X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41115
Przesłano:

Doskonalimy kozłowanie w formie współzawodnictwa - piłka koszykowa. Konspekt lekcji

konspekt lekcji wychowania fizycznego - piłka koszykowa

KONSPEKT LEKCJI - piłka koszykowa

Temat: Doskonalimy kozłowanie w formie współzawodnictwa.
Zadania w zakresie:
Umiejętności – uczeń potrafi wykonać prawidłowo kozłowanie lewą i prawą ręką w miejscu (wysoko i nisko).
Motoryki – kształtowanie umiejętności ruchowej. Rozwijanie orientacji
i sprawności do gier zespołowych.
Wiadomości:
- uczeń zna zabawy i gry z piłkami,
- uczeń zna postawę koszykarską,
- uczeń zna przepisy i zasady sędziowania,
- wie jak należy się zachować w roli zawodnika i kibica.
Akcent wychowawczy:
- dba o bezpieczeństwo własne i innych, posiada poczucie przynależność
i przydatności.
- dba o prawidłową postawę ,
- uczeń potrafi współdziałać w grupie w celu szybkiego i skutecznego wykonania zadania.

Czas trwania lekcji: 45 min.
Klasa: V dziewczęta, chłopcy
Ilość uczniów: 17
Przybory i przyrządy: piłki koszykowe, pachołki, szarfy.
Prowadzący: Ewelina Ciepiela

I. Część wstępna
Zbiórka, powitanie ćwiczących, sprawdzenie obecności, gotowości do zajęć. Przedstawienie
zadań lekcji, motywacja do świadomego i aktywnego udziału w lekcji.

„Berek z piłką”
Jeden z uczniów zabawy jest berkiem. Berek oznaczony szarfą. Uciekającego przed złapaniem ratuje chwyt piłki podanej przez współćwiczących. Aby zwiększyć intensywność zabawy można wprowadzić drugiego berka i więcej piłek.

Ćwiczenia kształtujące - Rozgrzewka

Podrzut i chwyt piłki w biegu
w wyskoku, z przysiadem.

Pw. Rozkrok, wyrzut piłki w górę, wykonanie 1-2 skłony w przód i złapanie piłki.

Krążenie piłki – przekładanie piłki z ręki do ręki dookoła głowy, tułowia, bioder, kolan.

Pw. Rozkrok, piłka trzymana między NN naprzemienne chwyty piłki RR.

Pw. Siad rozkroczny – toczenie piłki wokoło, nad uniesionymi NN.

Pw. Leżenie przodem – toczenie piłki
z prawej ręki do lewej z równoczesnym unoszeniem klatki piersiowej.

Ćwiczący w parach ustawieni tyłem do siebie w rozkroku. Podania piłki oburącz nad głową i odebranie piłki dołem. Podanie piłki w bok z lewej do prawej ręki i odwrotnie. Podanie piłki w bok lecz kozłem.

W siadzie naprzeciw siebie podanie piłki oburącz z nad głowy do partnera, partner chwyta i przechodzi do leżenia na plecach, z powrotem do siadu podając jednocześnie piłkę partnerowi.

Pw. Postawa, piłka trzymana stopami, wykonanie podskoków z piłką. Swobodne przeskoki przez piłkę leżącą na podłodze.

Szybki bieg po obwodzie koła z piłką trzymaną w RR. Zajęcie przez uczniów miejsca do ćwiczenia na sali.

II. Część główna
1. Kozłowanie piłki w siadzie w klęku obunóż, w leżeniu.
Na sygnał nauczyciela kozłowanie piłki ze zmianą pozycji, klęk, siad, leżenie.(Zespół który najdłużej utrzyma żywą piłkę – wygrywa)

2. Zabawa „łowy” ćwiczący jednego zespołu kozłują piłkę jedną ręką, a drugi zespół stara się wybić piłkę.(Zespół który więcej piłek przejmie – wygrywa)

3. Kozłowanie piłki slalomem pomiędzy rozstawionymi pachołami – sztafeta w przekazywaniu piłki współćwiczącym.(Zespół który pierwszy wykona zadanie – wygrywa)

Fragment gry w formie uproszczonej

III. Część końcowa
Ćwiczący w luźnej rozsypce, w lekkim rozkroku, ramiona wyprostowane z piłką nad głową – wdech, opad tułowia – wydech.

Leżenie tyłem, nogi ugięte, oparte na podłodze, ramiona z piłką ułożone na brzuchu, zamyka oczy i odlicza do 30. Po odliczeniu siada.

Zbiórka, omówienie lekcji, ocena zespołów. Sprzątnięcie piłek. Pożegnanie ćwiczących.

Literatura:
1. Tomasz Arlet – Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001r.
2. Halina Oszast, Marcin Kasprzec – Koszykówka. Taktyka, technika, metodyka nauczania.Kraków1991r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.