X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41460
Przesłano:

Truskawki - smaczne i zdrowe. Scenariusz zajęć

SCENARUIUSZ ZAJĘĆ

Temat ośrodka okresowego: Owoce wiosenne
Temat ośrodka dziennego: Truskawki- smaczne i zdrowe.
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Data: 05.06.2019r.
Charakterystyka grupy:
Klasa- IIPDP- liczy 4 uczniów: 3 dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, w tym dwie ze sprzężeniami: ruchowym i Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
i chłopiec z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu znacznym: zespół Downa, niedosłuch przewodzeniowy. Uczniowie nie posługują się mową werbalną. Komunikują się za pomocą: gestu, mimiki. Jedna dziewczynka nosi pieluchę, 3 dzieci nie zgłasza potrzeb fizjologicznych.
Uczniowie to dzieci o zróżnicowanym temperamencie, zainteresowaniach i motywacji do podejmowania zadań szkolnych.
Przedmiot: Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Prowadzący zajęcia: Barbara Tyszka
Czas trwania: 90 minut
Cele ogólne:
1. Rozumie potrzebę mycia owoców przed jedzeniem
2. Zna zdrowotne właściwości owoców.
3. Zgodnie współdziałania w grupie podczas zabaw

Cele operacyjne
Uczeń:
- rozpoznaje własny znaczek identyfikacyjny;
- zaznacza obecność na tablicy;
- wskazuje kolegę i koleżanki po imieniu;
- wykonuje ćwiczenia prowadzone metodą naśladowczą;
- rozróżnia i wskazuje obecną porę roku;
- obserwuje i wskazuje panującą aurę ;
- rozpoznaje truskawkę na obrazku;
- potrafi rozwiązać zagadkę;
- rozumie potrzebę mycia owoców przed spożyciem;
- dba o czystość rąk i twarzy;
- przelicza na palcach w zakresie 10;
- rozpoznaje owoce po smaku;
- uczestniczy w zabawach grupowych;
- wypełnia karty pracy;
- porządkuje miejsce pracy.

Cele rewalidacyjne:
1. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
2. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
Metody:
- obserwacja kierowana;
- oglądowe: pokaz, ilustracje;
- zabawy;
- ćwiczeń praktycznych.
Formy pracy:
- indywidualna zróżnicowana;
- zespołowa;
- grupowa.
Środki dydaktyczne:
znaczki identyfikacyjne, ilustracje pór roku, plansza z symbolami pogody, płyta CD z piosenkami M. Bogdanowicz, ilustracja truskawki, truskawki na talerzu, księga zagadek- Ewa Skorek, ręcznik, mydło, apaszka, owoce, karty pracy dla każdego ucznia- zróżnicowane, dzień tygodnia- środa, trzy koła, symbol pogody, imię dla każdego ucznia, przybory szkolne.

Przebieg zajęć

• Powitanie z uczniami piosenkami M. Bogdanowicz: Przyszliśmy dziś do szkoły..., Dzień dobry...
• Doskonalenie orientacji w schemacie ciała - uaktywnienie dzieci apatycznych, rozładowanie napięć wewnętrznych uczniów na podstawie zabaw ruchowych: ,, Tu paluszek..." ,,każde dziecko ma dwie rączki...", ,,Tu lewą mam rączkę ..." itp. na zakończenie ,,Maszerują dzieci drogą".
• Tablica obecności- wybór własnego znaczka i zaznaczenie obecności.
• Wskazanie aktualnego dnia tygodnia i obecnej pory roku.
• Obserwacja pogody- wskazanie prawidłowego obrazka.
• Przeliczanie uczniów w klasie, ile jest dziewczynek, ilu chłopców, wskazywanie po imieniu, te które mają krótkie, a które długie włosy, kto nosi okulary, itp.
• Ćwiczenia oddechowe: leżenie na brzuchu i dmuchanie przez słomkę na piłkę pingpongową
• Utrwalenie tematyki z poprzednich zajęć
• Wprowadzenie do tematu lekcji zagadką:
Czerwona jest i soczysta,
zjeść ją to przyjemność czysta.
Późną wiosną się pojawia,
w ustach słodki smak zostawia.
• Wskazywanie przez uczniów truskawki przedstawionej na ilustracji i naturalnego okazu.
• Obserwacja truskawek na talerzu i na ilustracji
• Omówienie : kształtu i wielkości.
• Omówienie wartości odżywczej truskawek.
• Ustalenie, że przed jedzeniem owoców i warzyw należy myć ręce- wyjście do łazienki;
• Mycie truskawek w misce z wodą, przyniesionej do klasy i wyławianie sitkiem. Przedstawienie uczniom dlaczego należy myć owoce ( oglądanie brudnej wody ).
• Dotykanie, wąchanie –jedzenie, oglądanie truskawek w przekroju
• Zabawa: jaki to owoc?- zawiązujemy oczy apaszką i podajemy do ust owoc, uczeń ma odgadnąć i wskazać na obrazku.
• Jaki kolor ma truskawka-utrwalenie koloru czerwonego- uczniowie podnoszą do góry czerwoną kredkę i wskazują przedmioty o tej barwie.
• Omówienie, co można zrobić z truskawek: ciasto, kompot, dżem, sok itp.- wskazywanie na obrazkach.
• Dyżurni rozdają uczniom: koszyki z przyborami szkolnymi, karty pracy itp.
• Uczniowie samodzielnie wyjmują zeszyty z własnej szuflady.
• Praca w zeszycie: naklejenie do zeszytu: dnia tygodnia: środa- przyporządkowanie odpowiedniej liczby elementów- trzy koła, etykiety ze stanem pogody, własnego imienia, kart pracy:
• Obrazek konturowy truskawki do kolorowania dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia- utrwalenie koloru
• Ćwiczenia grafomotoryczne- łączenie po kropkach sylwety truskawki.
• Wyszukiwanie sylwety truskawki wśród innych owoców i warzyw.
• Przeliczanie owoców w zbiorach w zakresie 10.
• Omówienie i podsumowanie zajęć- pochwały słowne i znaczki dla aktywnych uczniów.
• Uczniowie odnoszą zeszyty do szuflady z własnym imieniem.
• Czynności porządkowe- uczniowie wyrzucają śmieci do kosza, sprzątają kredki, klej, dyżurny odnosi koszyki z przyborami szkolnymi w wyznaczone miejsce w klasie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.