X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41357
Przesłano:

Czy chemia na zdrowie wpływa? Innowacja pedagogiczna

1. Określenie rodzaju innowacji
Innowacja programowo-metodyczna wprowadzająca zmiany do programu zajęć edukacyjnych z chemii w klasie VIII a - w postaci wprowadzania nowych metod i technik w pracy z uczniami podczas lekcji.

2. Zakres innowacji
Planowana innowacja programowa obejmuje zajęcia z chemii organicznej z elementami ekologii oraz zdrowia w aspektach medycznych. Jej adresatami są uczniowie klasy VIII a. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z podaną tematyką. Każde zajęcia będą trwały 45 minut. Czas realizacji: drugi okres roku szkolnego 2018/2019.

3. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane
Do podjęcia tematyki innowacji skłoniły mnie zainteresowania uczniów, którzy przy różnych okazjach zadawali pytania dotyczące wpływu człowieka na środowisko oraz wpływu czynników chemicznych na zdrowie. Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach i konkursach SK LOP, m.in. w „Sprzątaniu Świata” oraz konkursach ekologiczno – zdrowotnych. Uczniowie wykazują duże zainteresowanie wpływem związków chemicznych na własne zdrowie.
Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwych wyborów ekologicznego, zdrowego trybu życia, szacunku do przyrody i otaczającego ich świata. Ma na celu także rozbudzanie wśród uczniów odpowiedzialności i dbałości za własne zdrowie. Zajęcia mają rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą biochemiczną oraz powiązaniem jej ze zdrowiem. Zadania i formy oraz techniki realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy ucznia klasy VIII. Ekologia, biochemia oraz jej wpływ na procesy zdrowotne zawarto w programie chemii w klasie ósmej podczas nauki. Innowacja ma na celu wypracowanie nawyku zdrowego trybu życia oraz własnej i grupowej odpowiedzialności za stan środowiska. Uczniowie i nauczyciel będą przygotowywać się do debaty naukowej, seminarium, prezentacji. Zaplanowano wycieczkę tematyczną i projekty związane z badaniami naukowymi, gromadzenie bazy danych i udziały w konkursach.

4. Założenia innowacji (treść innowacji)
Cele główne:
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska;
• przekonanie o znaczeniu ekologicznego trybu życia dla kształtowania własnego zdrowia;
• rozpoznawanie zagrożeń powietrza i umiejętność określania jego skali;
• prezentowanie wyników badań.
Cele szczegółowe:
• przygotowanie prezentacji dotyczącej wpływu palenia papierosów i innych używek na zdrowie i funkcjonowanie organizmu;
• aktywny udział w seminarium naukowym dotyczącym gospodarki odpadami;
• posługiwanie się skalą porostową podczas wycieczki;
• zachęcanie uczniów oraz ich udział w konkursach;
• przygotowanie i prezentacja własnych osiągnięć podczas udziału w zajęciach.
Tematyka:
*Debata naukowa „Dobre rady na odpady” (segregacja oraz wpływ dzikich wysypisk na zdrowie). – Lekcja 1
*Jak długo żyją śmieci?- wykonanie gazetki klasowej oraz jej prezentacja. – Lekcja 2
*Jak określić stan czystości powietrza?- wycieczka. – Lekcja 3
*Debata naukowa dot. wpływu nikotyny, estrów, alkoholu, fruktozy na zdrowie. – Lekcja 4
*Konkurs klasowy „ Zdrowie”. – Lekcja 5
*Prezentacja własnych wyników pracy z uczestnictwa w zajęciach.
Uczeń potrafi określać zagrożenia oraz jego poziom występujący w środowisku przyrodniczym na przykładzie powietrza. Potrafi rozpoznawać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia wg ich struktury i rodzaju.
Uczeń jest przekonany o konieczności zdrowego i ekologicznego trybu życia.
Uczeń potrafi stawiać własne tezy, brać udział w debacie oraz seminarium naukowym.
Uczeń bierze udział w konkursie dot. zdrowia.
Uczeń potrafi segregować odpady.

5. Ewaluacja innowacji
Przed wprowadzeniem innowacji uczniowie zostaną poddani diagnozie ze znajomości zagadnień zdrowego i ekologicznego trybu życia. Pod koniec roku szkolnego przeprowadzona będzie ewaluacja programu. Ponownie odbędzie się diagnoza dotycząca zdrowego i ekologicznego trybu życia. Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiadomości z ekologii odbędzie się w postaci prezentacji skali porostowej i jej zastosowania podczas wycieczki. Odbędzie się test sprawdzający wiadomości i umiejętności z biochemii i ekologii. Uzyskane wyniki posłużą do analizy skuteczności przeprowadzonych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.