X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41288
Przesłano:

Telefon - wróg czy przyjaciel? Scenariusz zajęć z wychowawcą kl. VI

Scenariusz zajęć z wychowawcą kl. VI

Data: 15. 05. 2019r.
Klasa: VI
Prowadzący: Anna Faber
Czas trwania: 45minut

Temat: Telefon komórkowy- przyjaciel czy wróg?
Cele lekcji:
Uczeń:
- potrafi wymienić różne rodzaje uzależnień,
- wie, czym jest fonoholizm, - potrafi wskazać, jakie zagrożenia niesie ze sobą nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych,
- dostrzega symptomy uzależnienia od telefonu komórkowego,
- zna konsekwencje nadmiernego używania telefonu komórkowego, - zna alternatywne sposoby spędzania czasu, - potrafi zaprezentować własne stanowisko na forum klasy, - potrafi efektywnie współdziałać w grupie.

Metody pracy:
dyskusja, pogadanka heurystyczna, „burza mózgów”, kosz i walizka
Formy pracy: indywidualna, w grupie

Materiały pomocnicze: karty pracy: nr 1- test, nr 2- zadania dla grup, filmik profilaktyczny autorstwa Steve Cutts’a, projektor, karty z grafikami.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel zadaje pytanie:
- Co łączy: czekoladę, alkohol, papierosy, narkotyki?
- Czym jest uzależnienie?
- Od czego jeszcze można się uzależnić? (m. in. od telefonu komórkowego, komputera)
- Jak często korzystacie z telefonu komórkowego?
- Ile minut/ godzin dziennie spędzacie korzystając z telefonu komórkowego?
- W jakim celu korzystacie z telefonu komórkowego?

Nauczyciel informuje uczniów: Telefony są symbolem dzisiejszej epoki. Kiedyś wynalazek ten służył tylko do pilnego kontaktu z drugą osobą. Jednak technologia komunikacyjna szybko się rozwija, dlatego dziś telefony mają mnóstwo różnych funkcji, aplikacji, dostęp do Internetu i tu zaczyna się problem, ponieważ pojawia uzależnienie od telefonu (FONOHOLIZM).

(Prowadzący dodaje, że uzależnienie od telefonu komórkowego należy do grupy tzw. uzależnień behawioralnych - czynnościowych.)

Nauczyciel podaje temat i cele lekcji, a następnie dzieli klasę na grupy i rozdaje karty pracy nr 1 i nr 2.
Przygotowałam dla was test, który pomoże wam odpowiedzieć na pytanie: Czy jesteście już uzależnieni od telefonu?
Uczniowie wykonują test samodzielnie. Odczytują wynik testu. Chętni dzielą się wynikami.

Praca w grupach- zadania dla grup:

Zadanie 1. (Każda grupa odpowiada na to samo pytanie.)
Jakie zalety, a jakie zagrożenia przynosi korzystanie z telefonów komórkowych.
WALIZKA– ZALETY KOSZ - ZAGROŻENIA.

Zadanie 2. (Każda grupa odpowiada na inne pytanie).

I grupa- Z jakiego powodu ludzie sięgają po telefon? (aby zadzwonić, ale też z samotności, odrzucenia, nieśmiałości, obawy przed rozmową bezpośrednią, braku czasu rodziców)

II grupa – Od czego najłatwiej się uzależnić korzystając z telefonu? (od pisania sms, od wysyłania wiadomości, od wykonywania i odbierania połączeń, od mediów społecznościowych, od nowych modeli, od gier, od aplikacji)

III grupa - Wymień objawy fonoholizmu. (nierozstawanie się z telefonem nawet na chwilę, odczuwanie przymusu kontaktowania się z kimś przez chwilę, dyskomfort, kiedy telefon jest rozładowany, nerwowe nasłuchiwanie- czy ktoś dzwoni do nas, unikanie kontaktów bezpośrednich).

IV grupa - Wymień konsekwencje fonoholizmu. (spadek ambicji i motywacji, brak pasji, zaburzenia snu, odżywiania, wahania nastrojów, wysokie rachunki telefoniczne, brak kontaktu z bliskimi, kłopoty w życiu szkolnym, problemy ze wzrokiem, stany lękowe, depresja)

Zadanie 3. Każda grupa na kartce wypisuje 5 alternatywnych sposobów ciekawego spędzania czasu bez komórki. Liderzy grup przedstawiają pomysły grupy (uprawianie sportu, spotkania z przyjaciółmi, wycieczki, wyjścia do kina/ teatru/ na koncert itp.

Filmik profilaktyczny- autor Steve Cutts

Prowadzący przypomina uczniom, że nie są niewolnikami swoich telefonów i mogą w pełni kontrolować czas, miejsce oraz sposób korzystania z aparatów.
(Rozmawiamy o tym, co zobaczyli. Jaka jest prawda o naszym świecie? Jak zachowują się ludzie uzależnieni od telefonów? Jak to zmienić?)

Zadanie 4. Nauczyciel prosi grupy, aby zredagowały po pięć zasad korzystania z telefonu. Będzie można je powiesić na gazetce w klasie.

Podsumowanie zajęć: Zadanie 5. Uczniowie pracują nadal w grupach. Otrzymują grafikę i muszą odnaleźć przesłanie obrazu. Na forum krótko prezentują swoje przemyślenia.

Zadanie domowe: Zadanie 6. Nauczyciel prosi uczniów, aby na zadanie domowe przeprowadzili eksperyment polegający na zrezygnowaniu z używania telefonu komórkowego co najmniej przez godzinę każdego dnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.