X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4169
Przesłano:

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego

1.Opracowanie wymagań edukacyjnych, planów wynikowych oraz rozkładów nauczania dla klas I-IV SPP
2.Zapoznanie uczniów z przepisami BHP, regulaminem i kulturą użytkowania całego obiektu sportowego.
3.Zapoznanie uczniów z wymogami zaliczeniowymi, priorytetami oceniania oraz treścią kontraktu z uczniami.
4.Sprawdzenie stanu technicznego obiektów oraz przyrządów sportowych.
5.Opracowanie planu wykorzystania sali gimnastycznej na zajęciach popołudniowych
6.Opracowanie planu korzystania z sali gimnastycznej w trakcie zajęć lekcyjnych, ustalenie dyżurów na sali w czasie przerw
7.Przeprowadzenie badań określających poziom sprawności fizycznej w klasach pierwszych.
8.Praca z uczniem posiadającym orzeczenie P.P.P.
9.Rozwijanie predyspozycji uczniów poprzez założenie Szkolnego Klubu Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców-zajęcia integracyjne
10.Ewaluacja tabel wynikowych
11.Opracowanie kalendarza turniejów na szczeblu szkolnym
12.Opieka nad studentami AWFiS w trakcie praktyk.
13.Organizacja zawodów na szczeblu powiatowym ( Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców oraz dziewcząt)
14.Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
15.Udział w konferencjach metodycznych i innych formach kształcenia nauczycieli.
16.Aktywizowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej poprzez organizowanie zajęć Fitness
17.Współpraca z nauczycielami innych szkół
18.Podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa i kultury widowisk sportowych. Przeciwdziałanie aktom agresji i chuligaństwa na obiektach sportowych.
19.Zakup nowego sprzętu sportowego.
20.Pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania się, wpływu wysiłku fizycznego na organizm ( ścieżka prozdrowotna)
21.Organizacja wyjazdu na lodowisko do Raciborza.
22.Organizacja wyjazdu do Aqua Parku w Krakowie.
23.Organizacja Turnieju Gry Zespołowej DWA OGNIE o puchar dyrektora szkoły.
24.Opracowanie planu sprawdzania wiedzy teoretycznej z zakresu kultury fizycznej.
25.Szukanie sponsorów wśród mieszkańców oraz firm naszego powiatu
26.Rozbudzanie poczucia aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie wycieczek rowerowych.
27.Nawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczniami różnych szkół poprzez organizowanie sparingów.
28.Współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców.
29.Udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej.
30.Organizacja Turnieju klas I, II, III i IV
31.Podsumowanie działalności zespołu przedmiotowego w bieżącym roku szkolnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.