X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41662
Przesłano:

Głodne zwierzęta

Scenariusz zajęć
Temat zajęć: Głodne zwierzęta
Grupa: Oddział specjalny (dzieci 5-7 lat)
Cele główne:
- Poznanie podstawowych informacji dotyczących sposobów pomagania zwierzętom podczas zimy
- Stymulacja polisensoryczna
- Rozwijanie sprawności manualnej
Cele operacyjne:
Dziecko:
- poznaje właściwości lodu,
- tworzy akompaniament za pomocą trójkąta i janczarów do piosenki „Głodny wróbelek”,
- odszukuje w sali ilustracje zwierząt leśnych,
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne,
- rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt leśnych,
- zna znaczenie słów karmnik i paśnik,
- przyporządkowuje pokarm do odpowiednich zwierząt,
- wie, w jaki sposób należy pomagać zwierzętom zimą,
- aktywnie uczestniczy w zabawach tanecznych,
- tworzy pracę plastyczną według instrukcji nauczyciela.

Środki dydaktyczne:
- obrazki symbolami pogody,
- fotografie dzieci,
- płyta Cd z piosenkami :„Witaj”, „Czy... jest dziś z nami”, „Głodny wróbelek”, „A ty ptaszku spiesz się, spiesz”,
- płyta Cd z odgłosami zwierząt leśnych,
- chusta,
- lampka zapachowa,
- olejek zapachowy – mięta,
- kostki lodu,
- trójkąty i janczary,
- ilustracje ptaków i zwierząt leśnych,
- obrazki z śladami zwierząt,
- worek,
- pokarm zwierzęcy: marchewka, ziarna zbóż, siano, żołędzie, orzechy
- przybory i materiały plastyczne: wata kosmetyczna, ziarna zbóż, plastelina, klej, papierowe sylwety ptaków, kartki papieru.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno- porządkowe:
- przywitanie dzieci piosenką „Witaj”;
- sprawdzenie obecności poprzez odszukiwanie przez dzieci swojego zdjęcia na tablicy;
- obserwacja pogody za oknem – wybieranie odpowiedniego obrazka.

2. Stymulacja polisensoryczna elementami metody „Porannego kręgu” J. Kielina:
- zapalenie lampki zapachowej;
- zabawa z chustą „Czy... jest dziś z nami”;
- krótkie opowiadanie nauczyciela o zimie;
- zabawa badawcza z wykorzystaniem lodu;
- przygrywanie na trójkątach i janczarach do piosenki „Głodny wróbelek” ;
- zgaszenie lampki zapachowej.

3. „Mieszkańcy lasu” – odszukiwanie w sali ukrytych obrazków zwierząt leśnych, podążając za ich śladami. Przywieszanie obrazków na tablicy.

4. Zabawa słuchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych – rozpoznawanie odgłosów zwierząt leśnych, wskazywanie usłyszanych zwierząt na fotografiach. Naśladowanie odgłosów poszczególnych zwierząt.

5. Demonstracja ilustracji przedstawiających karmnik i paśnik. Zwrócenie uwagi na potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie zimy.

6. Zabawa klasyfikacyjna „Co jedzą zwierzęta leśne?” – wyciąganie przysmaków dla zwierząt znajdujących się w worku. Umieszczanie właściwych pokarmów pod obrazkami zwierząt (zając - marchewka, sarna- siano, dzik - żołędzie, wiewiórka - orzechy, ptaki - ziarna zbóż).

7. Zabawa taneczno- ruchowa przy piosence ludowej „A ty ptaszku spiesz się, spiesz”.

8. Wykonanie pracy plastycznej „Ptasia stołówka” – wyklejanie karmnika plasteliną, doklejanie sylwet ptaków, ziarenek i śniegu (waty kosmetycznej). Stworzenie wystawy prac na tablicy.

9. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.