X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41709
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wo warst du in den Sommerferein? Gdzie byłaś / byłeś na wakacjach letnich?

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Data: 11.06.2019r.
Klasa: VI
Czas: 45 min.
Podręcznik : Und so weiter

Temat lekcji: Wo warst du in den Sommerferien?
Gdzie byłeś / byłaś na wakacjach letnich?

Cele lekcji:

• Cele ogólne:
 Uczeń potrafi opowiedzieć gdzie był na wakacjach i gdzie chciałby jechać.
• Cele szczegółowe:
 Uczeń potrafi nazwać miejsca do których chciałby udać się na wakacje letnie.
 Uczeń potrafi powiedzieć jakim środkiem transportu chciałby się udać na wakacje.
 Uczeń potrafi budować krótkie zdania o własnych wakacjach letnich.
 Uczeń potrafi nazwać wszelkie czynności, które można wykonywać podczas wakacji letnich.
 Uczeń znajduje z zadaniach określone informacje i zapisuje słownictwo.
 Uczeń pracuje na podstawie odsłuchanego tekstu.
 Uczeń reaguje na polecenia nauczyciela.
 Uczeń posiada świadomość językową.

• Cele wychowawcze:
 Uczeń przestrzega zasad w trakcie lekcji.
 Uczeń potrafi się zachować kulturalnie wobec swoich kolegów i koleżanek.
 Zdobywa umiejętności pracy indywidualnej i pracy w grupach.

Możliwe problemy
Uczniowie mogą mieć problem z zapamiętaniem rodzajników przedstawionego słownictwa związanego z wakacjami letnimi.
Uczniowie mogą mieć także problemy z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych - Uczeń opowiada o wakacjach letnich używając różnych zaimków (im, am, an und so weiter).

• Formy pracy
 Praca indywidualna
 Praca w grupach

• Środki stylistyczne
 Podręcznik Und so weiter
 Ćwiczenia Und so weiter
 Karty pracy
 Tablica interaktywna

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne
Nauczyciel wita się z uczniami słowami Guten Morgen (Dzień Dobry) – uczniowie odpowiadają serdecznie i przygotowują się do zajęć. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów oraz zadanie domowe.

2. Faza wprowadzeniowa
Nauczyciel koncentruję się na wprowadzeniu języka niemieckiego.
Uczniowie słuchają piosenki i w parach uzupełniają luki w tekście – dodatkowe karta pracy. Uczniowie słuchają piosenki „Wakacje letnie” Tanja Kreutmayer.

3. Tematyka i cel lekcji
Nauczyciel zapisuje temat oraz cel lekcji na tablicy i podaje je w języku ucznia.

4. Faza prezentacji
Nauczyciel pokazuje uczniom prezentacje multimedialną dotyczącą miejsc wakacji letnich i zajęć jakie można wykonywać na wakacjach. Uczniowie z zainteresowaniem oglądają prezentacje multimedialną i zapisują w zeszytach nowo poznane słownictwo i zwroty.

5. Faza zadań
Uczniowie na podstawie obejrzanej prezentacji budują zdania o własnych wakacjach letnich – używają poznane słownictwo na zajęciach lekcyjnych. (Podczas wakacji letnich byłam/ byłem .....)
Następnie uczniowie słuchają krótkie słuchowisko i na podstawie odsłuchu zaznaczają w tekście prawidłowe informacje.
Na koniec uczniowie mają możliwość sprawdzić swoją wiedzę, ćwicząc zadania na tablicy multimedialnej.
Nauczyciel uruchamia portal języka niemieckiego – Deutschecke. Uczniowie widzą na tablicy multimedialnej Quizlet – czas wycieczek – fiszki w aplikacji Quizlet (30 słów).
Uczniowie z zaangażowaniem ćwiczyli słownictwo.

6. Faza wykorzystania/ testu
Uczniowie zapisują w zeszytach 5 własnych zdań co można robić podczas wakacji letnich – „Was machst du in den Sommerferien?”.

7. Faza podsumowania
Nauczyciel jeszcze raz powtarza cel lekcji i pyta uczniów „Was haben wir heute gemach? Czego dowiedzieliśmy się na dzisiejszej lekcji?” . Uczniowie budują kilka zdań wykorzystując słownictwo z zajęć lekcyjnych.

8. Faza końcowa
Nauczyciel żegna się z uczniami słowami – Auf Wiedersehen. Uczniowie odpowiadają serdecznie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.