X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41294
Przesłano:

Nabożeństwo majowe. Scenariusz lekcji religii

Scenariusz lekcji religii w klasie III szkoły podstawowej

Temat: Nabożeństwo majowe.

cele katechetyczne:
• poznanie Maryi jako wzoru człowieka modlitwy,
• świadomość pośrednictwa Maryi w naszych modlitwach.

Treści nauczania:
• formowanie postawy przyjaciela Jezusa na wzór Maryi

Szczegółowe cele: uczeń
• rozumie, że Maryja jest wzorem człowieka modlitwy i Pośredniczką między
wierzącymi a Panem Jezusem, oraz wskazuje nam drogę do nieba,
• rozumie, że modląc się wraz z Maryją okazuje miłość Panu Jezusowi.

(wymagania)
Podstawowe, uczeń: - Rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi.
- Poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego.
- Wie, że Maryja dała ciało Jezusowi i trwała w łączności z Nim.
-Modli się za wstawiennictwem Matki Bożej.
-Opowiada, na czym polega adoracja Najświętszego Sakramentu, dlaczego ludzie oddają w taki sposób cześć Chrystusowi.
Ponadpodstawowe, uczeń: - Zwraca się w modlitwie o pomoc Matki Bożej w różnych sytuacjach życia.
- Wyjaśnia, dlaczego poznawanie Maryi, modlitwa za jej przyczyną pomaga stawać się przyjacielem Jezusa, kimś bliskim Jezusowi.
- Uczy się Apelu Jasnogórskiego.
- Zna pojęcia: adoracja, kadzidło, , monstrancja i posługuje się nimi.
- Umie hymn „O Zbawcza Hostio”
Umiejętności
Uczeń –
. zna kilka wezwań z Litanii do Matki Bożej
• potrafi ułożyć własne wezwania do Matki Bożej.
. rozpoznaje wizerunki Matki Bożej

Postawy
Uczeń –
• pragnie chętnie uczestniczyć w nabożeństwach majowych,
• poleca siebie i swoich bliskich opiece Maryi,

Metody:
• słowna – pogadanka, wykład, objaśnienia,
• eksponująca – pokaz,
• aktywizująca – burza mózgów.

Środki i materiały dydaktyczne:,
• Prezentacja multimedialna ,
• Opowiadanie Bruno Ferrero pt. „ Ślady”
• Tekst Ewangelii św. Jana – J 19,25 – 27,
• Obrazki do kolorowania
• Podręcznik
. Tekst Litanii do Matki Bożej i Hymnu „O Zbawcza Hostio”

Planowany przebieg zajęć.
1. Przywitanie dzieci, modlitwa
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.
4. Nawiązanie do tematu i podanie go uczniom.
(Dziś będziemy rozmawiać o Maryi, która nieustannie modli się za nas
do swego Syna. Można nawet powiedzieć, że całe życie Maryi było modlitwą.
Obejrzyjmy teraz wizerunki Matki Bożej ( ilustracje, prezentacja)
5. Nawiązanie do Ewangelii– Matka Jezusa, pogadanka.
Maryja była posłuszna Bogu, wypełniła Jego wolę. Jako Matka z wielką troską
zajmowała się swoim Synem. Ona uczy nas dobrego postępowania , posłuszeństwa Bogu i życia w łączności z Panem Jezusem

6. Tekstu Ewangelii św. Jana - J 19,25 – 27

7. Pogadanka Maryja była przy swoim Synu do samego końca. Tuż przed śmiercią Pan Jezus oddał wszystkich ludzi opiece Maryi. Od tej chwili jesteśmy dziećmi Maryi a
Maryja jest naszą Matką i wstawia się za nami do Pana Jezusa.
- Nawiązanie do Litanii Loretańskiej

8. Praca z podręcznikiem str. 89 i 90.

Nabożeństwa maryjne, odbywają się przy przydrożnych kapliczkach i w kościołach gdzie podczas nabożeństwa wystawiony jest Najświętszy Sakrament , i wtedy odbywa się adoracja – uwielbiamy Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba śpiewając hymn
O Zbawcza Hostio - prezentacja hymnu

9 . Praca z podręcznikiem zad. 3,

10 Modlitwa wezwaniami Litanii , Pod Twoja Obronę , śpiew Apel Jasnogórski

11. Podsumowanie lekcji

Maryja jest nie tylko Pośredniczką między nami a Panem Jezusem. Spełnia
jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie wskazuje nam drogę do nieba.

12. Rozdanie obrazków do kolorowania,
zadanie pracy domowej dla chętnych

*** Uwaga, jeśli będzie czas
. Czytanie opowiadania Bruno Ferrero pt. „ Ślady”.
-.Omówienie opowiadania.
Opowiadanie uczy nas tego, że Matka Boża wskazuje nam drogę do nieba.
Matka Boża lubi, gdy się modlimy i jesteśmy dobrzy, ponieważ wtedy
okazujemy też miłość Panu Jezusowi.

13. Ocena aktywności uczniów.
14. Zakończenie – pieśń „Apel Jasnogórski" lub inna modlitwa do Matki Bożej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.