X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4141
Przesłano:

Estetyczny Ruch - program autorski

PROGRAM AUTORSKI
ESTETYCZNY RUCH
PROGRAM ZAJĘĆ DLA ZESPOŁU BALETOWEGO „PUENTA”
Z OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ „DOM HARCERZA” W TORUNIU

mgr Justyna Popławska
nauczyciel mianowany

Toruń 2008
SPIS TREŚCI

WSTĘP
CELE OGÓLNE
CELE SZCZEGÓŁOWE
TREŚCI PROGRAMOWE:
BLOKU I FORMY TAŃCA KLASYCZNEGO
BLOKI II TWORZENIE CHOREOGRAFII
I IMPROWIZACJI TANECZNYCH
METODY PRACY
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
REALIZACJA PROGRAMU:
GRUPA 5-6 LAT
GRUPA 7-9 LAT
GRUPA 10 – 13 LAT
OCZEKIWANE REZULTATY
EWALUACJA, EFEKTY
PRZYKŁADOWA ANKIETA
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

WSTĘP

Na kształtowanie wrażliwości dziecka, ogromny wpływ ma kontakt ze sztuką od wczesnego dzieciństwa. Istotną rolę odgrywa więc doświadczenie i systematyczne obcowanie ze sztuką. Sztuka czyni dziecko wrażliwym na piękno, powoduje, że świat wydaje mu się ciekawszy, pełniejszy i bogatszy. Dzięki sztuce życie duchowe dziecka w przeżyciu i doznaniach, nabiera pełni i głębi.
Aktywność twórcza dziecka jest jego naturalną potrzebą biologiczną. Warto tę potrzebę wykorzystać tworząc odpowiednie sytuacje dydaktyczne.
Pomocne w tym procesie mogą być zajęcia z tańca klasycznego. Taniec klasyczny to technika dążąca do czystości formy i estetyki ruchu. Jej przesłaniem jest osiąganie harmonii i ładu w tańcu, piękna rysunku ciała, płynności ruchów. Taniec klasyczny to utworzona przez choreografie kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia francuska. Taniec klasyczny to forma tańca zwana też baletem. Balet ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Doskonale kształci wrażliwość, rozwija wyobraźnię, wyraża umiejętność wyrażania siebie. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Zatem, zajęcia baletowe dają możliwość wyrażania emocji oraz własnej osobowości. Dziecko może realizować swoje artystyczne marzenia. Taniec klasyczny jest również korzystny dla zdrowia. Nie ma chyba żadnych innych ćwiczeń, które tak dobrze rozwijałby naturalny wdzięk i prowadziłby do równomiernego rozwoju mięśni. Balet sprzyja koordynacji ruchów całego ciała, nie tylko jednej jego części. Daje poczucie nieskończenie różnorodnego rytmicznego ruchu, który prowadzi naturalnie i podświadomie do swobodnego poruszania się.
Program przeznaczony jest dla wychowanków zespołu baletowego „Puenta” działającego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu. Będzie realizowany w trzech grupach( 5-6lat), (7-9 lat) i (10- 13 lat) w ciągu trzech lat kształcenia. Modyfikację programu będę uzależniała od umiejętności wychowanków. Zajęcia będą odbywały się dla grupy (5- 6lat) raz w tygodniu (2x 45minut) dla grupy (7-9lat) dwa razy w tygodniu (2x45 minut) oraz dla grupy (10 – 13lat) dwa razy w tygodniu (2x 45 minut).
Zajęcia baletowe będą zawierały dwa kontrastujące ze sobą elementy, dyscyplinę ciała- naukę baletowych kroków przy drążku oraz na środku sali, które rozwijają taneczną rozwartość, giętkość, stabilność, lekki i wysoki skok, swobodne i plastyczne władanie rękami, precyzyjną koordynację ruchów oraz naukę choreografii i improwizacji połączonej z elementami dramy podczas której dzieci otwierają się indywidualnie na muzykę czerpiąc z niej emocje wyrażane poprzez ruch. Wychowankowie ćwiczą przy muzyce klasyczne, filmowej.
Program nauczania tańca klasycznego obejmuje:
- Naukę form tańca klasycznego
- Naukę pointes i wariacji

Podczas zajęć będzie stosowana terminologia francuska, przyjęta w tańcu klasycznym jako międzynarodowa. Nauczanie tańca klasycznego będzie prowadzone na podstawie zasad i metod pedagogicznych Agrypiny Waganowej, doświadczonego pedagoga i choreografa rosyjskiej szkoły baletowej.
Zajęcia będą rozplanowane w dwóch blokach tematycznych.
Blok I będzie zawierał treści związane z zaznajomieniem całokształtu tańca klasycznego czyli formami tańca klasycznego.
Blok II będzie zawierał treści związane z tworzeniem choreografii oraz improwizacji tanecznych

TREŚCI PROGRAMOWE

Blok I Formy tańca klasycznego
I. Pojęcia zasadnicze
1. Pozycje. Positions des pieds
Pięć wykręconych wyjściowych pozycji nóg
2. Plié
Ogólnie używane francuskie określenie ruchu nóg (przysiad)
Plié wykonuje się w pięciu pozycjach; z początku półprzysiad – demi – plié, następnie przechodzi do pełnego półprzysiadu grand – plié,
Plié jest nierozłącznie związane z każdym ruchem tanecznym, spotykamy je w każdym tanecznym pas (kroku), toteż przy wykonywaniu ćwiczeń należy mu poświęcić szczególną uwagę.
3. Pojęcia croisé i effacé en face, allongé, relevé
Croisé oznacza „skrzyżowanie”, skrzyżowanie nóg i jest jego zasadniczą cechą. Pozy croisé mogą być w przód i w tył.
Effacé w tej pozie, w przeciwieństwie do croisé , noga otwarta i cała figura rozwarta. Pozy effacé mogą być w przó i w tył.
4. Obroty en dehors i en dedans
En dehors. Pojęcie określa ruchy obrotowe skierowane „na zewnątrz”
En dedans. Pojęcie odwrotne – określa ruchy obrotowe „do wewnątrz”
5. Równowaga – Aplomb
Opanowanie równowagi w tańcach, uzyskanie aplombu jest dla każdego tancerza kwestią zasadniczą.
II. Batements
Wyraz battemements w terminologii tanecznej oznacza wysuwanie i dosuwanie nogi przy odpowiednio wykręconej stopie.
1. Battements tendus – jest podstawą każdego tańca
2. Battements tendus jetés – wysuwanie nogi na 45%
3. Grand battements jetés – wysuwanie nogi na 90%
4. Grand battements jetés pointés
5. Grand battements jetés balancés
6. Battements frapés- wykonywane z pozycji wyjściowej sur- de- pied
7. Battements fondus – wykonywane z pozycji wyjściowej sur – de – pied na 45%
8. Battements soutenus
9. Battements développés
III. Rond de jambe par terre – kręcenie koła nogą
1. Rond de jambe par terre en dehors i en dedans
2. Grand rond de jambe par terre
IV. Ręce
1. Pozycje rąk
W terminologii tańca określono trzy pozycje rąk; wszystkie pozostałe pozycje według Waganowej stanowią ich odmianę.
2. Por de bras
Por de bras stanowi podstawę nauki kierowania rąk w tańcu
- I Por de bras
- II Por de bras
- III Por de bras
- IV Por de bras
- V Por de bras
- VI Por de bras
V. Pozy tańca klasycznego
1. Attitudes
2. Arabesques
VI. Ruchy wiążące i pomocnicze
1. Pas de bourrée
W tańcu klasycznym poruszamy się nie zwykłym krokiem , lecz wymierzonym, tanecznym. Jednym z najbardziej rozpowszechnionym jest pas de bourrée
2. Passé
Passé odpowiada swemu francuskiemu określeniu – przechodzące, przeprowadzający
VII. Skoki
Elewacja – wzlot, wysoki skok
1. Sauté
2. Changements de pieds
3. Pas echappé
4. Pas assemble
5. Jeté ferme
6. Sissone
7. Pas de chat
8. Pas chassé
9. Pas glissade
10. Pas Faili
VIII. Taniec na palcach – Pointy
1. Sous – sous
2. Échappé na palcach
3. Glissade
4. Sissonne na palcach
5. Wariacje na pointach
IX. Tours – obroty
1. Chainés
2. Piqué
3. obroty w adagio
4. Tours na dwóch nogach
5. Tours na jednej nodze

Przykład zajęć:

1. Ćwiczenia przy drążku
- Plié w pięciu pozycjach
- Battements tendus. Z pierwszej pozycji nóg po cztery w przód, bok w tył, w bok
- Battements fondus i frappés (kombinacja). Z trzeciej pozycji na przemian dwa fondus, dwa frappés
- Rond de jambes. Z pierwszej pozycji. Cztery en dehors, cztery en dedans
- Dévelopés. Z trzeciej pozycji poprzez passé, cztery w przód, bok, tył, bok
- Grand battements jeté. Z trzeciej pozycji po dwa razy w przód, bok, tył, bok
2. Ćwiczenia na środku sali

Ćwiczenia przy drążku powtarzamy na środku sali
Adagio.Kombinacja plié z dévelopes, battementus tentus i arabesques
Allegro. Kombinacja. Cztery sauté, cztery échappe, cztery changements de pieds.
Kombinacja dwa sissonne, tours piqué oraz pas de chat
Na zakończenie I, II, III por de bras.


II Blok Tworzenie choreografii oraz wprowadzenie improwizacji tanecznych

Choreografia jest to sztuka komponowania tańców i baletów.
Improwizacja ruch swobodny niczym niewymuszony. Budzi twórczy potencjał i energię, rozwija wyobraźnię, wyzwala emocje Zwiększa poczucie wiary we własne siły.
Program nauczania choreografii obejmuje również:

- Poznanie treści układu tanecznego
- Wprowadzenie form tańca klasycznego do układów tanecznych
- Zaznajomienie z muzyką
- Projektami kostiumów
- Dekoracją
- Rekwizytami
Program obejmuje następujące choreografie:

I. „Świat dziecięcych zabaw i marzeń” muz. Tchaikowski
- taniec lalek
- taniec wróżek
- taniec mysz
- taniec śnieżynek

II. „Coppélia” muz. Delibes
- Akt II
- Etiudy baletowe
III. „Les Sylphides”- Chopiniana muz.Chopin
- Etiudy baletowe
- Wariacje na pointach

IV. „Legendy Toruńskie w tańcu” muz. filmowa
- Legenda o Flisaku i żabkach
- O tym jak anioł znalazł się w herbie Torunia
- Legenda o białej damie

Program obejmuje następujące improwizacje taneczne:
I. „Taniec czterech żywiołów”
- Taniec Ziemi jako doskonała forma przywracania kontaktu z ziemią i własnym ciałem
- Taniec Wody – rozwijanie świadomości swoich emocji poprzez płynny elastyczny ruch w tańcu
- Taniec Ognia – rozwijanie energii, dynamiki i siły w ruchu
- Taniec Powietrza – pobudzanie uczucia lekkości, subtelności w tańcu
II. „Taniec czterech pór roku”
- Taniec Wiosny – rozbudzenie się, ożywienie
- Taniec Lata – wyzwolenie energii
- Taniec Jesieni – wyciszenie
- Taniec Zimy – relaksacja
- Taniec Nieba - radość
- Taniec Piekła –smutek, żal

METODY PRACY
- Pogadanka
- Dyskusja
- Opis
- Pokaz
- Burza mózgów
- Inscenizacja
- Drama
- Metoda ćwiczebna
- Metoda blokowa – całościowa – służy do nauczania prostych kroków
- Metoda połączeń – fragmentaryczna - dzieli sekwencje choreograficzne na czynniki pierwsze
- Cztery strony świata – nie jest to metoda lecz możliwość uatrakcyjnienia zajęć, wprowadzając do prostej choreografii zmiany w przestrzeni

Do programu wprowadzę następujące taneczne techniki uzupełniające:
- Barre au sol (balet na podłodze). Są to ćwiczenia rozciągające poszerzające zakres ruchomości stawów całego ciała i uaktywniające pracę mięsni przez ich wydłużenie
- Pilates – Są to ćwiczenia rozciągające i uelastyczniające wszystkie mięśnie ciała. Istotą Pilates jest rozciąganie, spinanie i rozluźnienie mięsni
- Streching – Są to ćwiczenia, które powodują wydłużanie mięśni i ich uelastycznianie
- Joga – Są to ćwiczenia polepszające koncentrację, regenerujące i rozluźniające.
Opisane techniki będą wprowadzane do ćwiczeń rozciągających.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- Magnetofon
- Płyty CD
- Rekwizyty
- Kostiumy
- Zdjęcia
- Filmy

CELE OGÓLNE

- Popularyzacja sztuki baletowej
- Wzbogacenie wiedzy praktycznej z dziedziny tańca klasycznego
- Rozwijanie uzdolnień baletowych
- Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
- Przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wychowanek:

- Nabył wiedzę praktyczną z dziedziny tańca klasycznego
- Wykształcił elegancką sylwetkę i postawę w tańcu
- Potrafi z gracją i wdziękiem poruszać się w tańcu
- Pobudził i rozwinął specyficzną wyobraźnię ruchową
- Nabył pewności siebie podczas występów publicznych
- Wykształcił umiejętność współdziałania w grupie
- Nauczył się systematyczności, pracowitości i wytrwałości

REALIZACJA PROGRAMU grupa 5-6 lat

Blok tematyczny Zastosowana metoda, technika Wychowanek potrafi
Formy tańca klasycznego

I, II, III pozycja baletowa nóg

- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe
- baree au sol  scharakteryzować omawiane ćwiczenia
- wykonać I,II,III pozycje baletowa nóg
- pokazać I, II, III pozycję baletowych nóg na podłodze

Pié i demii plié w I, II, III pozycji nóg

- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenia

Battements tendus  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe
- baree au sol  opisać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie na podłodze
Aplomb  pokaz
- opis
- joga  utrzymywać równowagę
- Skoncentrować się
I, II. III pozycja rąk w balecie  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenie
- pokazać I, II, III pozycję rąk w balecie

Souté – skok baletowy  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenie
- wykonać skok
Pojęcia en face, allongé, relevé  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  scharakteryzować ćwiczenia
- wykonać ćwiczenia
Wprowadzenie do improwizacji
Taniec nieba
Taniec piekła  pogadanka
- drama
- improwizacja  opisać niebo, piekło
- pobudzić wyobraźnię
- zatańczyć własny układ

Tworzenie choreografii „Świat dziecięcych zabaw i marzeń”
Taniec lalek  pokaz
- opis
- metoda połączeń  scharakteryzować postać lalki
- wykonać kroki taneczne
- połączyć fragmenty układów
- zatańczyć układ taneczny

Taniec wróżek  pokaz
- opis
- metoda połączeń
- scharakteryzować postać wróżki
- wykonać kroki taneczne
- połączyć fragmenty układów
- zatańczyć układ taneczny
Taniec mysz  pokaz
- opis
- metoda połączeń
- scharakteryzować postać myszy
- wykonać kroki i skoki taneczne
- zatańczyć układ taneczny
Taniec śnieżynek  pokaz
- opis
- metoda połączeń
- opisać śnieżynki
- wykonać kroki taneczne
- połączyć fragmenty układu
- zatańczyć układ
Wprowadzenie improwizacji tanecznych
Wyzwalanie ekspresji twórczej
„Taniec czterech pór roku”
- taniec wiosny
- taniec lata
- taniec jesieni
- taniec zimy
- dyskusja
- opis
- burza mózgów
- improwizacja
- cztery strony świata  opisać poszczególne pory roku
- wyrazić emocje w tańcu
- tworzyć własną choreografię
- zatańczyć własny układ taneczny
- synchronizować się z muzyką

grupa 7-9 lat

Blok tematyczny Zastosowana metoda, technika Wychowanek potrafi
Formy tańca klasycznego

IV, V pozycja baletowa nóg
- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  scharakteryzować omawiane ćwiczenia
- wykonać IV,V pozycje baletowe nóg

Plié w demi - plié pozycji IV i V baletowych nóg
- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenia
- wykonać ćwiczenia
Battements tendus jetés  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe
- Baree au sol  opisać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie wysuwając nogę na
- wykonać ćwiczenie na podłodze
Grand battements jetés  pokaz
- opis
- baree au sol  opisać ćwiczenie
wykonać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie na podłodze
-I, II. III por de bras
- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenia
- harmonijnie kierować rękami, dłońmi, głową

Rond de jambe per terre  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe
- baree au sol  opisać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie z pozycji I i III nóg
- wykonać ćwiczenie na podłodze
Skoki
changements die pieds
pas echappe
pas de chat
pas chasse
sissone
- pokaz
- opis
- ćwiczenia połączeń  opisać skoki
- prawidłowo wykonać skoki

Blok tematyczny Zastosowana metoda, technika Wychowanek potrafi
Formy tańca klasycznego

Pozy tańca klasycznego
- Attitudes
- Arabesques  pokaz
- opis
- ćwiczenia połączeń  opisać pozy
- wykonać pozy przy drążku
- wykonać pozy na środku sali

Ruchy wiążące i pomocnicze- passé

- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie

Obroty
- Tours na dwóch nogach
- Tours na jednej nodze
- pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenia
- wykonać obrót na jednej nodze
- wykonać obrót na dwóch nogach
Tworzenie choreografii na podstawie Aktu II Balet „Coppélia”

Scenariusz choreografii  pogadanka
- pokaz
- burza mózgów  opisać balet
- scharakteryzować postaci występujące w balecie
- opowiedzieć własny scenariusz

Tworzenie choreografii na podstawie aktu II „Coppélia”  pokaz
- opis
- drama
- ćwiczenia połączeń  wykonać kroki taneczne
- zatańczyć fragmenty choreografii
- zatańczyć cały układ taneczny
- wyrazić emocje w tańcu
Etiudy baletowe  pokaz
- opis
- ćwiczenia połączeń  wykonać kroki taneczne
- zatańczyć fragmenty choreografii
- zatańczyć cały układ

Grupa 10 – 13 lat

Blok tematyczny Zastosowana metoda,
technika Wychowanek potrafi
Formy tańca klasycznego
Pojęcia
croisé
effacé
en dehors
en dedans  opis
- pokaz
- metoda połączeń  opisać ćwiczenia
- wykonać ćwiczenia
Grand battements jetés pointés
Grand battements jetés balancés
Battements frapés- wykonywane z pozycji wyjściowej sur- de- pied
Battements fondus – wykonywane z pozycji wyjściowej sur – de – pied
Battements soutenus
Battements développés  pokaz
- opis
- metoda połączeń  opisać ćwiczenia
wykonać ćwiczenie na pointés
- wykonać ćwiczenie z pozycji sur - de – pied
- wykonać ćwiczenie z pozycji sur – de –pied
- pokazać ćwiczenia
Grand rond de jambe par terre  pokaz
- opis
- metoda połączeń  opisać ćwiczenie
- wykonać ćwiczenie
IV, V, VI por de bras  pokaz
- opis
ćwiczenia blokowe
- opisać ćwiczenie
- harmonijnie kierować rękami, dłońmi, głową

Ruchy wiążące i pomocnicze pas de bourrée  pokaz
- opis
- ćwiczenia blokowe  opisać ćwiczenie
- pokazać ćwiczenie

Blok tematyczny Zastosowana metoda,
technika
Wychowanek potrafi
Formy tańca klasycznego
Skoki
Pas assemble
jetés ferme
pas glissade
pas faili  opis
- pokaz
- metoda połączeń  opisać skoki
- wykonać skoki
Taniec na palcach – Pointy
Sous – sous
Échappé na palcach
Glissade
Sissonne na palcach
Wariacje na pointach
-pokaz
- opis
- metoda połączeń  opisać ćwiczenia
- wykonać ćwiczenie na pointach
- wykonać wariacje na pointach

Tours – obroty
chainés
piqué
obroty w adagio
- pokaz
- opis
- metoda połączeń  opisać obroty
- wykonać obroty
Choreografia balet „Les Sylphides”
Scenariusz. muzyka  pogadanka
- opis
- burza mózgów  opisać libretto baletu
- opisać scenariusz
- scharakteryzować muzykę

Tworzenie choreografii na podstawie baletu
„Les Sylphides”  pokaz
- opis
- drama
- wykonać kroki taneczne
- zatańczyć fragmenty choreografii
- zatańczyć cały układ taneczny
- wyrazić emocje w tańcu
Etiudy taneczne  pokaz
- opis
- ćwiczenia połączeń  wykonać kroki taneczne
- zatańczyć fragmenty choreografii
- zatańczyć cały układ
Wprowadzenie improwizacji tanecznych

Wyzwalanie ekspresji twórczej
„Taniec czterech żywiołów
- taniec ziemi
- taniec wody
- taniec ognia
- taniec powietrza

- dyskusja
- opis
- burza mózgów
- improwizacja
- cztery strony świata

- opisać poszczególne pory roku
- wyrazić emocje w tańcu
- tworzyć własną choreografię
- zatańczyć własny układ taneczny
- synchronizuje się z muzyką
Opracowania choreografii dla III grup wiekowych

Legenda o Flisaku i żabkach
- pogadanka
- opis
- burza mózgów
- drama
- metoda połączeń

- omówić treść legendy
- scharakteryzować postaci
- omówić scenariusz
- wyrazić emocje w tańcu-
- zatańczyć fragmenty układu
- zatańczyć układ taneczny
- zsynchronizować się z muzyką
Legenda O tym jak anioł znalazł się w herbie Torunia  opis
- burza mózgów
- drama
- metoda połączeń
- opis
- burza mózgów
- drama
- metoda połączeń

Legenda o białej damie  opis
- burza mózgów
- drama
- metoda połączeń
- opis
- burza mózgów
- drama
- metoda połączeń

OCZEKIWANE REZULTATY

Wychowanek:

- Rozwinął swoje zdolności i zainteresowania
- Wykształcił harmonię i ład w tańcu
- Wykształcił dyscyplinę ruchową ciała
- Pobudził wyobraźnię twórczą
- Opanował stworzone choreografie
- Zaprezentował stworzone choreografie na konkursach i imprezach okolicznościowych
- Wykształcił umiejętność współżycia i współdziałania w grupie

EWALUACJA

Narzędziami badawczymi będą:
- Ankieta skierowana do wychowanków
- Rozmowa, dyskusja z wychowankami, rodzicami
- Obserwacja pracy oraz aktywność wychowanka na zajęciach
Efekty:
- Sukcesy zespołu baletowego „Puenta” odniesione na konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich
- Udział w koncercie galowych pt: „Spotkania z tańcem” z okazji zakończenia roku szkolnego
- Udział w imprezach okolicznościowych


ANKIETA DLA WYCHOWANKA
Chcemy dowiedzieć się co sądzicie o zajęciach baletowych i dlatego prosimy o dokończenie przedstawionych poniżej zdań.
1. Lubię chodzić na zajęcia baletowe, ponieważ:......................................
........................................
2. Nie lubię chodzić na zajęcia baletowe, ponieważ :................................
........................................
3. Na zajęciach podoba mi się najbardziej: ........................................
........................................
4. Na zajęciach nie podoba mi się ( denerwuje mnie ) :........................................
........................................
5. Najbardziej lubię ( wymień 1-3 rodzaje zajęć ) :........................................
........................................
6. Najbardziej nie lubię ( wymień 1-3 rodzaje zajęć ) :........................................
........................................
7.Gdybym mógł(a), to na zajęciach baletowych
a) zmieniłbym(abym) : ........................................
b) wprowadziłbym(abym) : ........................................
8.Na zajęciach baletowych chciałbym(abym) nauczyć się : .....................
........................................
Ankiety będą przeprowadzane na koniec roku szkolnego
Wyniki z przeprowadzonych badań będą wykorzystywane w celu modyfikacji programu.


PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat : Poznanie oraz opanowanie techniczne ćwiczenia - I port de bras.
Cel ogólny: Harmonijne kierowanie rękami, dłońmi i głową w tańcu
Cele szczegółowe:
Wychowanek :
- potrafi opisać ćwiczenie
- zna zasadę, że od pozycji wyjściowej ręce są zaokrąglone
- wie, że dłoń powinna znajdować się na poziomie zgięcia ręki
- umie panować nad głową i prawidłowo kierować nią podczas ruchu rąk
- wie, że ramiona należy trzymać opuszczone i nieruchome
- wie, że palce należy trzymać złożone
- potrafi ruchy rąk zsynchronizować z muzyką
Metody pracy:
Opis, pokaz, ćwiczebna- praktyczna, ćwiczenia połączeń
Środki dydaktyczne
Magnetofon, płyty CD
Przebieg nauki ćwiczenia:
- Stanąć w pozycji III nóg
- Z pozycji wyjściowej ręce przechodzą do I i II pozycji, otwierając się w II, i opuszczają się do pozycji przygotowawczej
- Gdy ręce przyjdą do I pozycji, głowa odchyla się w lewo, wzrok kieruje się na dłonie
- Kiedy ręce są w trzeciej pozycji, głowa trzyma się prosto, kiedy ręce otwierają się, głowa odwraca się i pochyla w prawo
- Wzrok zawsze skierowany jest na dłonie
- Przy zakończeniu ruchu głowa znów prosto.
Wychowanek wykonuje nauczone ćwiczenia przy muzyce klasycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.