X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41112
Przesłano:

Wymowa przypowieści biblijnej o synu marnotrawnym

Temat lekcji: Wymowa przypowieści biblijnej o synu marnotrawnym.

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń potrafi:
• Odczytywać utwory poetyckie
• Wypowiadać się na określony temat
• Odczytywać różne teksty kultury
• Pracować ze słowikiem
• Odtwarzać plan wydarzeń
• Rozpoznać cechy przypowieści
Metody lekcji:
• Metoda programowa: Praca z tekstem, Praca z materiałem ikonograficznym, praca ze słownikiem, ukierunkowana rozmowa z uczniami, twórcze pisanie
• Metoda aktywna: dyskusja, tekst z lukami
Środki dydaktyczne:
• Literatura, s.257 Guercino: „Syn marnotrawny”, Rembrandt Harmenszon van Rinn „Powrót syna marnotrawnego”, „Przypowieść o ojcu”, słownik języka polskiego, przygotowane przez nauczyciela ćwiczenia

Przebieg zajęć:
1. Zapis tematu. Przygotowanie do zajęć.
2. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
3. Praca z tekstem. Głośna lektura przypowieści. Dyskusja na temat tekstu.
 Czyja postać jest wyeksponowana w tytule?
 Co to znaczy„marnotrawny”?
Uczniowie ustalają znaczenie wyrazu, korzystając ze słownika języka polskiego i zapisują w zeszytach:
marnotrawny - rozrzutny, nieoszczędny, lekkomyślnie gospodarujący, szafujący czymś, trwoniący coś.
4. Każda z par otrzymuje od nauczyciela tekst z lukami, który stara się uzupełnić (na podstawie przeczytanej przypowieści). – załącznik nr 1
Przypowieść – gatunek literacki opowiadający jakąś historię. Każda przypowieść zawiera ukryty, symboliczny sens dotyczący życia ludzkiego. Przypowieść posługuje się dobrze znanymi czytelnikom bohaterami i elementami otaczającej ich rzeczywistości. Czytelnik, na podstawie przeczytanej przypowieści, sam znajduje ukryte znaczenie utworu i sam odróżnia dobro od zła. Prawdy zawarte w przypowieści mają charakter uniwersalny – moralny lub religijny. W biblii przypowieści służą jako wzór postępowania, np. przypowieść o synu marnotrawnym.
5. Ustalenie przebiegu wydarzeń. Odtworzenie najważniejszych wydarzeń opisanych w przypowieści, np.: decyzja o opuszczeniu ojca, zabranie należnej części majątku, wyruszenie w drogę, roztrwonienie majątku...
Klasa zostaje podzielona na grupy. Każda z grup otrzymuje osobne zadania. Uczniowie mają ułożyć w porządku chronologicznym wydarzenia z przypowieści. Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie odczytują wyniki swojej pracy. Następnie otrzymują od nauczyciela gotowe tabele z najważniejszymi wydarzeniami przypowieści. (załącznik nr 2)
MŁODSZY SYN
Zażądał przypadającej mu części majątku
Zabrał swój majątek
Odjechał
Roztrwonił wszystko
Cierpiał niedostatek
Został posłany do pasania świń
Zastanowił się nad sobą
Uznał przed sobą swój błąd
Podjął decyzję powrotu
Zamierzał wyrazić skruchę i prosić o pomoc
Ruszył w drogę
Podczas spotkania z ojcem wyznał swą winę, nie musiał już o nic prosić
OJCIEC
Spełnił żądanie
Ujrzał powracającego syna z daleka
Wzruszył się głęboko
Wybiegł mu naprzeciw
Rzucił się na szyję
Ucałował go
Kazał przynieść najlepszą szatę, pierścień i sandały
Kazał urządzić ucztę
Wychodzi do starszego syna i tłumaczy swe decyzje
Podejmuje próbę ponownego tłumaczenia
STARSZY SYN
Nie ma z nim na razie problemów, pozostaje przy ojcu
Zdumiony ucztą od sług dowiaduje się o przyczynę
Nie chce wejść do domu
Buntuje się, nie rozumie, zgłasza pretensje

4. Analiza tekstu:
a. Kto jest bohaterem tej przypowieści?
b. Jaka jest reakcja ojca na powrót syna marnotrawnego?
c. Jakie są relacje między synami?
d. W jaki sposób ojciec tłumaczy starszemu synowi swoje zachowanie wobec młodszego syna?
e. O jakich wartościach jest mowa w tekście?
f. Jakie drogowskazy daje nam ta przypowieść?
Zapis wniosków z analizy:
Przypowieść o synu marnotrawnym mówi, że Bóg kocha wszystkich ludzi, dobrych i złych; cieszy się z każdego nawróconego grzesznika. Uczy nas, że należy przebaczać, dawać ludziom drugą szansę.
8. Analiza materiału ikonograficznego oraz wiersza „Przypowieść o ojcu”. Każda z grup otrzymuje inne zadanie
GR 1 analiza obrazu Rembrandta
Gr 2 analiza obrazu Guercino
GR 3 analiza „Przypowieści o ojcu”
Każda z grup przedstawia krótkie wnioski.
9. Podsumowanie zajęć, ocena, ewaluacja. Uczniowie kończą zdanie:
Po dzisiejszych zajęciach wiem, że.......
10. Zapis pracy domowej.
Uzupełnij podany tekst:
„Przypowieść o.....”
Kiedy się starasz zapomnieć
........................................
Kiedy nie możesz zasnąć
........................................
Kiedy nie myślisz wracać
........................................
Kiedy nie widzisz wyjścia.
........................................
Kiedy umierasz z głodu
........................................
Kiedy się kulisz w łachmanie.
........................................
Gdy mówisz wstanę i pójdę
........................................
Gdy trzesz oczy jak suche kamienie
........................................
Kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki
........................................
Gdy twój brat wspomni żeś odszedł
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.