X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41674
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli - analiza

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Badania zgodności realizowanych działań z koncepcją pracy przedszkola. Zebrane informacje pozwolą na sporządzenie raportu oraz przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola

1. Czy planując prace dydaktyczna-wychowawcza uwzglednia Pani priorytety zawarte w Koncepcji Pracy Przedszkola?
 Tak
 Nie
 Jeżeli tak, jakie?

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i mowy komunikatywnej poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych
• Planowanie procesu wychowawczego opartego na wartościach i postawach społecznie akceptowanych
• Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez zabawy i gry dostosowane do wieku i poziomu umiejętności dzieci
• Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej
• Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych aktywne działania na rzecz ochrony środowiska

2. Poprzez jakie formy rozwijała Pani u dzieci umiejętności związane z nauką czytania i pisania.
Dotyczy zadania: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i mowy komunikatywnej poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych
-wprowadzenie zasad korzystania z książek w kąciku książki
-utworzenie kącika czytelniczego
-- realizacja tematu kompleksowego „Książka mój przyjaciel”
-czytanie bajek przez dzieci czytające
-codzienna bajkoterapia
-dobór odpowiednich książek do realizacji tematów kompleksowych
-cykliczne czytanie książek przez rodzica
-wyjście do biblioteki publicznej (zajęcia edukacyjne)
-rozmowy przy ilustracjach
-tworzenie wspólnych bajek
-układanie zakończeń do bajek, historyjek
-zabawa w teatr na podstawie różnych bajek
-praca wg odimiennej metody I. Majrzak (ściana pełna liter)
-warsztaty edukacyjne nt.”Dni książki” przygotowane przez studentów UKW
- tworzenie własnej książeczki

3. Czy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej planuje Pani metody i sposoby oddziaływania na wychowanków, by kształtować postawy społeczne, jako wychowanie do wartości?
Dotyczy zadania: Planowanie procesu wychowawczego opartego na wartościach i postawy społeczne
 Tak
 Nie
 Jeżeli tak, jakie?
• realizacja elementów Planu Daltońskiego – tablica motywacyjna, sygnalizator świetlny; nagradzanie dzieci w piątek za cały tydzień
• scenki dramowe,
• zabawy tematyczne,
• gry planszowe,
• zabawy w teatr,
• narzędzi TOC – gałązka,
• realizacja tematów kompleksowych,
• dobór odpowiedniej literatury dziecięcej opowiadania, bajki terapeutyczne,
• rozmowy, pogadanki z całą grupą, odwoływanie się do Kodeksu Przedszkolaka,
• zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania, odsunięcie od zabawy, przedstawienie konsekwencji niewłaściwych zachowań,

4. Czy promowała Pani osiągnięcia w środowisku lokalnym?
 Tak
 Nie
 Jeżeli tak, jakie?
• Udział w konkursie „Arcydzieła z odpadów” KCEE Myślecinek
• Udział w konkursie plastycznym „Kukiełkowy zawrót głowy” Przedszkole „Zameczek” – II miejsce Michalina Winiarska

5. Jakie formy współpracy z środowiskiem lokalnym podjęła Pani w bieżącym roku szkolnym?
• zbiórka żołędzi –ZOO Myslecinek
• ,Centrum Edukacji Ekologicznej Myślęcinek - udział w konkursach plastycznych: „Z ekologią bez granic, bo przyroda w Polsce jest ciekawa”, „Kartka choinką pachnąca” „Arcydzieła z odpadów” KCEE Myślecinek
• MDK nr 1 –
• Biblioteka Miejska –zajęcia edukacyjne
• rozdawanie ulotek promujących akcje ekologiczne w przedszkolu wśród mieszkańców osiedla

6.Czy podjęła Pani współprace ze specjalistami (logopeda, psycholog...)
 Tak
 Nie
 Jeżeli tak,proszę podac efekty?
Współpraca z logopedą:
p. ... (6dz.)-na bieżąco przekazywane są sposoby pracy z dzieckiem, efekty: u wszystkich dzieci poprawa w wymowie niektórych głosek, otrzymano podsumowanie pracy z dziećmi
p. ... (3dz.)- na bieżąco przekazywane są sposoby pracy z dzieckiem, efekty: u wszystkich dzieci poprawa w wymowie niektórych głosek, otrzymano podsumowanie pracy z dziećmi
Współpraca z psychologiem – po każdych zajęciach z Tomkiem omawiano efekty pracy

7. Prosze podać propozycje zadań do realizacji na nowy rok szkolny uwzględniają wnioski z podsumowania własnej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczej
• W dalszym ciągu rozwijanie zainteresowań czytelniczych i mowy komunikatywnej poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych
• W dalszym ciągu promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej
• Propagowanie i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Odkrywamy, badamy, doświadczamy czyli przedszkolaki na tropie przyrody
• Planowanie procesu wychowawczego opartego na wartościach i postawach społecznie akceptowanych

Opracowała :
Sylwia Stylo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.