X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41265
Przesłano:

Jak poprowadzić wywiadówkę

JAK POPROWADZIĆ WYWIADÓWKĘ

Wywiadówka - spotkanie z rodzicami
Wywiadówka to jeden z ważniejszych sposobów kontaktowania się nauczycieli z rodzicami.
Celem tego spotkania jest przekazanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów oraz innych ważnych kwestii dotyczących uczniów i ich funkcjonowania.

Pierwsze spotkanie z rodzicami w nowym roku szkolnym
Cześć informacji należy przygotować w formie pisemnej, aby rodzice mogli spokojnie zapoznać się z nimi w domu.
W ten sposób można przedstawić np.:
- plan lekcji
- listę nauczycieli uczących w tej klasie
- najważniejsze daty z kalendarza roku szkolnego
- terminy kolejnych zebrań
- kontakt do wychowawcy
- planowane wycieczki.

Wzajemne poznanie się!
W pierwszym kontakcie z grupa rodziców trzeba przedstawić siebie oraz przebieg swojej zawodowej kariery.
Można zaprosić rodziców do przedstawienia się sobie nawzajem, prosimy każdego o krótka informacje o sobie oraz o swoim dziecku.
Przygotować wcześniej identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego rodzica.
Kolejny ważny watek związany z wywiadówka to usadzenie rodziców. Ważne, aby wszyscy widzieli się nawzajem.

Przygotowanie do każdego spotkania obejmuje:
Zaproszenie rodziców.
Może eleganckie zaproszenie ozdobione przez uczniów sprawi, że rodzic poczuje się zobowiązany do udziału w zebraniu?
Zadbanie o miejsce zebrania.
Eksponowanie wytworów uczniowskich w postaci min. prac plastycznych lub gazetek przygotowanych przez uczniów będzie wówczas miłym tłem do rozmów.
Inne ustawienie ławek będzie bardziej sprzyjało integracji?
Stoliki ustawione w „podkowę" lub kwadrat pozwalają dobrze widzieć się wszystkim uczestnikom spotkania, stwarzają sytuacje mniejszej anonimowości.
Gospodarzem spotkania jest nauczyciel - on dba o szczegóły, budując atmosferę spotkania. Wyrazem szacunku dla zaproszonych jest punktualność oraz zadbanie o swój wygład. Inna kwestia to przygotowanie kawy, herbaty.
Kiedy pogoda tego wymaga, należy przygotować wieszaki tak, aby
rodzice mogli poczuć się swobodnie, odkładając płaszcze i kurtki.
Przemyślenie i ustalenie celu spotkania tak, aby wiadomo było dokąd zmierzamy.
Uwzględnienie potrzeb i zdania rodziców.

Dobre poprowadzenie spotkania z rodzicami – zasady
Przedstawienie i omówienie programu zebrania jako element porządkujący.
W czasie wywiadówki przedstawiamy sprawy, które dotyczą klasy jako
całego zespołu
Jest to także dokonały moment na prezentowanie sukcesów pojedynczych uczniów. Trzeba wymienić ucznia z imienia i nazwiska – dla rodzica będzie to ważny moment docenienia dziecka.
Niepowodzenia i problemy dotyczące dzieci pozostawiamy do omówienia na spotkaniach indywidualnych.
Nauczyciel powinien tak poprowadzić spotkanie, aby możliwie najskuteczniej zachęcić rodziców do brania czynnego udziału w życiu klasy i szkoły.
Zawsze należy docenić wkład pracy oraz podziękować na forum tym rodzicom, którzy szczególnie zaangażowali się w sprawy klasowe (np. pomogli w organizacji wycieczki).
Na zakończenie spotkania warto dać rodzicom czas na pytania, wnioski i uwagi. Można poprosić przedstawicieli „trójki klasowej" lub rady rodziców o krótkie przedstawienie aktualnych spraw, potrzeb i oczekiwań.
W przypadku sytuacji konfliktowych warto protokółować przebieg spotkania i dokładnie zapisywać ustalenia, do których będzie się można później odwołać. Protokolantem powinien być jeden z rodziców.

Spotkania indywidualne
Zadbać o miejsce, które nie będzie narażone na przeszkadzanie. Organizacja spotkań indywidualnych np. uśrednienie czasu jednego spotkania i rozpisanie listy.
Jeśli jednak kolejka się uformuje, trzeba zapewnić więcej krzesełek na korytarzu lub inne miejsce, gdzie rodzice mogliby oczekiwać na swoja kolej.

Zasady prowadzenia rozmowy z rodzicem
Przedstawiając informacje o dziecku zawsze zaczynamy od plusów, pozytywnych informacji o uczniu, nawet, jeśli nie są one spektakularne i dotyczą drobiazgu (zasada kanapki).
W przekazywaniu informacji należy być konkretnym, trzymać się faktów, opinie popierać przykładami.
Jednocześnie dać możliwość rodzicowi, aby mógł się wypowiedzieć, przedstawić swoje stanowisko w omawianej sprawie.

Pamiętaj!
Nauczyciel i rodzic maja wspólny cel - jest nim dobro i dbanie o rozwój dziecka. Warto powoływać się na te prawdę w czasie rozmów.

Pedagogizacja rodziców to aktualna potrzeba placówek oświatowo-wychowawczych
Tematy pedagogizacji rodziców:
- Jak pomóc dziecku w nauce
- Chrońmy dzieci przed dopalaczami
- Warto być rodzicem negocjatorem
- Bliżej rodziny, dalej od używek
- Prawidłowości rozwojowe dzieci i młodzieży
- Style wychowania i postawy rodzicielskie
- Wyznaczanie granic dzieciom

Pedagogizacja nie powinna przekroczyć 15 minut !

Ewaluacja spotkania - ankieta dla rodziców

1. Czy odpowiada Pani/Panu organizacja wywiadówki:
a) dzień: TAK, NIE
b) godzina: TAK, NIE
c) sposób poinformowania o niej: TAK, NIE

2. Czy według Pani/Pana potrzebna jest wcześniejsza informacja o temacie wywiadówki? TAK , NIE

3. Czy chętnie przychodzi Pani/Pan na wywiadówki? TAK , NIE Jeśli tak, to dlaczego?
........................................
Jeśli nie, to dlaczego?
........................................

4. Czego najbardziej oczekuje Pani/Pan od wywiadówki? (proszę podkreślić trzy najważniejsze)
a) informacji o dziecku (zachowaniu, osiągnięciach, wynikach w nauce, stosunkach w grupie rówieśniczej...)
b) informacji o zespole klasowym, klasowych imprezach,
c) spotkań z fachowcem (pedagogiem, psychologiem, logopedą, policjantem...)
d) indywidualnej rozmowy z wychowawca,
e) wymiany doświadczeń miedzy rodzicami,
f) informacji o obowiązujących w szkole prawach, kodeksach, regulaminach,
g) inne ........................................

5. Co najbardziej przeszkadza Pani/Panu na wywiadówce?
a) mówienie publiczne o porażkach dziecka,
b) warunki, w jakich odbywa się wywiadówka (zbyt małe pomieszczenie, siedzenie w płaszczach)
c) sposób zwracania się nauczyciela do rodziców,
d) śpieszący się nauczyciel
e) inne ........................................

Opracowała: Joanna Gębska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.