X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41555
Przesłano:

Konspekt katechezy o Świętym Franciszku

Temat: Święty Franciszek - miłośnik przyrody.

Przedmiot: religia

Klasa: I SP

Cele dydaktyczne
- Ukazanie osoby Świętego Franciszka jako miłującego Boga i Jego stworzenie.
- Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna świata stworzonego przez Boga i oddawania Stwórcy chwały podobnie, jak czynił to święty Franciszek.

Uczeń:
- wie, że Święty Franciszek jest wzorem miłości Boga i szanowania stworzenia Bożego;
- potrafi wskazać patrona ekologów;
- opowiada, jak należy troszczyć się o przyrodę;
- chce szanować świat stworzony przez Boga na wzór Świętego Franciszka.

Metody: rozmowa kierowana, opowiadanie, pokaz, gra dydaktyczna, praca z tablicą interaktywną, praca z obrazem.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: film animowany "Wędrując ze Św. Franciszkiem", tablica interaktywna, rzutnik, aplikacja Learning Apps, sylwetka Św. Franciszka, puste kartki.

Przebieg lekcji

Czynności wstępne
1. Powitanie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
2. Modlitwa „Ojcze nasz”.
3. Sprawdzenie listy obecności. 4. Przypomnienie ostatniej katechezy.

I Wprowadzenie
1. Rozmowa na temat świata stworzonego przez Boga.
2. Uświadomienie uczniom celu katechezy - ukazanie osoby Świętego Franciszka jako miłującego Boga i Jego stworzenie.

II Rozwinięcie
1. Przybliżenie uczniom osoby Świętego Franciszka.
2. Obejrzenie filmu o Świętym Franciszku.
3. Rozmowa na temat obejrzanego filmu.
- Czym zajmował się tata Św. Franciszka?
- Co porzucił Franciszek?
- Ilu ludzi poszło w jego ślady?
- Jak miała na imię kobieta, która wędrowała razem z Franciszkiem?
- Do czego zachęcał Św. Franciszek?
- Co Św. Franciszek i jego towarzysze głosili innym ludziom?
- Kogo Św. Franciszek nazywał braćmi i siostrami?
- Kogo Franiszek wielbił za wspaniały świat?
4. Podsumowanie wypowiedzi uczniów.
5. Uświadomienie uczniom, że Święty Franciszek jest patronem ekologów.
6. Aplikacja Learning Apps: gra dydaktyczna - puzzle (uporządkowanie dobrych i złych uczynków dotyczących troski
o przyrodę).
7. Podsumowanie pracy uczniów.
8. Oglądanie obrazu przedstawiającego Świętego Franciszka, który ukazał się na tablicy interaktywnej po odsłonięciu puzzli.

III Zakończenie
1. Wklejenie do zeszytu ćwiczeń sylwetki Świętego Franciszka.
2. Kolorowanie sylwetki Świętego Franciszka oraz dorysowanie wokół niego tła wskazującego na bycie patronem ludzi troszczących się o środowisko.
3. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
4. Ewaluacja (uczniowie na pustych kartkach rysują buzię wyrażającą własną ocenę dotyczącą lekcji).
5. Modlitwa końcowa „Zdrowaś Mario”.
6. Pożegnanie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus:”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.