X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41586
Przesłano:

Romantyzm - sprawdzian w klasie siódmej

ROMANTYZM W KLASIE SIÓDMEJ
SPRAWDZIAN

Zadanie 1. (0-2)
Uzupełnij zdania: Romantyzm w Polsce trwał od roku .............. do roku .............. . Charakteryzował się przede wszystkim (podaj trzy elementy): ........................................

Zadanie 2. (0-2)
W miejsce kropek wpisz M, jeżeli podana informacja dotyczy biografii Adama Mickiewicza;
wpisz S, jeśli dotyczy Juliusza Słowackiego.
...... Urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu. ...... Pochodził ze szlachty zaściankowej.
...... Jego ojciec był profesorem uniwersytetu. ...... Utworzył Legion Polski, który walczył we Włoszech.
...... Najdroższą mu osobą pozostała matka, do której słał piękne listy.
...... Założył Towarzystwo Filomatów. ...... Zakochał się w Maryli Wereszczakównie.
...... Ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał później sześcioro dzieci.
...... Zmarł w 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu na gruźlicę.
...... Jego zwłoki sprowadzono do kraju w 1927 roku i złożono na Wawelu w Krakowie.

Zadanie 3. (0-4)
Przeczytaj podany fragment utworu romantycznego i wykonaj zadania.
[...] Dochowaj, strzelcze, to moja rada:
Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!"
To mówiąc dziewka więcej nie czeka,
Wieniec włożyła na skronie
I pożegnawszy strzelca z daleka,
Na zwykłe uchodzi błonie.

a) Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.
Autor: ........................................ Tytuł: ........................................
b) Na podstawie swojej znajomości powyższego utworu uzupełnij definicję ballady. Wpisz po dwie cechy.
Ballada – gatunek synkretyczny, łączący w sobie cechy liryki (........................................),
epiki (........................................) i dramatu (........................................), którego tematem są niezwykłe wydarzenia. Cechą ballad romantycznych jest (podaj trzy): ..........................
........................................
c) Napisz plan wydarzeń całego utworu. Zmieść go w pięciu punktach.
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
d) Jaka nauka wypływa z treści tego wiersza? (może być więcej niż jedna).
A. Należy dotrzymywać danego słowa. B. Trzeba kochać swoją ojczyznę.
C. Warto pomagać biednym. C. Konsekwencją winy jest kara.

Zadanie 4. (0-3)
Przeczytaj podany fragment utworu romantycznego i wykonaj zadania.
W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy. [...]

a) Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu: ........................................
b) Komu poeta poświęcił swój wiersz? Podaj jego imię i nazwisko: ........................................
c) Na podstawie całego wiersza wyjaśnij pojęcie heroizacja bohatera.
........................................
Zadanie 5. (0-4)
Przeczytaj tekst. Na podstawie podanego fragmentu i swojej znajomości utworu zaznacz poprawne odpowiedzi na pytania.

WIDMO
Nie ma, nie ma dla mnie rady!
Darmo podajesz talerze,
Co dasz, to ptastwo zabierze.
Nie dla mnie, nie dla mnie Dziady!
Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem,
Sprawiedliwe zrządzenia boże!
Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże.

a) Podaj imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł utworu: ........................................

b) Co złego uczyniło wspomniane wyżej WIDMO?
A. Miało zbyt dobrze na ziemi, nie zaznało smutku. B. Za życia głodziło swoich służących.
C. Zmarło młodo, nie zaznawszy trosk ani szczęścia. D. Nieszczęśliwie się zakochało.

c) O co prosiło WIDMO?
A. O dwa ziarenka gorczycy. B. O miarkę wody i dwa ziarna pszenicy.
C. O przyciągnięcie do ziemi. D. O nic nie prosiło.

d) Napisz, dlaczego wspomnianemu WIDMU nie mógł pomóc żaden człowiek?
........................................
........................................

Zadanie 6. (0-4)
Na podstawie swojej znajomości komedii Aleksandra Fredry „Zemsta” wykonaj zadania.
a) Podaj genezę tego utworu.

........................................

b) Dwaj główni bohaterowie „Zemsty” to ........................................

c) Cechą komedii jest komizm. Wymień trzy rodzaje komizmu i podaj po jednym przykładzie z lektury.

- ........................................
- ........................................
- ........................................

d) Uzupełnij zdanie:
Najzabawniejszym dla mnie wydarzeniem w „Zemście” jest ........................................,
ponieważ ........................................

Zadanie 7. (0-3)

Przeczytaj fragment wiersza i wykonaj zadania.

Smutno mi, Boże! [...]
Dzisiaj na wielkiem [1] morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze,
Smutno mi, Boże! [2]
Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem nie znał prawie rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi [3]
Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi, Boże! [...]

a) Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu: ........................................

b) Uzupełnij zdania:
Podmiotem lirycznym w tym wierszu jest ................................., a adresatem ..................................

Wiersz został napisany podczas ........................................

c) Nazwij podkreślone i ponumerowane środki poetyckie:

[1] .................................... [2] ....................................
[3] ........................................

Zadanie 8. (0-4)

Przeczytaj fragment wiersza i wykonaj zadania.

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie. [...]

*
Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co mają tak za tak, nie za nie
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie. [...]

*
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!
Tęskno mi, Panie.

a) Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu: ........................................

b) Podaj cechę wspólną powyższego wiersza z piosenką. ........................................

c) Wypisz z wiersza po jednym przykładzie środka poetyckiego:

neologizm ........................................
archaizm ........................................

d) Podkreśl wspólne cechy utworu podanego w zadaniu 7. i 8. (może być więcej niż jedna).
A. tęsknota za ojczyzną C. smutek po stracie ukochanej osoby
B. radość związana z powrotem do ojczyzny D. modlitwa, zwrot do Boga

Zadanie 9. (0-6)
Przeczytaj fragment utworu Adama Mickiewicza i wykonaj zadania.

[...] Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?
Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia?
Nie, on siedzi o pięćset mil na swéj stolicy,
Król wielki, samowładnik świata połowicy.
Zmarszczył brwi, — i tysiące kibitek wnet leci;
Podpisał, — tysiąc matek opłakuje dzieci;
Skinął, — padają knuty od Niemna do Chiwy.
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy!
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże:
Warszawa jedna twojéj mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojéj głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!

a) Podaj imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł utworu. ........................................

b) Podaj pełną nazwę gatunku literackiego, do którego należy ten utwór. ........................................

c) Jakie wydarzenie przedstawia ten wiersz? ........................................

d) Podaj czas i miejsce tego wydarzenia. ........................................

e) Jak przedstawiony został car?
A. jako bezwzględny, despotyczny władca B. jako dobroczyńca ludzkości
C. jako odważny żołnierz D. jako przyjaciel Polaków

f) Jakie przesłanie przekazuje utwór?
A. Najlepiej się poddać, aby ochronić swoje życie. B. Najlepiej uciec z pola walki.
C. Miłość ojczyzny to także walka za nią do ostatniej krwi. D. Nie przekazuje żadnej nauki.

Zadanie 10. (0-4)
Na podstawie swojej znajomości dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna” wykonaj zadania.
a) Przeczytaj definicję i uzasadnij, że dramat „Balladyna” jest tragedią.

Tragedia – utwór dramatyczny, w którym bohater zmaga się z losem lub siłami wyższymi i ponosi klęskę. Działania bohatera kończą się katastrofą.

........................................
........................................

b) Wymień przynajmniej dwa elementy budowy zewnętrznej dramatu.

........................................

c) Dopasuj elementy budowy wewnętrznej dramatu do wydarzeń, wpisując odpowiednią literę.
A. ekspozycja B. zawiązanie akcji C. rozwój akcji D. punkt kulminacyjny E. rozwiązanie akcji

Goplana uwodzi Grabca, a Kirkor przybywa do chaty wdowy.

Grabiec zostaje zmieniony w wierzbę płaczącą; dziewczęta idą do lasu na maliny.

Dziejopis Wawel rozmawia z Publicznością, która orzeka, że jest pochlebcą i wyrzuca go za kulisy.

Po spotkaniu Kirkora z Pustelnikiem i po pojawieniu się Filona możemy zakładać, że będzie chodziło o panowanie na tronie w Gnieźnie, małżeństwo Kirkora i jakieś problemy miłosne.
Zabójstwo Aliny, kolejne zabójstwa, wyrzucenie matki z zamku, sąd, wyrok i nagła śmierć Balladyny.

d) Napisz, jakie przesłanie zawiera utwór.
........................................

ZADANIE DODATKOWE:
Napisz notkę biograficzną na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Podaj przynajmniej 5 informacji.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.