X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41653
Przesłano:

Dobór przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Stosowanie różnych sposobów łączenia przewodów w instalacjach i sieciach zasilania. Przedmiot: Praktyka zawodowa

Scenariusz lekcji
Klasa
Przedmiot: Praktyka zawodowa
Data:
Liczba godzin realizacji zadań praktycznych: 5
Tematyka: Dobór przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Stosowanie różnych sposobów łączenia przewodów w instalacjach i sieciach zasilania.
Cel główny: Zapoznanie uczniów z różnymi sposobami łączenia przewodów i typami przewodów. Wykonywanie układów montażowych z wykorzystaniem drutów i linek. Wykorzystanie połączeń śrubowych i lutowanych.

Cele szczegółowe:
- uczeń wie jakie podstawowe przewody są stosowane w instalacjach elektrycznych
- uczeń zna i potrafi zastosować odpowiednią kolorystykę przewodów
- uczeń potrafi dobrać cenę przewodów i urządzenia elektryczne do zadanego schematu praktycznego
- uczeń potrafi zmontować prawidłowo układ wykorzystując różne sposoby łączenia przewodów
Kompetencje kluczowe realizowane:
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Uczeń posługuje się wiedzą matematyczną przy wyznaczaniu wartości kosztów budowy układu montażowego.
- kompetencje informatyczne
Uczeń posługuje się przeglądarką w telefonie komórkowym do wyszukiwania cen materiałów i urządzeń elektrycznych.
Metody:
- wykład
- burza mózgów
- praca w grupach- wykonywanie układów montażowych
Środki dydaktyczne:
- różne rodzaje przewodów elektrycznych
- urządzenia elektryczne: styczniki, zabezpieczenia, przekaźniki, przyciski
- kalkulatory matematyczne
- telefon komórkowy z możliwością instalacji programu CalcAndroid

Przebieg:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z celami i zapisanie tematu lekcji.
3. Zapoznanie z różnymi typami przewodów instalacyjnych. Pokaz budowy przewodów elektrycznych.
4. Wykonywanie schematu ideowego według zadanych wytycznych
5. Wyszukiwanie cen przewodów i urządzeń potrzebnych do wykoniania zadania praktycznego.
6. Praca w grupach problemowych. Wykonywanie różnych typów połączeń elektrycznych.
7. Kontrola prawidłowego działania zmontowanych układów.
8. Podsumowanie i sporządzanie wniosków z przeprowadzonych prac monterskich.
Podczas pracy w grupach nauczyciel naprowadza uczniów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na pracę uczniów mających problemy w nauce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.