X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41137
Przesłano:
Dział: Języki obce

Clap your hands, stamp your feet ... - utrwalenie nazw części ciała i twarzy. Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy I

Cele operacyjne lekcji:

Po zajęciach uczeń:
- nazywa części ciała i części twarzy,
- czyta nazwy części ciała i części twarzy,
- nazywa kolory,
- opisuje wygląd za pomocą zdania: 'It's got ...' - To ma ...,
- określa ilość części ciała stosując liczebniki 1-10,
- śpiewa piosenkę 'Clap your hands, stamp your feet ...',
- mówi wierszyk 'Ears, ears. It's got two ears',
- mówi rymowankę ’Wiggle your arms. Wiggle your head.',
- śpiewa piosenkę ”Hokey cokey”

Środki dydaktyczne:

- karty pracy,
- karty obrazkowe (flashcards),
- karty wyrazowe (wordcards),
- przygotowane rysunki potworków,
- przygotowane karteczki z nazwami części twarzy i ciała oraz ich ilością,
- pacynka,
- płyta CD,
- płyta DVD,
- arkusz papieru lub tablica,
- kolorowe kredki lub mazaki

Formy pracy:

- grupowa
- indywidualna
- w parach

Etapy lekcji:

1. Warm up (Wprowadzenie).

- Powitanie, czynności organizacyjne.

Nauczyciel mówi: 'Good morning!' Uczniowie odpowiadają 'Good morning!'
Na powitanie nauczyciel śpiewa wraz z uczniami pierwszą zwrotkę piosenki: 'Hello, everyone. Hello, Zabadella'.

- Dopasowywanie kart z obrazkami do kart z wyrazami.

Nauczyciel rozdaje karty z wyrazami (wordcards) - nazwy części ciała i karty z obrazkami (flashcards) - rysunki części ciała i prosi uczniów o dopasowanie ich, mówiąc: 'Match the words and the pictures!' Uczniowie pracują w parach łącząc karty wyrazowe z obrazkowymi.

- Śpiewanie piosenki 'Hokey cokey'

Nauczyciel mówi: 'Stand up!', zachęcając uczniów by stanęli w wolnej przestrzeni obok ławek. Nauczyciel zachęca uczniów do zaśpiewania tradycyjnej brytyjskiej piosenki 'Hokey cokey', przy jednoczesnym wykonywaniu czynności ruchowych.

2. Controlled practice (Ćwiczenie materiału):

- Czytanie, łączenie i kolorowanie.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z narysowaną głową klauna. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na wyrazy, które są napisane wokół rysunku. Nauczyciel prosi uczniów, aby połączyli wyrazy z odpowiednimi częściami twarzy. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów. Po czym wraz z uczniami sprawdza wykonanie zadania. Następnie wyjaśnia uczniom, że ich kolejnym zadaniem będzie pokolorowanie tych części ciała zgodnie z usłyszaną instrukcją.

- Recytowanie wierszyka 'Ears, ears. It’s got two ears.'

Nauczyciel zachęca uczniów do recytowania wierszyka 'Ears, ears. It’s got two ears.' i wskazywania na sobie części twarzy.

- Liczenie części ciała. Wpisywanie odpowiedniej cyferki.

Nauczyciel pokazuje uczniom rysunek smoka i mówi: 'It’s a dragon'.

Następnie nauczyciel mówi: Point the heads! i pyta: How many heads?
Uczniowie liczą wspólnie i odpowiadają: Two heads!

Nauczyciel mówi: 'Write the number!' i sam pisze liczbę dwa w kwadracie narysowanym na tablicy obok napisanego wyrazu 'heads'.

Nauczyciel mówi:' Find, count and choose the numbers'. Uczniowie wykonują ćwiczenie indywidualnie. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów. Na koniec sprawdza wykonanie ćwiczenia zadając pytania: 'How many arms?',' How many hands?', 'How many legs?',' How many feet?'

- Czytanie i dopasowywanie.

Nauczyciel pokazuje uczniom rysunki przedstawiające dwa potworki: MAXA i PAXA. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że przygotował opisy dotyczące Maxa i Paxa. Niestety opisy pomieszały się a trzeba je dopasować do każdego potworka. Chętni uczniowie losują opisy i dopasowują do odpowiedniego rysunku.

3. Free practice (Ćwiczenie materiału).

-Recytowanie rymowanki 'Wiggle your arms. Wiggle your head'.
Nauczyciel recytuje wraz z uczniami rymowankę 'Wiggle your arms. Wiggle your head', zachęcając do wykonywania wymienionych w niej czynności.

-Rysowanie potwora.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że wspólnie narysują na tablicy (lub na arkuszu papieru) potwora. W tym celu nauczyciel przygotował karteczki z nazwami części twarzy i ciała oraz z ich ilością. Wybrani/Chętni uczniowie losują karteczkę, podchodzą do tablicy i rysują odpowiednią ilość części ciała lub twarzy.

4. Termination (Podsumowanie):

- Śpiewanie piosenki: 'Clap your hands, stamp your feet ...'

Nauczyciel zachęca uczniów do powstania i zaśpiewania piosenki 'Clap your hands, stamp your feet ...' , wykonując jednocześnie czynności wymienione w refrenie.

- Podawanie nazw części ciała i twarzy (ćwiczenie opcjonalne):
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że będą grać w grę' Max says: Close your eyes!'

Nauczyciel ustawia na tablicy karty obrazkowe (flashcards) przedstawiające części ciała i części twarzy. Nauczyciel (trzymając w ręku pacynkę Maxa) wyjaśnia uczniom, że na słowa 'Max says: Close your eyes!' uczniowie mają zamknąć oczy. W tym czasie nauczyciel zabiera jedną kartę obrazkową z tablicy. Nauczyciel mówi:' Open your eyes!' (uczniowie otwierają oczy) i pyta' What’s missing?' Uczniowie podają nazwę części ciała lub twarzy z "zaginionej karty".

- Pożegnanie
Na pożegnanie nauczyciel śpiewa wraz z uczniami drugą zwrotkę piosenki: 'Goodbye everyone. Goodbye, Zabadella'.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.