X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41455
Przesłano:
Dział: Języki obce

How do you like travel? Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie trzeciej

Scenariusz lekcji języka angielskiego " How do you like travel?" w klasie trzeciej szkoły podstawowej do podręcznika New Bongo Plus 3 , Wydawnictwo Szkolne PWN

Lesson 37:
How do you like to travel? UNIT 8
Cele:
W trakcie lekcji uczeń:
- poznane na poprzedniej lekcji i pozna nowe nazwy środków transportu,
- nauczy się mówić, jakimi środkami transportu lubi podróżować,
- nauczy się uzasadniać, używając słówka because,
- pozna przymiotniki określające środki transportu,
- pozna nowy rap: „Fast, faster, the fastest!”,
- utrwali stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym,
- pozna stopniowanie przymiotników w stopniu najwyższym,
- będzie rozumiał i utrwalał zwroty języka potocznego w klasie.
Techniki pracy: słuchanie i łączenie wyrazów z rysunkami, śpiewanie (piosenka dydaktyczna), uzupełnianie zdań, znajdowanie wyrazów w diagramie.

Na lekcji potrzebne będą:
podręcznik New Bingo Plus 3B, str. 44–45 (lekcja 37), str. 61 (zeszyt ćwiczeń ), płyta CD 3B: Unit 8, Lesson 37, przybory do pisania dla każdego ucznia, tablica interaktywna.
SŁOWNICTWO:
Słownictwo do opanowania czynnego (poznaje, mówi):
fast, slow, quiet, safe, clean, noisy, dirty, dangerous, comfortable, I like to travel by underground, because, the underground is fast, trams, trains, buses, cars, bikes, ferries, balloons, planes, boat, ships, helicopters, fast, faster, the fastest , Which are faster: planes or cars? , I think planes are faster than cars.
Słownictwo do opanowania biernego (słucha, rozumie):
Good morning/good afternoon children! How are you today? , Listen and match the words with the pictures. Listen and sing. Compare the means of transport and finish the sentences. Find 12 names of means of transport and write them down. Goodbye children!

ROZGRZEWKA JĘZYKOWA
Powitanie: Good morning children! Piosenka z poprzedniej lekcji: „Look to the left!”. Sprawdzenie pracy domowej: zeszyt ćwiczeń, str. 60 (dzieci otrzymują np. stempelki, naklejki, uśmiechnięte buźki itp.) Nauczyciel pyta, czy dzieci ćwiczyły w domu materiał lekcyjny 36 z interaktywną płytą CD bądź płytą CD. Chwali dzieci za pracę w domu.
Nauczyciel przedstawia główne cele lekcji uczniom.

PREZENTACJA MATERIAŁU
Nauczyciel odtwarza z tablicy interaktywnej przygotowany wcześniej materiał, widać słowo -underground. Obok słówka: fast i slow. Uczniowie powinni znać te słówka. Jeśli nie, przypominamy,
co one oznaczają.
N:Is the underground fast or slow?
U: Fast! Następnie widać na tablicy interaktywnej wyraz : trams. Obok wyrazy : noisy, quiet.
N:Are the trams noisy or quiet?
U: Noisy! Następnie na tablicy wskazujemy i objaśniamy słówko: ferries oraz dangerous i safe.
N: Are ferries dangerous or safe? Podobnie można zaprezentować pozostałe słówka z ćw. 1. (ćwiczenie 1, str. 44) .Nauczyciel zwraca uwagę na zdanie: I like to travel by underground because the underground is fast i I don’t like to travel by tram because trams are noisy. Zwraca uwagę na słówko because i tłumaczy, co ono oznacza. Następnie pyta uczniów o to, jak lubią podróżować: How do you like to travel, Magda? How do you like to travel, Michał? Uczniowie odpowiadają, używając wzoru widocznego na tablicy interaktywnej. Nauczyciel prosi, by uczniowie posłuchali nagrania i połaczyli wyrazy oznaczające środki transportu z przymiotnikami je określającymi. Nagranie można zatrzymać po każdym zdaniu, by ułatwić uczniom zadanie, i dając im czas na połączenie wyrazów.
TAPESCRIPT [CD­3B­track­36]: I like to travel by underground because the underground is fast. I don’t like to travel by bike because bikes are slow. I like to travel by balloon because balloons are quiet. I like to travel by train because trains are safe. I like to travel by plane because planes are always clean. I don’t like to travel by tram because trams are very noisy. I don’t like to travel by bus because buses are often dirty. I don’t like to travel by ferry because ferries are sometimes dangerous. I like to travel by car because cars are very comfortable.
Na zakończenie sprawdzamy poprawność wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 2, str. 44.
Nauczyciel otwiera stronę internetową na tablicy interaktywnej: https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A (przykład stopniowania przymiotników np. fast-
faster­the­fastest i tłumaczy na język polski: szybki ­ szybszy ­ najszybszy, film w zabawny sposób przypomina formy stopniowania przymiotników w języku angielskim).
Przed powtórzeniem rapu dobrze jest przeczytać z uczniami na głos tekst.
TAPESCRIPT [CD­3B­track­37]: fast, faster, the fastest slow, slower, the slowest, safe, safer, the safest clean, cle ner, the cleanest, quiet, quieter, the quietest ,noisy, noisier, the noisiest, dirty, dirtier, the dirtiest, dangerous, more dangrous, the most dangerous comfortable, more comfortable, the most comfortable.
Piosenkę można zaśpiewać dwukrotnie.
AKTYWIZACJA I UTRWALENIE MATERIAŁU Ćwiczenie 3, str. 45 Nauczyciel prosi uczniów, aby spojrzeli na ćw. 3. Pyta uczniów po polsku, co jest szybsze: samoloty czy samo hody? Następnie zadaje to pytanie po angielsku. N: Which are faster: planes or cars? U: Planes. Nauczyciel pisze na tablicy Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań we dług podanego wzoru.
Na zakończenie sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 4, str. 45. Uczniowie znajdują słowa w diagramie. Brakujące słowa w poziomie to: train,­ferry,­boat,­car,­tram,­ship,­bike. Brakujące wyrazy w pionie: bus,­helicopter,­plane. Zeszyt ćwiczeń, str. 61. Zadaniem uczniów będzie napisanie zdań według podanego wzoru.
ZAKOŃCZENIE LEKCJI Nauczyciel chwali dzieci za pracę na lekcji. Mówi też, że na dzisiejszej lekcji dzieci nauczyły się: – mówić o tym, jakimi środkami transportu lubią podróżować i dlaczego,
– rapu Fast,­faster,­the fastest, – zadawać pytanie o to, który środek transportu jest szybszy, wygodniejszy, bezpieczniejszy itd., – nowych nazw środków transportu.
Nauczyciel zachęca dzieci do ćwiczenia w domu z płytą lub na stronie internetowej wydawnictwa lekcji trzydziestej siódmej.
Pożegnanie. N: Goodbye children! ­U: Goodbye!
Pamięta o pochwałach: Good! Great! Very good! Excellent! Well done!

Bibliografia:
Podręcznik nauczyciela – Bingo 3 , Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
Strona internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A
Opracowała: Justyna Jońska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.