X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41509
Przesłano:

Plan pracy zespołu do spraw promocji szkoły

Plan Promocji Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozarzewie

Podstawowym zadaniem promocji w szkole jest przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
Pojęcie promocji szkoły
Promocja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozarzewie to całokształt działań podejmowanych sukcesywnie oraz doraźnie, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej i upowszechnianiu jej osiągnięć na stronie internetowej oraz na facebooku.

Cele promocji szkoły:
- kształtowanie wizerunku Szkoły na zewnątrz (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kozarzewie jako szkoła nowoczesna, odpowiadająca standardom europejskich form nauczania);
- zachęcanie dzieci i uczniów do podjęcia nauki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozarzewie;
- podkreślenie nowoczesności naszej placówki poprzez metody i formy nauczania, zgodne ze współczesnymi możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.

Formy promocji szkoły

LP
FORMY PROMOCJI SZKOŁY
TERMIN REALIZACJI
WYKONAWCY ZADANIA
(Tabela - red.)

1. Prowadzenie zajęć lekcyjnych w sposób rzetelny, kompetentny i ciekawy, stosując nowoczesne i niekonwencjonalne metody nauczania.
Rok szkolny 2017/2018
Nauczyciele szkoły

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania (zajecia teatralne, logopedyczne, językowe)
Rok szkolny
2017/2018
Nauczyciele szkoły

4. Wieczornica środowiskowa z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości
Listopad 2017
A.Łuczak
A.Nożewska
L. Ćwiklińska

5. Międzyszkolny Festiwal Angielskich i Polskich Kolęd i Piosenek Świątecznych Grudzień 2017 L.Ćwiklińska
A.Łuczak

6. Przeprowadzenie testów diagnostycznych z języka angielskiego w kl VII
Wrzesień 2017
Czerwiec 2018 L.Ćwiklińska

7. Praca na portalu Instaling
Wrzesien 2017- styczeń 2018
L.Ćwiklińska

8. Prowadzenie dziennika elektronicznego
Rok szolny 2017/2018
Nauczyciele szkoły

9. Zamieszczenie informacji o osiągnięciach naszych uczniów w gablocie na korytarzu szkolnym
Rok szkolny 2017/2018
Zespół zadaniowy do spraw Promocji Szkoły

10. Założenie konta szkoły na facebooku. Publikacja zdjęć i relacji z ważnych wydarzeń szkolnych Rok szkolny 2017/1018
L.Ćwiklińska
A.Łuczak

11. Sukcesywny rozwój strony internetowej. Publikacja zdjęć i relacji z ważnych wydarzeń szkolnych.
Rok szkolny 2017/2018
T. Jacek i nauczyciele szkoły

12. Współpraca Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim
Rok szkolny 2017/2018
Nauczyciele i uczniowie

13, Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
Rok szkolny 2017/2018
Nauczyciele i uczniowie

14, Organizacja konkursów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, szklolnych
Rok szkolny 2017/2018
Nauczyciele szkoły

15. Udział nauczycieli w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach celem podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Rok szkolny 2017/2018 Nauczyciele szkoły

16. Przeprowadzenie zajęć otwartych
Rok szkolny 2017/2018
Łuczak
L.Ćwiklińska
A. Łuczak

17. Organizacja Drzwi Otwartych Szkoły
Rok szkolny 2017/2018
L.Ćwiklińska
A.Łuczak
A.Nożewska

Dokument opracowali członkowie Zespołu do spraw Promocji Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozarzewie w składzie:
L. Ćwiklińska
A.Łuczak
J.Jesiołowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.