X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41161
Przesłano:

Scenariusz Dnia Patrona Szkoły

SCENARIUSZ DNIA PATRONA OBCHODZONEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH
-2019 ROK

Prowadzący I Witamy wszystkich zebranych na uroczystym apelu poświęconym Patronowi, Henrykowi Sienkiewiczowi:

Naszych gości:
1) Panią Burmistrz .........
2) Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej – ....................
3) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobolicach – Panią ..............
4) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – Panią ..............
5) Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana ...........
Oczywiście Dyrekcję Szkoły,
Nauczycieli,
Rodziców
raz uczniów.

Uroczyste obchody Dnia Patrona to wieloletnia tradycja naszej Szkoły. Henryk Sienkiewicz to pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla, wielbiony przez pokolenia rodaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha. To, że nasza Szkoła nosi jego imię jest dla nas powodem do dumy i jednocześnie zobowiązuje do godnego zachowania oraz reprezentowania szkoły.

Prowadzący II Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność! Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić!
Do pieśni szkolnej!
(Pieśń szkolna)
Spocznij!
Baczność! Poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić!
Spocznij!

Prowadzący I Podczas spotkania chcielibyśmy przenieść Was do roku 1905, do Szwecji... kiedy to 10 grudnia, w dalekim dla Polaków Sztokholmie wręczono, znanemu nam wszystkim Henrykowi Sienkiewiczowi, najważniejszą dziś nagrodę w świecie nauki i sztuki – Nagrodę Nobla.

Od drzwi pojawiają się członkowie Akademii Szwedzkiej

Testament Nobla – odczytuje donośnym głosem uczeń + slajdy

(...) Co do mojego pozostałego nadającego się do upłynnienia majątku należy postąpić, jak następuje: kapitał, upłynniony przez egzekutora testamentu w pewnych papierach wartościowych, ma stanowić fundusz, z którego odsetki będą corocznie rozdzielone w postaci nagród osobom, które w ubiegłym roku uczyniły najwięcej dla dobra ludzkości. Odsetki mają być podzielone na pięć jednakowych części, z których przypada: jedna część osobie, która dokonała najważniejszego odkrycia albo wynalazku na polu fizyki; część temu, kto zrobił najważniejsze odkrycie albo ulepszenie chemiczne; część temu, kto poczynił najważniejsze odkrycie w dziedzinie fizjologii albo medycyny; część twórcy najwybitniejszego dzieła literackiego tendencji idealistycznej; część temu, kto dokonał rzeczy najlepszej lub najwięcej przyczynił się do braterstwa pomiędzy narodami i znoszenia lub ograniczenia istniejących armii oraz do zwoływania i rozpowszechniania kongresów pokojowych (...)

Prowadzący Zapraszamy Dożywotniego Sekretarza Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Carla Davida af Wirsena, który wygłosi laudację.

Gdziekolwiek literatura narodu jest bogata i niewyczerpana, istnienie tego narodu jest zapewnione, ponieważ kwiat cywilizacji nie może rosnąć na jałowej ziemi. Lecz w każdym narodzie znaleźć można rzadkich geniuszy, którzy skupiają w sobie ducha narodu i reprezentują jego charakter w świecie. (...) Takim reprezentantem literatury i kultury całego narodu jest człowiek, którego Akademia Szwedzka postanowiła nagrodzić w tym roku Nagrodą Nobla. A nazywa się Henryk Sienkiewicz.

Brawa, zapraszamy laureata, następuje scena wręczenia medalu

Prowadzący Zapraszamy na scenę laureata – Henryka Sienkiewicza.

Slajdy ze scenami z powieści Sienkiewicza (bohaterowie walczący) i tytuły

Henryk Sienkiewicz:

Ci, którzy mają prawo ubiegać się o nagrodę ustanowioną przez szlachetnego filantropa, nie należą do ludzi jednego szczepu i nie są mieszkańcami jednego kraju. Wszystkie narody świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach swoich poetów i pisarzów. Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę przyznaje, i dostojny monarcha, który ją wręcza, wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem i naród, którego synem jest ów poeta. Stwierdzają oni tym samym, że ów naród wybitny bierze udział w pracy powszechnej, że praca jego jest płodna, a życie potrzebne dla dobra ludzkości. Jednakże zaszczyt ten, cenny dla nas wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!... Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać! Komuż nie przyjdą na myśl słowa Galileusza: „E pur si muove!...”, skoro uznana jest wobec całego świata potęga jej pracy, a jedno z jej dzieł uwieńczone. Więc za to uwieńczenie – nie mojej osoby, albowiem gleba polska jest żyzna i nie brak pisarzów, którzy mnie przewyższają – ale za to uwieńczenie polskiej pracy i polskiej siły twórczej wam, panowie członkowie Akademii, którzy jesteście najwyższym wyrazem myśli i uczuć waszego szlachetnego narodu, składam jako Polak najszczersze i najgorętsze dzięki!

/Brawa – schodzą ze sceny/

Prowadzący II Tak to się moi drodzy odbyło, 150 lat temu Polacy mogli być dumni i szczęśliwi, ich rodak odniósł taki sukces. Po powrocie do kraju Sienkiewicz powiedział wzorując się na Juliuszu Cezarze
„Byłem, Nobla zdobyłem, wróciłem“

Prowadzący I Tak przebiega przyznawanie tej nagrody do dziś. Po Sienkiewiczu Nobla otrzymali : Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska. Może w niedalekiej przyszłości któreś z Was napisze utwór, który przyniesie kolejne wyróżnienie, może następny Sienkiewicz siedzi w tej sali ? Mamy taką nadzieję.

Prowadzący II Pisarz zmarł w Szwajcarii. Odszedł wtedy, gdy Polski na mapie Europy nie było, ale głęboko wierzył, że będzie niepodległa i tę wiarę krzepił wszystkim

PIOSENKA – Rzeka marzeń
/Teraz nawiązanie do twórczości patrona/

Prowadzący I
Niewątpliwie jedną z najzabawniejszych postaci Trylogii był Zagłoba... Zobaczcie fragment scenki z powieści „Ogniem i mieczem”, kiedy to Zagłoba przedstawia Skrzetuskiemu Podbipięte:

/scenka plus fragmenty filmu/

Prowadzący I: Jan Onufry Zagłoba to jedna z najbarwniejszych postaci „Potopu”. Jest on typowym przedstawicielem polskiej szlachty. Posiada niezwykłą wiedzę życiową, którą zdobywał wraz z przeżytymi doświadczeniami. To szczery, życzliwy, serdeczny, zabawowy człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru i ogromnym optymizmem. Znany jest przede wszystkim ze swych celnych ripost i dowcipnych komentarzy dzięki, którym zdobywał sympatie i uznanie wśród ludzi ze swojego otoczenia.

Prowadzący II: A co powiesz o Skrzetuskim? „Ogniem i mieczem” do dziś uważana jest za jedną z najbardziej poczytnych i lubianych powieści w historii polskiej literatury. Z drugiej strony utwór ten od samego momentu opublikowania jest krytykowany przez badaczy polskiej przeszłości. Historycy zarzucają Sienkiewiczowi, że umyślnie manipulował faktami, co uważali za niedopuszczalne. Pisarz bronił się wówczas, iż jako artyście przysługuje mu pełna wolność tworzenia.

Prowadzący I: Skrzetuski mimo to przeszedł do historii jako przykład idealnego rycerza, przykładnego patrioty, a także człowieka zawładniętego miłością do pięknej kobiety, Heleny. Posłuchajmy piosenki, która promowała film Ogniem i mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Piosenka „Dumka na dwa serca”

Prowadzący II Prosimy o zabranie głosu Panią Dyrektor.....
(przemówienie Pani Dyrektor i Pani Burmistrz)

Uwzględnić rozdawanie nagród w konkursach sienkiewiczowskich i oglądanie stanowiska z albumami i rysunkami dzieci

Prowadzący I Mówiąc o Sienkiewiczu mamy niewątpliwie do czynienia z fenomenem popularności, co prawda obecnie słabnącej, ale nadal znaczącej dzięki licznym ekranizacjom jego utworów. Książki tego pisarza mocno wpisały się w kanon szkolny i „domowy”, kształtując i utrwalając stereotypy „polskości”.
Na tym kończymy apel poświęcony naszemu Patronowi, życząc uczniom uroczyście spędzonego dnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.