X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41703
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Scenariusz zajęć języka niemieckiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Data: 11.01.2019r.
Klasa: IV B
Czas: 45 min.
Podręcznik : Wir smart 1

Temat lekcji: Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Wprowadzenie odmiany rodzajnika określonego i nieokreślonego w przypadku biernik.

Cele lekcji:

• Cele ogólne:
 Wprowadzenie odmiany rodzajnika określonego i nieokreślonego w przypadku : biernik.
 Prawidłowe zastosowanie odmian rodzajników w zależności od przypadku w zdaniu – mianownik i biernik.

• Cele szczegółowe:
 Uczeń potrafi wymienić rodzajniki określone i nieokreślone w przypadku – mianownik.
 Uczeń potrafi wymienić rodzajniki określone i nieokreślone w przypadku – biernik.
 Uczeń prawidłowo odmienia rodzajniki, potrafi zamienić rodzajnik z przypadku mianownik (kto?,co?) na rodzajnik w przypadku biernik (kogo?co?). I odwrotnie.
 Uczeń tworzy zdania z rodzajnikami jednocześnie wymagającymi przypadku mianownik, jak i przypadku biernik.
 Uczeń znajduje z zadaniach określone informacje.
 Uczeń słucha ze zrozumieniem struktur gramatycznych oraz rozumie znaczenie zdań wypowiadanych przez nauczyciela i innych uczniów.
 Uczeń reaguje na polecenia nauczyciela.
 Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami – gramatyka – przypadki).

• Cele wychowawcze:
 Uczeń przestrzega zasad w trakcie lekcji.
 Uczeń potrafi się zachować kulturalnie wobec swoich kolegów i koleżanek.
 Zdobywa umiejętności pracy indywidualnej i pracy w grupach.

Możliwe problemy
Uczniowie mogą mieć problem z przetłumaczeniem zdań, opanowaniem rodzajników określonych i nieokreślonych w mianowniku – rodzajniki podstawowe. Jeśli uczeń nie pamięta rodzajnika „podstawowego” w mianowniku (kto?co?) nie odmieni poprawnie rodzajników w przypadku biernik (kogo?co?).
Uczniowie mogą mieć także problemy z wykorzystaniem nowych konstrukcji gramatycznych – nową regułę gramatyczną należy systematycznie powtarzać.

• Formy pracy
 Praca indywidualna
 Praca w grupach

• Środki stylistyczne
 Podręcznik Wir smart 1
 Ćwiczenia Wir smart 1
 Karty pracy - Tabela objaśniająca regułę gramatyczną, zadania.
 Tablica multimedialna

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne
Nauczyciel wita się z uczniami słowami Guten Morgen (Dzień Dobry) – uczniowie odpowiadają serdecznie i przygotowują się do zajęć. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów oraz zadanie domowe.

2. Faza wprowadzeniowa
Nauczyciel koncentruję się na wprowadzeniu języka niemieckiego i zadaje uczniom pytanie, dotyczące słownictwa z poprzedniej lekcji – Wie heißen die Familienmitglieder auf Deutsch?, eine kurze Wiederholung. (Jak nazywają się członkowie rodziny?, krótka powtórka). Następnie nauczyciel pokazuje uczniom prezentacje przypominającą słownictwo dotyczące rodziny. Prezentacja multimedialna - die Familienmitglieder (członkowie rodziny).

3. Tematyka i cel lekcji
Nauczyciel zapisuje temat oraz cel lekcji na tablicy i podaje je w języku ucznia.

4. Faza prezentacji
Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy – tabela przedstawiająca odmianę rodzajnika określonego i nieokreślonego w przypadkach mianownik i biernik oraz przykłady potwierdzające gramatyczną regułę. Nauczyciel analizuje wraz z uczniami wszystkie przykłady oraz objaśnia kiedy uczeń powinien używać rodzajnika określonego (gdy mówimy o czymś po raz pierwszy), kiedy powinien używać rodzajnika nieokreślonego (gdy mówimy o czymś po raz kolejny).

5. Faza zadań
Uczniowie w grupach dwuosobowych wykonują zadanie w książce ćwiczeń (str. 26/zad. 3) – Połącz wyrazy, tak aby powstało osiem zdań, a następnie zapisz utworzone zdania. Uczniowie powinni prawidłowo odmienić rodzajnik będący w mianowniku na rodzajnik w bierniku (der-den, die-die, das-das, die-die – kogo?,co?).
Następnie uczniowie na podstawie zadań tworzą Łańcuszek Pytań – Hast du Geschwister? Czy masz rodzeństwo? Ich habe einen Bruder/ Ich habe eine Schwester. Zadają pytania sobie nawzajem.
Nauczyciel ponownie rozdaje przygotowane karty pracy dotyczące odmian w mianowniku i bierniku. Każdy uczeń wykonuje zadania samodzielnie i zadaje pytania, jeśli coś jest dla niego niejasne.
Po wykonanych zadaniach uczniowie oglądają na tablicy multimedialnej wideo lekcje z objaśnieniem reguł używania rodzajników określonych i nieokreślonych w mianowniku i w bierniku. Wspólnie powtarzamy reguły gramatyczne. https://www.youtube.com/watch?v=L-tzsp4y8Xk

6. Faza wykorzystania/ testu
Uczniowie zapisują w zeszytach 5 własnych, poznanych wcześniej rzeczowników z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym i zamieniają je na rodzajniki określone i nieokreślone w bierniku.
Np. der/ein Vater – den/einen Vater.

7. Faza podsumowania
Nauczyciel jeszcze raz powtarza cel lekcji i pyta uczniów (na podstawie tabeli) czy odmiana rodzajnika z przypadku mianownik na przypadek biernik jest zrozumiała. Uczniowie jeszcze raz powtarzają gramatyczną regułę.

8. Faza końcowa
Nauczyciel żegna się z uczniami słowami – Auf Wiedersehen. Uczniowie odpowiadają serdecznie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.