanie i zatrzymanie
- skręty – pługiem, równoległy , śmig
Wiadomości:
- zasady higieny osobistej na zajęciach o wzmożonej aktywności ruchowej,
- znaczenie „hartowania” organizmu,
- samokontrola i samoocena umiejętności ruchowych,
- zachowanie się podczas wyścigów, gier i zabaw, rola kibica, zasady „fair play”.

METODY I FORMY PRACY

1. METODY REPRODUKTYWNE
- naśladowcza ścisła,
- zadaniowa ścisła,
- programowego uczenia się.
2. METODY PROAKTYWNE
- zabawowa naśladowcza,
- zabawowa – klasyczna,
- bezpośredniej celowości ruchu,
- programowego usprawniania się.
3. METODY KREATYWNE
- ruchowej ekspresji twórczej,
- problemowa.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ
- frontalna,
- zajęcia w zespołach,
- zajęcia w zespołach z dodatkowym zadaniem,
- stacyjna,
- obwodu ćwiczebnego.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

- Zostały zawarte w szczegółowym planie pracy.
- Zajęcia w dużej mierze są prowadzone także w trudnych warunkach.
- Jak najczęściej wprowadzamy elementy współzawodnictwa – z zachowaniem zasad „fair play”
- Różnorodna tematyka zajęć zapobiegająca znużeniu oraz znudzeniu.
- Ćwiczący przygotowani są do samokontroli i samooceny rozwoju sprawności fizycznej.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

- Realizując program nauczania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby rozwojowe, zainteresowania i predyspozycje każdej osoby.
- Dobór treści na zajęcia powinien być uwarunkowany i płynnie dostosowywany przez różnorodne czynniki takie jak: stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, zainteresowania, warunki danego środowiska, możliwości organizacyjne, a nawet stan psychiczny ćwiczących w danym dniu.
- Należy stosować formy zabawowe i zadaniowe.
- Wykorzystać dla uatrakcyjnienia każdych zajęć różnorodne przybory, przyrządy.
- Stosować rywalizację indywidualną i zespołową uwzględniając zasady „fair play”.
- Jak najczęściej prowadzić zajęcia w różnych warunkach terenowych i pogodowych.
- Na każdych zajęciach należy w części wstępnej przygotować organizm do wysiłku fizycznego. Służą do tego ćwiczenia kształtujące m.in. szyi, ramion, pasa barkowego i biodrowego, nóg i tułowia.
- Część końcowa zajęć powinna uspokoić organizm po wzmożonym wysiłku fizycznym.

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JS-2010 LUBLIN

SZKOLENIE UNITARNE

GIMNASTYKA
1 Przyjmowanie podstawowych pozycji gimnastycznych.
2 Doskonalenie przewrotów w przód, w tył, padów.
3 Doskonalenie przewrotu w przód nad przeszkodą.
4 Ćwiczenia kształtujące z przyborami.
5 Pokonywanie torów przeszkód z elementami biegu, skoku, rzutu, wspinania, czołgania.

LEKKOATLETYKA
1 Doskonalenie techniki startu wysokiego, techniki biegów krótkich do 100 m.
2 Gry i zabawy lekkoatletyczne w terenie.
3 Biegi na dystansie 1-3 km.
4 Ćwiczenia kształtujące z przyborami.
5 Rzuty na odległość i celność, skoki z miejsca i rozbiegu.
6 Marszobieg w terenie z wykorzystaniem naturalnych przeszkód.

SAMOOBRONA
1 Postawa, pady.
2 Garda, elementy poruszania się i bloków.
3 Podstawowe sposoby wyprowadzania uderzeń i kopnięć.
4 Podstawowe rzuty.

ZESPOŁOWE FORMY AKTYWNOŚCI
1 Ćwiczenia z przyborami (opony, drewniane bale itp.).
2 Gry i zabawy z elementami mini gier (rugby, koszykówka).

SZKOLENIE ZASADNICZE

GIMNASTYKA
1 Przyjmowanie podstawowych pozycji gimnastycznych.
2 Doskonalenie przewrotów w przód, w tył, padów.
3 Doskonalenie przewrotu w przód nad przeszkodą.
4 Ćwiczenia kształtujące z przyborami.
5 Pokonywanie torów przeszkód z elementami biegu, skoku, rzutu, wspinania, czołgania.

LEKKOATLETYKA
1 Doskonalenie techniki startu wysokiego, techniki biegów krótkich do 100 m.
2 Gry i zabawy lekkoatletyczne w terenie.
3 Doskonalenie startu wysokiego, techniki i taktyki biegu.
4 Ćwiczenia kształtujące z przyborami.
5 Rzuty na odległość i celność, skoki z miejsca i rozbiegu
6 Marszobieg w terenie z wykorzystaniem naturalnych przeszkód.
7 Marszobieg z dodatkowym obciążeniem

SAMOOBRONA
1Postawa, pady
2 Garda, elementy poruszania się i bloków
3 Podstawowe sposoby wyprowadzania uderzeń i kopnięć
4 Podstawowe rzuty i przeciągnięcia do pozycji bezpiecznej
5 Taktyka i psychologia walki
6 Walka wręcz w każdym dystansie: techniki obrony i ataku (walka z jednym i kilkoma przeciwnikami)
7 Obrona w parterze, obrona siedząc
8 Uwalnianie z chwytów
9 Obrona przed grożeniem nożem
10 Obrona przed butelką, kijem, itp.
11 Znajomość punktów witalnych i ich umiejętność stosowania uderzeń na nie w walce sparingowej

ZESPOŁOWE FORMY AKTYWNOŚCI
1 Ćwiczenia z przyborami (opony, drewniane bale itp.).
2 Gry i zabawy z elementami mini gier (rugby, koszykówka).
3 Marsze kondycyjne.
4 Zadania problemowe.

PŁYWANIE
1 Podstawowe zasady zachowania się na otwartych i krytych pływalniach
2 Ćwiczenia oddechowo – wypornościowe
3 Poznanie i doskonalenie stylów pływackich
4 Skoki do wody (ratownicze i startowe)
5 Holowanie

NARCIARSTWO
1 Ruszanie i zatrzymanie
2 Opanowanie skrętów rozpoczynanych w pozycji kątowej nart.
3 Opanowanie skrętów równoległych o różnym promieniu na trasach łatwych i trudnych, na średniej i dużej prędkości.

Opracował strz. Bielecki Wojciech

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.